ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತನ್ನ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ವಿಶ್ವಚೇತನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಹಾಗು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡ ಮೌಲಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಪುಸ್ತಕದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಮೂಲ ಲೇಖಕರು

ಅನುವಾದಕರು

ಮೂಲ ಭಾಷೆ

ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ

ಪ್ರಕಾರ

1

ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು

ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್

ವಂಶಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

2

ಅಭಿಲಾಷೆ

ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್

ಸಂಡೂರು ವೆಂಕಟೇಶ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

3

ಮರಣ ಮೃದಂಗ

ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್

ಸಂಡೂರು ವೆಂಕಟೇಶ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

4

ಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ ರಂಗಿನಾಟ

ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್

ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರು

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

5

ದುಡ್ಡು ಮೈನೆಸ್ ದುಡ್ಡು

ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್

ಆರ್.ವಿ. ಕಟ‍್ಠೀಮನಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

6

ಇವರನ್ನೇನ್ರಿ ಮಾಡೋಣ?

ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್

ಸಂಡೂರು ವೆಂಕಟೇಶ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

7

ಮಳೆಗಾಲದ ಒಂದು ಸಂಜೆ

ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್

ಆರ್.ವಿ. ಕಟ‍್ಠೀಮನಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

8

ಕಪ್ಪಂಚು ಬಿಳಿಸೀರೆ

ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್

ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರು

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

9

ನಿರ್ಧಾರ

ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್

ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರು

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

10

ಬಾಳಿನೊಂದು ಕನಸು

ಕೊಮ್ಮನಾಪಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿರಾವ್

ವಂಶಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

11

ನಕ್ಸಲ್ಸ್

ವಸಂತರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಮಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

12

ಅಸಯರ ವೇದ

ಕೊಮ್ಮನಾಪಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿರಾವ್

ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರು

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

13

ವಿರಾಮ

ಅಂಗರ ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣಾರಾವ್

ಡಾ.ಕೆ.ಶಾರದಾ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

14

ರುದ್ರನೇತ್ರ

ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್

ವಂಶಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

15

ಬೇಡಿ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ

ಮುಪ್ಪಾಳ ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ

ಯಂ.ಜಿ.ಭೀಮರಾವ್

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

16

ಅನೈತಿಕ

ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್

ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರು

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

17

ಕೊನೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ

ರಾಣಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಶರ್ಮ

ಲಕ್ಕೂರು ಆನಂದ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

18

ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕುಲ ಯಾವುದು?

ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್, ವೀರಭದ್ರರಾವ್ ಪಮ್ಮಿ ,ಡಿ.ಪ್ರಭಾಕರ್

ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರು

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

19

ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ

ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್

ವಂಶಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

20

ಪರಿಮಳ

ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್

ಆರ್.ವಿ. ಕಟ‍್ಠೀಮನಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

21

ಚಕ್ರ ಭ್ರಮಣ

ಅರಿಕೆಪೂಡಿ ಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಿ

ಯಂ.ಜಿ.ಭೀಮರಾವ್

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

22

ಬಣ್ಣದ ಮುಖ

ಸೂರ್ಯದೇವರ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್

ಶೀಲಾ ಕುಮಾರ್

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

23

ಹೃದಯನೇತ್ರಿ

ಮಾಲತಿ ಚೆಂದೂರ್

ರುಕ್ಮಾಯಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

24

ಉರಿಯುತಿರುವ ಹೂಬನ

ಸಲೀಂ

ಜಿ.ವೀರಭದ್ರಗೌಡ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

25

ಛಲದ ಬದುಕು

ಸೂರ್ಯದೇವರ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್

ಸರಿತಾ ಜ್ಞಾನಾನಂದ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

26

ಕಳ್ಳಾಟ

ಮಲ್ಲಾದಿ ವೆಂಕಟಕೃಷಣಮೂರ್ತಿ

ಬೇಲೂರು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

27

ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನ

ಮೊಗಸಾಲೆ

ನೀಲಾವರ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಡಿಗ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

28

ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್

ವಸಂತರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಮಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

29

ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ

ಪಸುಟು ಲೇಟಿ ತಾತರಾವು

ಬಂಡ್ರಿಕರಣಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವು

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

30

ನ್ಯಾಯದ ತಕ್ಕಡಿ

ಹರಿಕಿಷನ್

ವಂಶಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

31

ನಾಡು ಕಾಡಾಯಿತು

ಬಲಿವಾಡ ಕಾಂತಾರಾವ್

ಉಪೇಂದ್ರ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

32

ತಲೆಮಾರು

ತಾಳ್ಳೂರು ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್

ವಂಶಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

33

ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿ

ಸೂರ್ಯದೇವರ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್

ಅಜ್ಜಂಪುರ ಜಿ.ಸೂರಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

34

ಋಷಿ

ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್

ಶಾರದಾತನಯ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

35

ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯ ವಸಂತ

ಜಿ.ಕಲ್ಯಾಣರಾವು

ನಗರಗೆರೆ ರಮೇಶ್

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

36

ಯಮಪಾಶ

ಮಲ್ಲಾದಿ ವೆಂಕಟಕೃಷಣಮೂರ್ತಿ

ಬೇಲೂರು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

37

ಉಷೋದಯ

ಓಲ್ಗ

ಮಿಸ್ ಸಂಪತ್

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

38

ಶತಪತ್ರ

ಸೂರ್ಯದೇವರ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್

ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರು

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

39

ಲವರ್

ಸೂರ್ಯದೇವರ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್

ಸರಿತಾ ಜ್ಞಾನಾನಂದ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

40

ಮೇಡ್‍ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್

ಸೂರ್ಯದೇವರ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್

ಎಂ.ಎಲ್.ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

41

ಸ್ವೀಟ್ ರಿವೆಂಜ್

ಯರ್ರಂಶೆಟ್ಟಿಶಾಯಿ

ವಂಶಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

42

ಜೋಗುತಿ

ಡಾ.ವಿ.ಆರ್.ರಾಸಾನಿ

ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜಣ್ಣ ತಗ್ಗೆ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

43

ಶಿವ

ಮಧುಬಾಬು

ವಿಜಯಾಶಂಕರ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

44

ನಾರಾಯಣರಾವ್

ಅಡವಿ ಬಾಪಿರಾಜು

ಕೆ.ಜಾನಕಿರಾಮಯ್ಯ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

45

ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ!

