ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2005 ರಿಂದ 2012ರ ವರೆಗಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

2005 ರಿಂದ 2012ರ ವರೆಗಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

 ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
2005ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

 1 ಡಾ.ದೇ.ಜವರೇಗೌಡ
‘ಕಲಾನಿಲಯ’, ವಿಶ್ವಚೇತನ ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ
ಮೈಸೂರು-570002 ದೂ: 0821-2511121, 4288368,
ಮೊ: 9844485331

2 ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ರಿಸ್ಬೂದ್
ನಂ.643, ‘ಗಾಯತ್ರಿ’, 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್
8ನೇ ಮೈನ್, ಜೆ.ಸಿ.ನಗರ 2ನೇ ಫೇಸ್
ಬೆಂಗಳೂರು-560078. ಮೊ:9341925166

3 ಶ್ರೀ ವಿ.ಪಿ.ದೇವುಳಾಗಾಂಕರ್
‘ಭಾವೂ ಸಾಹೇಬ್’ ವಿಶ್ರಾಮ’ ಎಸ್.ಬಿ.ಕಾಲೇಜು,
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 585103

4 ಡಾ.ಕೃಷ್ಣ ಎಚ್.ಕೊಲ್ಹಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ
‘ಮಾಹಿಪತಿ’ ನಂ.633, ಕೀರ್ತಿನಗರ ಬಿಜಾಪುರ-586101
ದೂ:08352-278728

5 ಪ್ರೊ.ವೀರಭದ್ರ
‘ನಾಮಗು’ ನಿಲಯ, ನಂ.206 ಸಿ-ಬ್ಲಾಕ್,
ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಮೈಸೂರು-570008
ದೂ:95821-2488855

ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
2006ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

1 ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ
ನಿವೃತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ನಂ.1552, ವಾಣಿವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ
ಮೈಸೂರು – 570004
ದೂ:0821-2440804

2 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ.ಘನಿ
ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ‘ಅಕ್ಮಲ್ ಘರ್’,
ಪೆನ್ಷನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು – 577101

3 ಶ್ರೀಮತಿ ಲವ್ಲೀನ್ ಜೋಲಿ
ಮನೆನಂ.11, ಕೆ.ಬ್ಲಾಕ್, ಜೆ.ಟಿ.ಕೆ. ಲೇಔಟ್
ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು - 570023
ದೂ:0821-2463865

4 Sri C. Raghavan
Triveni,
Pulikkunnu Kasaragodu 671121
Kerala State
Te: 04994-220554

5 ಡಾ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ
ನಿವೃತ್ತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ನಂ.369, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್
ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು – 23
ದೂ:0821-2541180

ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
2007ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

1 ಪಂಡಿತ ಸುಧಾಕರ ಚತುರ್ವೇದಿ 
ನಂ.286-ಸಿ, ‘ಸುಧಾ’, 10ನೇ ‘ಸಿ’ಮೈನ್
ಜಯನಗರ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು – 560041
ದೂ: 22452975

2 ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಕೂರು
ರಾಮನಗರ,
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ – 583212
ದೂ: 08397 – 238203, 238607
ಮೊ: 9449134538

3 ಡಾ.ಬಿ.ನಂ.ಚಂದ್ರಯ್ಯ
ನಂ.3,ಬಿ.ಎಡ್.ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ್ವ
ಸರಸ್ವತೀಪುರಂ. ಮೈಸೂರು-570009
ದೂ: 0821 – 2543953

4 ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಪುರಾಣಿಕ
ನಂ.1337, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಾಗಡಿರೋಡ್
ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ ಬೆಂಗಳೂರು – 560079
ದೂ: 080- 23359634

5 ಡಾ.ಸರಜೂ ಕಾಟ್ಕರ್
‘ಕಾವ್ಯ’, ಎಂ.ಐ.ಜಿ.215
ಮಹಂತೇಶನಗರ
ಬೆಳಗಾವಿ - 590016
ದೂ: 9341029321

ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
2008ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

1 ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ
ಶ್ರೀ ಎನ್.ರಂಗನಾಥ ಶರ್ಮಾ, ನಂ.1261, ‘ಧರಣಿ’,
13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗಿರಿನಗರ 2ನೇ ಹಂತ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560085
ದೂ: 26726505

2 ಶ್ರೀ ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್,
72/2, ರತ್ನವಿಲಾಸ್ರೋಡ್
ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ದೂ : 26676179

3 ಶ್ರೀ ಮಾಹಿರ್ ಮನ್ಸೂರ್
ನಂ.71, ಗುಲಿಸ್ಥಾನ್, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್
ರಂಕಾನಗರ, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಅಂಚೆ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560032
ದೂ : 23543362 ಮೊ:9980476341

4 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ಪಾರ್ವತಿ
‘ಸ್ನೇಹ’, ನಂ.3368. 13ನೇ ಕ್ರಾಸ್
2ನೇ ಮೈನ್, ಶಾಸ್ತ್ರೀನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560028
ದೂ: 26769966 ಮೊ: 9845164098