ವಿ.ಎಸ್.ರಮಾದೇವಿ

ಮಾರ್ಕಂಡಪುರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

46

ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ

ಸೂರ್ಯದೇವರ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್

ಎಸ್.ಡಿ.ಕುಮಾರ್

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

47

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸೂರ್ಯದೇವರ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್

ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರು

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

48

ಕಾಲಪುರುಷನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು

ಅಂಪಶಯ್ಯ ನವೀನ್

ವೀರಭದ್ರ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

49

ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ

ಡಾ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್

ಸೃಜನ್

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

50

ಪುರುಷೋತ್ರಮ ಗೋ.ಹುಲಜಿ

ದೇವೇಂದ್ರ ಬಿ.ಪಾಟೀಲ

ಭಾವನಾ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

51

ಭಂಡಾರ ಬೋಗ

ರಾಜನ್ ಗವಸ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

52

ರಮಾಬಾಯಿ

ಡಾ.ಯಶವಂತ ಮನೋಹರ್

ಡಾ.ಎಚ್.ಟಿ.ಪೋತೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

53

ಮಾಯಾವಾದ ವಾಮನ

ಜಯಂತ್ ವಿ.ನಾರ್ಳೀಕರ್

ಬೊಳುವಾರು ಮಹಮದ್ ಕುಂಞ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

54

ಹುಲ್ಲುಗರಿಕೆ

ರಾಜನ್ ಗವಸ್

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

55

ರಥಚಕ್ರ

ಶ್ರೀ.ನಾ.ಪೆಂಡಸೆ

ಶಾಂತಿನಾಥ ದೇಸಾಯಿ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

56

ದುರ್ದಮ್ಯ

ಗಂಗಾಧರ ಗಾಡಗೀಳ

ವಸಂತ ದಿವಾಣಜಿ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

57

ತಾಮ್ರಪಟ

ರಂಗನಾಥ ಪಠಾರೆ

ಶಾ.ಮಂ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

58

ಚಂದ್ರಮುಖಿ

ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾಟೀಲ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

59

ಕೋಸಲಾ

ಬಾಲಚಂದ್ರ ನೇಮಾಡೆ

ವಾಮನ ಬೇಂದ್ರೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

60

ಹೋರಾಟ

ಆನಂದ ಯಾದವ

ಲ.ರಾ.ಪಂಡಿತ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

61

ವನಕನ್ಯೆ

ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೋ.ಹುಲಜಿ

ದೇವೇಂದ್ರ ಬಿ.ಪಾಟೀಲ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

62

ದುಸ್ತರವಾದ ಘಟ್ಟ

ಗೌರಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

63

ಮಾಹೀಮ ಖಾರಿ

ಮಧು ಮಂಗೇಶ ಕರ್ಣಿಕ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

64

ಹಿಂದೂ

ಶರಣಕುಮಾರ ಲಿಂಬಾಳೆ

ಡಾ.ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾಧವ್

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

65

ಹೂವು ನೋವು

ಪ್ರಮೋದ ಕರ್ನಾಡ

ಸುಚೇತಾ ಅಷ್ಟೇಕರ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

66

ಕರಿನೀರ ರೌರವ

ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ ಸಾವರಕರ್

ಗಿರಿಜಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

67

ಇಂಧನ

ಹಮೀದ ದಳವಾಯಿ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

68

ಸಮಾನಾಂತರ

ಸುಹಾಸ ಶಿರವಳ್ ಕರ್

ಆರ್.ಶೇಷಗಿರಿ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

69

ಅಕಾಲ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗಿನ ಕಥೆ

ಆನಂದ ವಿಂಗಕರ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

70

ಗಾಂಧಾರಿ

ನಾ.ಧೋಂ.ಮಹಾನೋರ

ರಾ.ಕ.ನಾಯಕ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

71

ಯಾರು ಲಕ್ಷಿಸುವರು?

ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಆಪ್ಟೆ

ಲೀಲಾ ಕಾರಂತ, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

72

ಗಂಟೆ ಒಂದಾಯ್ತು

ಜಿ.ಪಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

73

ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ

ಡಾ.ಪಿ.ಜಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕೃ.ಶಿ.ಹೆಗಡೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

74

ಮಹಾನಾಯಕ

ವಿಶ್ವಾಸ್ ಪಾಟೀಲ್

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

75

ರಾಜನಗರ

ಅಮಿಯ ಭೂಷಣ್ ಮಜುಂದಾರ್

ಮೀರಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

76

ಕವಿ

ತಾರಾಶಂಕರ ಬಂದೋಪಾಧ್ಯಾಯಯ್

ಅಹೋಬಲ ಶಂಕರ

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

77

ಕಾಡಿನ ದಾವೇದಾರ

ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ದೇವಿ

ಜಿ.ಕುಮಾರಪ್ಪ

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

78

ಪದ್ಮರಾಗ

ರುಕಿಯಾ ಶೇಖಾವತ್ ಹುಸೇನ್

ಕೆ.ಎಸ್.ವೈಶಾಲಿ

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

79

ಸಾಹೇಬ್,ಬೀಬಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಮ

ವಿಮಲ ಮಿತ್ರ

ಅಹೋಬಲ ಶಂಕರ

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

80

ಅಗ್ನಿಗರ್ಭ

ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ದೇವಿ

ಜಿ.ಕುಮಾರಪ್ಪ

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

81

ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ

ಸುನೀಲ್ ಗಂಗೋಪಾಧ್ಯಾಯ

ಗೀತಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

82

ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟವರು

ಸತೀನಾಥ ಭಾದುಡಿ

ಅಹೋಬಲ ಶಂಕರ

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

83

ಪಥಗೀತೆ[ಪಥೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿ]

ವಿಭೂತಿಭೂಷಣ ವಂದ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ

ಜಿ.ಜೆ.'ಹರಿಜಿತ್'

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

84

ಗೆದ್ದಲು

ಶೀರ್ಷೇಂಧು ಮುಖೋಪಾಧ್ಯಾಯ

ಗೀತಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

85

ಹಳದಿ ಹೂ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಾಕ್ಷೀದಾರ

ವಿಮಲ್ ಮಿತ್ರ

ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

86

ಅಪರಾಜಿತ

ವಿಭೂತಿಭೂಷಣ ವಂದ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ

ಅಹೋಬಲ ಶಂಕರ

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

87

ಕಪಾಲ ಕುಂಡಲ

ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ

ಸೊಂದಲಗೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

88

ನ ಹನ್ಯತೆ

ಮೈತ್ರೇಯಿ ದೇವಿ

ಗೀತಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

89

ಪಿಂಜರ್

ಅಮೃತಾ ಪ್ರೀತಮ್

ಎಲ್.ಸಿ.ಸುಮಿತ್ರಾ

ಪಂಜಾಬಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

90

ರಾಧೆಯಲ್ಲ ರುಕ್ಮಿಣಿಯೂ ಅಲ್ಲ

ಅಮೃತಾ ಪ್ರೀತಮ್

ಶಾ.ಮಂ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ

ಪಂಜಾಬಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

91

ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಗೆ

ನರೇಂದ್ರಪಾಲ್ ಸಿಂಘ್

ಪಿ.ಶಶಿಕಲಾ

ಪಂಜಾಬಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

92

ಚಿಟ್ಟಾ ಲಹು

ನಾನಕ್ ಸಿಂಗ್

ಲವ್ ಲೀನ್ ಜಾಲಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅರಸ್

ಪಂಜಾಬಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

93

ಅರ್ಧ ಬೆಳದಿಂಗಳ ರಾತ್ರಿ

ಗುರದಯಾಲ್ ಸಿಂಗ್

ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್

ಪಂಜಾಬಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

94

ಅಹಿರನ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ

ಇಂದಿರಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ

ಬುದ್ಧ ದೇವ ಚಟರ್ಜಿ -ಹಿಂದಿ, ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ - ಕನ್ನಡ

ಅಸ್ಸಾಮಿ

ಹಿಂದಿ-ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

95

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ಕನಸು

ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್

ಎ.ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ

ಅಸ್ಸಾಮಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

96

ದಕ್ಷಣ ಕಾಮರೂಪದ ಒಂದು ಕಥಾನಕ

ಇಂದಿರಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ

ಆರ್.ಎಲ್.ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ

ಅಸ್ಸಾಮಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

97

ಜನತೆಯ ರಾಜ್ಯ

ಬೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ

ಕೆ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ

ಅಸ್ಸಾಮಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

98

ಪ್ರತಿಪದಾ

ಬೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ

ಎಸ್.ಎಮ್.ರಾಮಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ

ಅಸ್ಸಾಮಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

99

ಹೊಸ ನೀರು

ಭಗವತೀಚರಣ ವರ್ಮಾ

ಶಾ.ಬಾಲುರಾವ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

100

ಗೋದಾನ

ಪ್ರೇಮಚಂದ

ಡಾ.ಎ.ಜಾನಕಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

101

ಕಲಿ-ಕತೆ:ವ್ಹಾಯಾ ಬೈಪಾಸ್

ಅಲಕಾ ಸರಾವಗಿ

ಧರಣೇಂದ್ರ ಕುರಕುರಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

102

ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ

ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್

ಎಸ್.ಎಮ್.ರಾಮಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

103

ಅಮೃತ ಮತ್ತು ವಿಷ

ಅಮೃತಲಾಲ್ ನಾಗರ್

ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

104

ಮುಕ್ತಿ ಬೋಧ

ಜೈನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್

ಎ.ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

105

ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು

ಗೋವಿಂದ ಮಿಶ್ರ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ - ಕನ್ನಡ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

106

ಮಾಸಿದ ಸೆರಗು

ಫಣೇಶ್ವರನಾಥ 'ರೇಣು'

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪಾರ್ವತಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

107

ಆವಿಗೆ

ಚಿತ್ರಾ ಮುದ್ ಗಲ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

108

ಅದೆಷ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು

ಕಮಲೇಶ್ವರ್

ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

109

ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು

ವಿನೋದಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲ

ತೇಜಸ್ವಿ ಕಟ್ಟೀಮನಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

110

ಹತ್ತು ದಿನ

ದೂರ್ವಾಸ

ಬಿ.ಎನ್.ಗುರುಮೂರ್ತಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

111

ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ನಗರ

ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವಸ್ಥೀ

ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

112

ಒಂಟಿ ಹಂಸ

ಡಾ.ವಿನೀತಾ ಗುಪ್ತಾ

ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

113

ನನಗೆ ಚಂದ್ರ ಬೇಕು

ಸುರೇಂದ್ರ ವರ್ಮಾ

ಎಚ್.ಎಸ್.ಪಾರ್ವತಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

114

ನೀಲಿ ಚಂದಿರ

ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಸಿಂಹ

ಪಿ.ಶಶಿಕಲಾ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

115

ಚಂದ್ರಕಾಂತಾ

ಬಾಬೂ ದೇವಕೀನಂದನ ಖತ್ರೀ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

116

ಮಾಯಾಜಾಲ

ಬಾಬೂ ದೇವಕೀನಂದನ ಖತ್ರೀ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

117

ಕಮಲಿನಿಯ ಕಾರಸ್ತಾನ

ಬಾಬೂ ದೇವಕೀನಂದನ ಖತ್ರೀ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

118

ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ

ಬಾಬೂ ದೇವಕೀನಂದನ ಖತ್ರೀ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

119

ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ

ಬಾಬೂ ದೇವಕೀನಂದನ ಖತ್ರೀ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

120

ಬೆಳಕು ಹರಿಯಿತು

ಬಾಬೂ ದೇವಕೀನಂದನ ಖತ್ರೀ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

121

ಶಾಲ್ಮಲಿ

ನಾಸಿರಾ ಶರ್ಮ

ಡಾ.ವಿಜಯಾ ಸುಬ್ಬರಾಜ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

122

ದರ್ಬಾರೀ ರಾಗ

ಶ್ರೀಲಾಲ್ ಶುಕ್ಲ

ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪಾರ್ವತಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

123

ಮಯ್ಯಾದಾಸನ ವಾಡೆ

ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ

ದು.ನಿಂ.ಬೆಳಗಲಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

124

ತಮಸ್

ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ

ಎಸ್.ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

125

ರಂಗಭೂಮಿ

ಪ್ರೇಮಚಂದ

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಶಾಂತ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