5 ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್.ಚೌಗಲೆ
ನಂ.716, ‘ಚೌರಂಗ’, ರಾಮತೀರ್ಥನಗರ
ಬೆಳಗಾವಿ - 590015
ದೂ: 0831 – 2459997
ಮೊ: 9448231748

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು
2009ನೆ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

1 ಡಾ.ಸಿ.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್
ನಂ.2265/19, ‘ಭಾರತಿ’,
4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,7
6ನೇಕ್ರಾಸ್, ವಿನಾಯಕನಗರ,
ಮೈಸೂರು-570012
ಮೊ: 0821-2510519

2 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಲ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರಾವ್
#261, 2ನೆ ಕ್ರಾಸ್, ಸಿ.ಟಿ.ಬೆಡ್, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು-560028
ದೂ:26770337

3 Dr.Uma Virupax Kulkarni
#1098/11B, Parth Heritage
Model Colony Post
Model Colony, Pune-411016
Mob: 09423572550, 020-25659063

4 ಡಾ.ಎನ್.ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ
‘ಕ್ಷಮಾ’, ನಂ.2263, 22ನೇ ಕ್ರಾಸ್
ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು-560070
ದೂ: 26763964,

5 ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್.ಭಗವಾನ್
# 10, ಹುಡ್ಕೊ ಮನೆ, 1ನೇ ಹಂತ ಕುವೆಂಪುನಗರ,
ಮೈಸೂರು-570023
ದೂ: 0821-ಮೊ: 9731153048

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು
2010-11ನೆ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

1 ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಕನವಳ್ಳಿ
‘ಸವಿ’, ಜಲದರ್ಶಿನಿಪುರ ಧಾರವಾಡ-580003
ದೂ:0836-6575474, 9483820086

2 ಡಾ.ಜಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ 2-ಎಫ್,
ಪಾವನಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 22/1,
4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕಾವೇರಿನಗರ ಬನಶಂಕರಿ
3ನೆ ಹಂತ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560085 ದೂ : 26793951

3 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎನ್.ರಂಗನಾಥರಾವ್
ನಂ.266, ‘ಸ್ನೇಹ’, 3ನೇ ಮೈನ್ 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,
ಕೋರಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು-560095
ದೂ : 25701165

4 ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ಸಂಗೊಳ್ಳಿ
415/1, ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಹಕಾರನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು-560094
ಮೊ : 98450-22131

5 ಪ್ರೊ.ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್
ಸುರಗಂಗಾ, ಬಸ್ರೂರು ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ
ಕುಂದಾಪುರ – 576210
ಮೊ: 9242253642

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು
2011ನೆ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

1 ಡಾ.ಪಾ.ಶ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ
# 2837, ‘ರೋಹಿಣಿ’ 5ನೇ ತಿರುವು,
ಗಾಂಧೀನಗರ ಮಂಡ್ಯ-571401
ಮೊ: 9901813559

2 ಡಾ.ಜನಾರ್ದನ ಹೆಗಡೆ
ಅಕ್ಷರಂ, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಗಿರಿನಗರ 2ನೇ ಹಂತ
ಬೆಂಗಳೂರು-560085
ಮೊ:8277630336 ದೂ: 26722576

3 ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ
# 222, 39ನೇ ‘ಸಿ’ ಕ್ರಾಸ್
9ನೇ ಮೈನ್, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್
ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ದೂ: 26635302, 9341222199

4 Dr.J.Sadananda Shastri
No.6/4/129/1, Maruthinagar
Anantapuram Andhra Pradesh-515004
Tel: 09441074474 , 08554-278655

5 Sri K.K.Nair
Thrupthi, Sapthgirinagar
Alevoor Road, Manipal-576104
Tel: 0820-2572372

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು
2012ನೆ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

1. ಶ್ರೀ ಶೇಷನಾರಾಯಣ
# 130, ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಲೇಔಟ್, 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್
ಸಿಂಗಾಪುರವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಅಂಚೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560097
ದೂ: 23254260, 23254002
ಮೊ: 9480423330

2.  ಶ್ರೀ ಹಸನ್ ನಯೀಂ ಸುರಕೋಡ
ಮನೆ ನಂ.149, ಮಡ್ಡಿ ಗಲ್ಲಿ
ರಾಮದುರ್ಗ-591123   
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ಮೊ: 9902499681

3. ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಕೆ.ಹುಡಗಿ
# 118, ‘ಭೂಮಿಕಾ’,
ಎನ್ಜಿಒ ಬಡಾವಣೆ
ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ-585105
ಮೊ:9480148963

4. ಡಾ.ಮ.ನ.ಜವರಯ್ಯ
ಒ-13, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
2ನೇ ಹಂತ, ಇ & ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ಮೈಸೂರು-570022
ದೂ: 0821-2560247 ಮೊ:9986390608

5. ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಆರ್.ಕಮಲ
ನಂ.405, ‘ಉ ಮಾಶಂಕರ’  1ನೇ ‘ಎನ್’ಬ್ಲಾಕ್, 19ನೇ ‘ಜಿ’ಮೈನ್
ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-10
ದೂ : 23323602 ಮೊ: 9880892243

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-09-2022 06:22 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080