126

ಪ್ರೇಮ

ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ

ಮಾಧುರಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

127

ಗಿಳಿಗಳು

ಚಿತ್ರಾ ಮುದ್ ಗಲ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

128

ಪ್ರೇಮದ ಭೂತಕಥೆ

ವಿಭೂತಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಯ್

ಆರ.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

129

ಶೃಂಗಾರ ಶಯ್ಯೆ

ಆಬಿದ್ ಸುರತಿ

ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

130

ಮಜ್ಜಿಯೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು

ಡಾ.ದೇವಶ್ ಠಾಕುರ್‍

ಡಾ.ಎನ್.ದೇವರಾಜ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

131

ನಾರಿ

ಸಿಯಾರಾಮಶರಣ ಗುಪ್ತ

ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

132

ಕೆಂಪು ತಗಡಿನ ಛಾವಣಿ

ನಿರ್ಮಲ್ ಮರ್ಮ

ನಾ ವುಜಿರೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

133

ಗಂಗಾ ತಾಯಿ

ಭೈರವ ಪ್ರಸಾದ ಗುಪ್ತ

ಎಚ್.ಎಸ್.ಪಾರ್ವತಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

134

ಅಮ್ಮಾ

ಕಮಲೇಶ್ವರ್

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

135

ಜಂಗಲ್ ತಂತ್ರಂ

ಪ್ರೊ.ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ

ಡಾ.ಎನ್.ದೇವರಾಜ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

136

ಚಿನ್ನದ ಸೂಜಿ

ಅಲಕಾ ಸರಾವಗಿ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

137

ಒತ್ತೆಯಾಳು

ಕಾಶೀನಾಥ ಸಿಂಗ್

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

138

ಕೊನೆಯ ಜಿಗಿತ

ಶಿಮಮೂರ್ತಿ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

139

ಕುರಿಗಾಹಿ ಬಿಲ್ಲೇಸುರ

ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತ್ರಿಪಾಠಿ

ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

140

ಸಂದರ್ಭ

ನರೇಂದ್ರ ಕೋಹಲಿ

ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

141

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ

ನರೇಂದ್ರ ಕೋಹಲಿ

ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

142

ಸಂಘರ್ಷ

ನರೇಂದ್ರ ಕೋಹಲಿ

ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

143

ಭೂಮಿಕೆ

ನರೇಂದ್ರ ಕೋಹಲಿ

ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

144

ಯುದ್ಧ

ನರೇಂದ್ರ ಕೋಹಲಿ

ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

145

ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ

ಶಂಕರ್ ಪುಣತಾಂಬೇಕರ್

ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

146

ನೀಲ ಶೈಲ

ಸುರೇಂದ್ರ ಮಹಾಂತಿ

ಮಾ.ದೇವೇಗೌಡ

ಒರಿಯಾ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

147

ಶಿಲಾ ಪದ್ಮ

ಡಾ.ಪ್ರತಿಭಾ ರಾಯ್

ಸ್ಣೇಹಲತಾ ರೋಹಿಡೇಕರ್

ಒರಿಯಾ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

148

ಮಬ್ಬಾದ ಬೆಳದಿಂಗಳು

ಉಪೇಂದ್ರ ಕಿಶೋರ್ ದಾಸ್

ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್

ಒರಿಯಾ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

149

ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ

ಗೋಪಿನಾಥ ಮಹಾಂತಿ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಅರೋರಾ

ಒರಿಯಾ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

150

ಐವಾನೆ ಗಜಲ್

ಜೀಲಾನಿ ಬಾನು

ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

151

ಕನಸೆಂಬ ಊರುಗೋಲು

ಅನಿಲ ಠಕ್ಕರ

ಸುಮಿತ್ರಾ ಹಲವಾಯಿ

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

152

ಆರು ಅಡಿ ಭೂಮಿ

ಅಬ್ದುಸ್ಸಮದ್

ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

153

ಉಮ್ ರಾವ್ ಜ್ ನ್ ಅದಾ

ಮಿರ್ಜಾ ರುಸ್ವಾ

ಶಾಂತರಸ

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

154

ಜನುಮದ ಜೋಡಿ

ಪನ್ನಾಲಾಲ್ ಪಟೇಲ್

 

ಗುಜರಾತಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

155

ಗೋಡಗಳಿಂದ ಆಚೆ: ಆಕಾಶ

ಕುಂದನಿಕಾ ಕಾಪಡಿಯಾ

ಎಸ್.ಕೆ. ರಮಾದೇಮಮ್ಮ,ಲಿಂಗರಾಜು

ಗುಜರಾತಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

156

ಕಾರ್ಮೆಲೀನ

ದಾಮೋದರ ಮಾವಜೊ

ಶಾ.ಮಂ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ

ಕೊಂಕಣಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

157

ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ

ಆನಂದಕೃಷ್ಣ(ಡಿ.ಕೆ.ಚೌಟ)

ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಳಾಯಿ

ತುಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

158

ಅಂತಿಮ ಜ್ವಾಲೆ

ಹಿಮಾಂಶು ಜೋಶಿ

ಡಾ.ಜೆ.ಎಸ್.ಕುಸುಮ ಗೀತ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

159

ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾದ ಬಣ್ಣ

ಗೋವಿಂದ ಮಿಶ್ರ

ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

160

ಅಭಿಯಾನ

ನರೇಂದ್ರ ಕೋಹಲಿ

ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

161

ಕುರಿಹಿಂಡು

ಪರಶುರಾಮ

ಜಲಧರ

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

162

ಮಹಾಯಾತ್ರಿಕ

ವಿಭೂತಿಭೂಷಣ ವಂದ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ

ಅಹೋಬಲ ಶಂಕರ

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

163

ಹೊರಲಾರದ ಗಾಳಿಭಾರದಲ್ಲಿ

ಮಿಲನ್ ಕುಂದೇರಾ

ಸುಕನ್ಯಾ ಕನಾರಳ್ಳಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

164

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಗಳ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ

ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ವಾನ್ ಗೋ

ಡಾ.ವಿಜಯಾ ಸುಬ್ಬರಾಜ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

165

ಬೇಗುದಿ

ಕಿರಣ್ ನಗರ್ ಕರ್

ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

166

ಬಯಲು

ಮುಕುಂದರಾವ್

ಶಶಿಧರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

167

ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು

ರೋಹಿಣಿ ನಿಲೇಕಣೆ

ಆರ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

168

ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಬದುಕಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರು

ಮಾಲತಿ ರಾವ್

ಎಂ.ವಿ.ವಸಂತಕುಮಾರಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

169

ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಫ್ರೀಡಂ ಎಟ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್

ಎಚ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರವದನ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

170

ತಾಯಿ

ಮಕ್ಸೀಂ ಗೋರ್ಕಿ

ನಿರಂಜನ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

171

ಸರ್ಪ ಚುಂಬನ

ಶ್ರೀ ನಂಡೂರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಶಾರದಾತನಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

172

ನರಕದೊಳಗಣ ಸ್ವರ್ಗ

ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಸೊಲ್ಜೆನಿಟ್ಸೆನ್

ಎಸ್.ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

173

ಶೂನ್ಯವಾದವಳು

ವುಮನ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೊ

ಡಾ.ವೆಂ.ವನಜ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

174

ಹಳದಿ ಮೀನು

ಶೌರಿ

ಏ.ಕೆ.ರಾಮಾನುಜನ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

175

ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ

ಅನಿತಾ ದೇಸಾಯಿ

ಎಚ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರವದನ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

176

ದಂಗೆಯ ದಿನಗಳು

ಮನೋಹರ ಮಳಗಾಂವಕರ್

ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

177

26/11 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಬರ್ಬರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಮುಂಬೈ

ಪುಟ್ಟಗಂಟಿ ಗೋಪೀಕೃಷ್ಣ

ವಿಜಯಾ ಶಂಕರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

178

ಹುಲಿಸವಾರಿ

ಭವಾನಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ

ಗೀತಾ ಮೋಹನ ಮುರಲಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

179

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಸ್ತಕ

ಮಾಲ್ಟ ಲೌರಿಡ್ಸ್ ಬ್ರಿಗ್ಗನ

ಕೆ.ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

180

ಕೊಸಿಮೊ

ಇಟಾಲೊ ಕಾಲ್ವಿನೊ

ಕೆ.ಪಿ.ಸುರೇಶ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

181

ಅಂಜಿಕೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ

ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಗೀತಾ ಮೋಹನ ಮುರಲಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

182

ವೆರೊನಿಕಾ

ಪಾಲೊ ಕೊಹಲೊ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಲೂರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

183

ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲಿನ ಮರ

ಡಾ.ಬೇಕಲ್

ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಬೇಕಲ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

184

ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ

ಗೂಗಿ ವಾ ಥಿಯಾಂಗೊ

ಡಾ.ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

185

ಪೂರ್ವ ಯಾನ

ಜೆರಾರ್ಡ್ ದ ನೆರ್ವಾಲ್

ಕೆ.ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

186

ಡೋರಿಯನ್ ಗ್ರೇ ಯ ತೈಲ ಚಿತ್ರ

ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್

ಎಚ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರವದನ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

187

ಗುಡ್ ಅರ್ತ್

ಪರ್ಲ್ ಎಸ್.ಬಕ್

ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

188

ಕಪ್ಪು ಸೂರ್ಯ

ಭರತ್ ಜಂಗಮ್

ಟಿ.ಎಸ್.ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

189

ಆ ದೀರ್ಘ ಮೌನ

ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ವಿಜಯಾ ಕಣೀಕಲ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

190

ಮುಕ್ತಿಯ ರಹಸ್ಯ

ಎಂ.ವೈ.ಘೋರ್ಪಡೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಕಾಸರಗೋಡು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

191

ಡಾನ್ ಕ್ವಿಜೋಟ್

ಮಿಗುಯೆಲ್ ಡಿ ಸರ್ ವಾನ್ ಟೆಸ್

ಎಚ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರವದನ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

192

ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ -1

ಲಿಯೋಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್

ದೇ ಜವರೇಗೌಡ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

193

ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ -2

ಲಿಯೋಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್

ದೇ ಜವರೇಗೌಡ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

194

ಯದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ -3

ಲಿಯೋಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್

ದೇ ಜವರೇಗೌಡ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

195

ಮಾನವ ಜೀವನ :ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಹಸನ

ಪನ್ನಾಲಾಲ್ ಪಟೇಲ್

ಎಲ್.ವಿ.ಶಾಂತಕುಮಾರಿ

ಗುಜರಾತಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

196

ಲ ರೂಜ ಎ ಲ ನ್ವಾರ

ಸ್ತಾಂದಾಲ

ಶ್ರೀ ಹರ್ಲೆಕರ

ಪ್ರೆಂಚ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

197

ಗಾನ್ ವಿತ್ ದ ವಿಂಡ್

ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಮಿಶೆಲ್

ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮಾಧವ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

198

ಎದೆಯ ಕೂಗನು ಮೀರಿ..

ಅಸಿತ ಪ್ರಭುಶಂಕರ್

ರವಿ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

199

ಭವಾನಿಪುರ

ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ವಿಜಯಾ ಕಣೀಕಲ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

200

ನಿರಂತರ ನೆನಪುಗಳು

ಸಾರಿಕಾ ಗಿರಿಯಾ

ಡಾ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಮಾವಿನಕುಳಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

201

ನಾರೀಗೀತ

ರಾಜಾರಾವ್

ಸಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

202

ಕಳಚಿದ ಕೊಂಡಿ

ಚಿನುವ ಅಚಿಬೆ

ಪ್ರಮೋದ ಮುತಾಲಿಕ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

203

ಲೇರಿಯೊಂಕ

ಹೆನ್ರಿ ಆರ್.ಓಲೆ ಕುಲೆಟ್

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೀಚಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

204

ತಲೆಮಾರು

ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಲಿ

ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

205

ಕರ್ನಲ್ ನಿಗೆ ಯಾರೂ ಬರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ

ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೈದ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

206

ಆಮೋಸ್ ಫಾರ್ಚೂನ್

ಎಲಿಝಬೆತ್ ಯೇಟ್ಸ್

ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

207

ಗೈಡ್

ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್

ಪ್ರಮೋದ ಮುತಾಲಿಕ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

208

ದ ಕೈಟ್ ರನ್ನರ್

ಖಾಲೆದ್ ಹೊಸೇನಿ

ಜಿ.ಪಿ.ಶೈಲಜ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

209

ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯ ಪತ್ನಿ

ತೆಹಮಿನಾ ದುರ್ರಾನಿ

ರಾಹು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

210

ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಏಕಾಂತ

ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್

ಡಾ.ವಿಜಯಾ ಸುಬ್ಬರಾಜ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

211

ಅನ್ಯ

ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಾಮ್ಯು

ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

212

ಹಮ್ಮು-ಬಿಮ್ಮು

ಜೇನ್ ಆಸ್ಟಿನ್

ದೇ.ಜವರೇಗೌಡ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

213

ಸುಂಟರಗಾಳಿ

ಮನೋಹರ ಮಳಗಾಂವಕರ್

ಗೀತಾ ಮೋಹನ ಮುರಲಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

214

ವೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ

ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಮಿಂಗ್

ಕೆ.ಎಸ್.ಭಗವಾನ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

215

ಯಾತ್ರಿಕನ ಕನಸು

ಪಾಲೊ ಕೊಹಲೊ

ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜಣ್ಣ ತಗ್ಗೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

216

ಮೃಗ ಪ್ರಭುತ್ವ

ಚಾರ್ಚ್ ಆರ್ವೆಲ್

ಸೊಂದಲಗೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

216

ದಿ ಕಂಪೆನಿ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್

ಖುಷ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್

ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

217

ವ್ಯೂಹ

ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಗಾರ್ಸಿಯ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

218

ಹಳ್ಳಿ

ಇವಾನ್ ಬುನಿನ್

ಎಸ್.ದಿವಾಕರ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

219

ಡ್ರಾಕುಲ

ಬ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋಕರ್

ವಾಸುದೇವರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

220

ಭಾಗ್ಯಹೀನತೆ

ಇಮರೆ ಕರತೆಜ್

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

221

ರಸವಾದಿ

ಪಾಲೊ ಕೊಹಲೊ

ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಟೀಕೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

222

ದಿ ಮೂನ್ ಈಸ್ ಡೌನ್

ಜಾನ್ ಸ್ಟೇನ್ ಬೆಕ್

ಸು.ಕೃಷ್ಣ ನೆಲ್ಲಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

223

ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮನೆ

ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್

ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

224

ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮನೆ

ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್

ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

225

ರೈತರ ಹುಡುಗ

ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್

ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

226

ಪ್ಲಂ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ

ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್

ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

227

ಸಿಲ್ವರ್ ಲೇಕ‍ಜಕ್ ದಡದಲ್ಲಿ

ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್

ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

228

ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣ

ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್

ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

229

ಆ ಸೊಗಸಿನ ಬಂಗಾರದ ದಿನಗಳು

ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್

ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

230

ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು

ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್

ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

231

ಚಳಿಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ

ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್

ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

232

ಇಂದುಲೇಖಾ

ಒ.ಚೆಂದು ಮೇನೋನ್

ಸಿ.ರಾಘವನ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

233

ದೇವರ ವಿಕರಾಳಗಳು

ಎಂ.ಮುಕುಂದನ್

ನಾ.ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

234

ನಾನಿನ್ನು ನಿದ್ರಿಸುವೆ

ಪಿ.ಕೆ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್

ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

235

ಮಾಹೆ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ

ಎಂ.ಮುಕುಂದನ್

ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

236

ಚಂದ್ರವಲ್ಲಿ

ಏಟುಮಾನೂರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಎನ್ನೇಬಿ' ಮೊಗ್ರಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

237

ಆಡುಜೀವನ

ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್

ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

238

ಬಳಲಿದ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು

ಕೆ.ಕವಿತ

ಕೆ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರನ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

239

ಕನಸಿನೂರಿನ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ

ಇ.ಪಿ.ಪವಿತ್ರನ್

ಕೆ.ಪ್ರಭಾಕರನ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

240

ತೋಟಿಯ ಮಗ

ತಗಳಿ ಶಿವಶಂಕರ ಪಿಳ್ಳೆ

ಮೋಹನ ಕುಂಟಾರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

241

ಒತಪ್ಪ

ಸಾರಾಜೋಷಫ್

ಎಸ್.ಪ್ಲೊಮಿನ್ ದಾಸ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

242

ತೃಕೋಟ್ಟೂರ್ ನೀಳ್ಗತೆಗಳು

ಯು.ಎ.ಖಾದರ್

ನಾ.ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

243

ಆಲಾಹಳ ಹೆಣ್ನುಮಕ್ಕಳು

ಸಾರಾಜೋಷಫ್

ಪ್ರೊ.ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

244

ರಾಮರಾಜ ಬಹಾದ್ದೂರ್

ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಪಿಳ್ಳೆ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅರ್ತಿಕಜೆ

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

245

ಅರೆಗಳಿಗೆ ಹೊತ್ತು

ಪಾರಪುರತ್ತು

ಬಿ.ಕೆ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

246

ಕೊಚ್ಚರೇತ್ತಿ

ನಾರಾಯಣ್

ನಾ.ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

247

ದೇವರ ಕಣ್ಣು

ಎನ್.ಪಿ.ಮಹಮ್ಮದ್

ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

248

ಜಕ್ಕಣಿ ಮತ್ತು ಜಲೋತ್ಸವ

ಏಟುಮಾನೂರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

249

ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ

ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ ಅಂತರ್ಜನಂ

ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

250

ನಿರ್ಗಮನ

ಸುಧಾಕರನ್ ರಾಮಂತಳಿ

ಕೆ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರನ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

251

ವಿಷಕನ್ನಿಕೆ

ಎಸ್.ಕೆ.ಪೊಟ್ಟೆಕ್ಕಾಟ್

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅರ್ತಿಕಜೆ

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

252

ಮರಣ ತೋರಣ

ಏಟುಮಾನೂರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

253

ಕಾರ್ಮುಗಿಲು ಕೋಲ್ಮಿಂಚು

ಮಲಯಟ್ಟೂರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರಿಯ

ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

254

ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ

ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ ಅಂತರ್ಜನಂ

ಡಾ.ಕಮಲಾ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

255

ಮಂಜು

ಎಂ.ಟಿ.ವಾಸುದೇವನ್ ನಾಯರ್

ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

256

ಸೂಫಿ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ

ಕೆ.ಪಿ.ರಾಮನುಣ್ಣೆ

ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

257

ಕಾಲ

ಎಂ.ಟಿ.ವಾಸುದೇವನ್ ನಾಯರ್

ಬಿ.ಕೆ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

258

ಆಗ್ನೇಯ

ಪಿ.ವತ್ಸಲ

ಮೋಹನ ಕುಂಟಾರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

259

ಎಣ್ಮಕಜೆ

ಅಂಬಿಕಾಸುತನ್ ಮಾಂಗಾಡ್

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೊಸಂಗಡಿ

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

260

ಗುರುತುಗಳು

ಸೇತುಮಾಧವನ್

ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

261

ಒಂದು ಊರಿನ ಕಥೆ

ಎಸ್.ಕೆ.ಪೊಟ್ಟೆಕ್ಕಾಟ್

ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

262

ಕಮಲಾದಾಸ್ ಸಮಗ್ರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು

ಕಮಲಾದಾಸ್

ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

263

ಸುಂದರಿಯರು ಸುಂದರರು

ಉರೂಬ್

ಮೋಹನ ಕುಂಟಾರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

264

ಹಗ್ಗ ಭಾಗ -1

ತಕಳಿ ಶಿವಶಂಕರ ಪಿಳ್ಳೈ

ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

265

ಹಗ್ಗ ಭಾಗ -2

ತಕಳಿ ಶಿವಶಂಕರ ಪಿಳ್ಳೈ

ಕೆ.ಕ.ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

266

ಹಗ್ಗ ಭಾಗ -3

ತಕಳಿ ಶಿವಶಂಕರ ಪಿಳ್ಳೈ

ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

267

ಬಿಡುಗಡೆ

ಜಿ.ಬಾಲಚಂದ್ರನ್

ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

268

ವಿಚಾರಣಿ ಕಮಿಷನ್

ಸಾ.ಕಂದಸಾಮಿ

ಪಾ.ಶ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

269

ಬಣ್ಣದ ತೆರೆ

ಸುಪ್ರಭಾರತಿ ಮಣಿಯನ್

ತಮಿಳ್ ಸೆಲ್ವಿ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

270

ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಅಕ್ಷರೇಖೆ

ಅಶೋಕ ಮಿತ್ರನ್

ಶೇಷನಾರಾಯಣ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

271

ಬೇರಿಗೆ ನೀರು

ರಾಜಂ ಕೃಷ್ಣನ್

ಶೇಷನಾರಾಯಣ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

272

ನಾನು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ

ರಾ.ಕಿ.ರಂಗರಾಜನ್

ಪದ್ಮಿನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

273

ಎಲೆಯುದುರು ಕಾಲ

ನೀಲ ಪದ್ಮನಾಭನ್

ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

274

ಗೋಪಲ್ಲಪುರದ ಜನ

ಕಿ.ರಾಜನಾರಾಯಣನ್

ಪದ್ಮಿನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

275

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ.. ಒಂದು ಮನೆ..ಒಂದು ಜಗತ್ತು..

ಜಯಕಾಂತನ್

ಜಯಲಲಿತಾ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

276

ಕುಟ್ರಾಲ ಕುರಿಂಜಿ

ಕೋವಿ ಮಣಿಶೇಖರನ್

ಪದ್ಮಿನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

277

ಪವಳಾಯಿ

ಕೆ.ಚಿನ್ನಪ್ಪಭಾರತಿ

ಡಾ.ಕೆ.ಪದ್ಮನಾಭ ಉಡುಪ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

278

ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವರು

ಜಯಕಾಂತನ್

ಚಿರಂಜೀವಿ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

279

ತಲೆಮಾರು

ನೀಲ ಪದ್ಮನಾಭನ್

ಟಿ.ಆರ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

280

ನಂದಾದೀಪ

ಮು.ವರದರಾಜನ್

ಶೇಷನಾರಾಯಣ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

281

ದಾಹ

ಕೆ.ಚಿನ್ನಪ್ಪಭಾರತಿ

ಡಾ.ಕೆ.ಪದ್ಮನಾಭ ಉಡುಪ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

282

ಕುರಿಂಜಿ ಜೇನು

ರಾಜಮ್ ಕೃಷ್ಣನ್

ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

283

ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ

ಪೆರುಮಾಳ್ ಮುರಗನ್

ಕೆ.ನಲ್ಲತಂಬಿ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

284

ಹಿಮಾಲಯದ ನರಭಕ್ಷಕಗಳು

ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್

ಡಾ.ಟಿ.ಎಸ್.ವಿವೇಕಾನಂದ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

285

ಧರೆಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಾಗ

ಅಲೋಕ್ ಭಲ್ಲಾ

ರಾಹು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

286

ಧರೆಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಾಗ ಭಾಗ-2

ಅಲೋಕ್ ಭಲ್ಲಾ

ರಾಹು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

287

ಧರೆಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಾಗ ಭಾಗ-3

ಅಲೋಕ್ ಭಲ್ಲಾ

ರಾಹು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

288

ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ

ಪಿ.ಸಾಹಿನಾಥ್

ಜಿ.ಎನ್.ಮೋಹನ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

289

ಮಂಜಿನ ಮಣಿ

ಗ್ರಿಮ್ ಸೋದರರು

ಎಂ.ರಾಮರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

290

ಎವರೆಸ್ಟ್

ಜಾನ್ ಕ್ರಾಕೌರ್

ವಸುಧೇಂದ್ರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

291

ಶಕ್ತಿ ಪುರುಷ

ಗ್ರಿಮ್ ಸೋದರರು

ಎಂ.ರಾಮರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

292

ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಡಾ.ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

293

ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಸೋರಣ್ಣ

ಜೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹಾಲ್ಡೇನ್

ಬಿ.ಎಸ್.ಶೈಲಜಾ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

294

ಪರ್ಲ್ ಬಕ್ ಸಣ್ಣಕತೆಗಳು

ಪರ್ಲ್ ಬಕ್

ಲಲಿತಾಂಬಾ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

295

ಅಪರಾಜಿತ

ವಿಲಿಯಮ್ ಮಾಮ್

ಬಸು ಬೇವಿನಗಿಡದ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

296

ಹಾವಿನ ಡೊಂಕು

ಟೋರ್ ಗ್ನಿ ಲಿಂಡ್ ಗ್ರೆಯನ್

ವನಮಾಲಾ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಾನ್ಸ್ ಉ ಹೊಯ್ಸ್ತ್ರಮ

ಸ್ವೀಡಿಸ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

297

ಬೊಕಾಷಿಯೋನ ರಸಿಕತೆಗಳು

ಜೇವಾನ್ನಿ ಬೊಕಾಷಿಯೋನ

ಡಾ.ಜೆ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

298

ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಜಗತ್ತುಗಳು

 

ಎಚ್.ವೈ.ರಾಜಗೋಪಾಲ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

299

ಚಿತ್ರಗ್ರೀವ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳದ ಕತೆ

ಧನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಮುಖರ್ಜಿ

ಸಂಧ್ಯಾ ಎಸ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

300

ಯುವರಾಜ ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷುಕ

ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೇನ್

ಆರ್.ಬಸವರಾಜ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

301

ಅಪಹೃತ ಬಾಲಕನ ಸಾಹಸಗಳು

ರಾಬರ್ಟ್ ಲೂಯಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಸನ್

ಆರ್.ಬಸವರಾಜ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

302

ಸೆಲಾದಿಂದ ಜೋಜಿಲಾವರೆಗೆ

ಲೆ.ಕರ್ನಲ್ ಪಿ.ಆರ್.ರೈ

ಬಿ.ಗುಂಡೂರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

303

ಶಾವೋಲಿನ್

ರಾಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ

ಕೆ.ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಂದಿಹಾಳು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

304

ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ

ಈಚರ ವಾರಿಯರ್

ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

305

ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಬಾಗಿಲು

ಮುಲ್ಲಾ ಸನ್ರುದ್ದೀನ್

ಡಾ.ಜೆ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

306

ಎಂಥ ಲೋಕವಯ್ಯಾ

ರಾಘವನ್

ಬಿ.ಆರ್.ಪೋಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

307

ಬೇಟೆಗಾರನ ಚಿತ್ರಗಳು

ಇವಾನ್ ಟರ್ಜೆನೇವ್

ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

308

ಆರು ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ಕತೆಗಳು

ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್

ಮಾಧವ ಚಿಪ್ಪಳಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

309

ರಾಬಿನ್ ಹುಡ್ ಸಾಹಸಗಳು

ಹೊವಾರ್ಡ್ ಪೈಲ್

ಆರ್.ಬಸವರಾಜ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

310

ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕುದುರೆಯ ಆತ್ಮಕತೆ

ಅನ್ನಾಸ್ಯೂಯೆಲ್

ಆರ್.ಬಸವರಾಜ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

311

ಡೇವಿಡ್ ಕಾಫರ್ ಫೀಲ್ಡ್

ಚಾರ್ಲೆಸ್ ಡಿಕೆನ್ಸ್

ಆರ್.ಬಸವರಾಜ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

312

ಕರುಣೆಯ ಏಕಾಂತ

ಜ್ಷಾಂ ಜ್ಞಿಯೊನೊ

ಜ್ಞಾಂ ಲುಕ್ ಪ್ರೊಫಿ ಮತ್ತ ಆರ್ಯ

ಫ್ರೆಂಚ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

313

ಇರುವೆ ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳ

ಲಿಯೋಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್

ಜ.ನಾ.ತೇಜಶ್ರೀ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

314

ಕಥೆಯಲ್ಲೊಂದು ತಿರುವು

ಜೆಫ್ರಿ ಆರ್ಚರ್

ಜಿ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

315

ಮಹಾತ್ಮರ ಬರವಿಗಾಗಿ

ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್

ಚಿ.ನ.ಮಂಗಳ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

316

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥೆಗಳು

 

ರಾಜಶೇಖರ ಭೂಸನೂರಮಠ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

317

ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನ ನರಭಕ್ಷಕ

ಕೆನೆತ್ ಆಂಡರ್ಸನ್

ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

318

ಪೆದ್ದಚೆರುವಿನ ರಾಕ್ಷಸ

ಕೆನೆತ್ ಆಂಡರ್ಸನ್

ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

319

ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯ ಕುರ್ಕಿ

ಕೆನೆತ್ ಆಂಡರ್ಸನ್

ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

320

ಮುನಿಶಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ ಚಿರತೆ

ಕೆನೆತ್ ಆಂಡರ್ಸನ್

ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

321

ಟು ಸರ್ ವಿತ್ ಲವ್ ಮತ್ತು ...

 

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಲೂರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

322

ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳು

ಮೊಪಾಸನ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಲೂರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

323

ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಕಥೆಗಳು

ಎಚ್.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ

ಬ್ರೆಕ್ಟ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

324

ಕೊನೆಯ ಎಲೆ ಸಂಪುಟ -2

 

ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಡೋಣೂರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

325

ಲಾಜವಂತಿ

 

ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಡೋಣೂರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

326

ಬಾಪು ತೀರಿಹೋದ ಆ ದಿನ

ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ವಿಜಯಾ ಕಣೀಕಲ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

327

ಸಾವೇ,ನೀ ಸಾಯುವಿ...!

ಉಷಾ ಶೇಟ್

ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಸ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

328

ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರ

ಆಂತ್ವಾನ್ ದ ಸೇಂತ್ ಎಕ್ಸೂಪರಿ

ಡಾ.ಜೆ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

329

ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅವರ ಕಥೆಗಳು

ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್

ಡಿ.ಆರ್.ಮಿರ್ಜಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

330

ರಾಬಿನ್ ಸನ್ ಕ್ರೊಸೋನ ಸಾಹಸಗಳು

ರಾಬಿನ್ ಸನ್ ಕ್ರೊಸೋ

ಆರ್.ಬಸವರಾಜ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

331

ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್

ರ್ಯಾಂಡಿ ಪಾಶ್

ಜೆಫ್ರಿ ಜೆಸ್ಲೊ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

332

ದಾಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ.ಸುತ್ರಾವೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

333

ಬೆಂಕಿಯ ನೆನಪು

ಎಡುವರ್ಡೊ ಗೆಲಿಯಾನೋ

ಕೆ.ಪಿ.ಸುರೇಶ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

334

ಗಂಟೆ ಗೋಪುರ

ಹರ್ಮನ್ ಮೆಲ್ವಿಲ್

ಕೆ.ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

335

ಲಿಯೊ ಟಾಲ್ ಸ್ತಾಯ್ ಮೂರು ಕಥೆಗಳು

ಲಿಯೋಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್

ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷನ್ ಸ್ವಾಮಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

336

ಹಿಮಾಲಯನ ಬ್ಲಂಡರ್

ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜಾನ್ ಪಿ.ದಳವಿ

ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

337

ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ

ಆಂಥೋನಿ ಡಿ ಮೆಲ್ಲೋ ಎಸ್.ಜೆ.

ಡಾ.ಡಿ.ಶೀಲಾ ಕುಮಾರಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

338

ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಣ್ಣಕಥೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಆರ್.ವಿಜಯರಾಘವನ್

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

339

ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ

ಎಸ್.ಹುಸೇನ್ ಜ್ಹೈದಿ

ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

340

ಫ್ರಾಂಕಿನ್ ಸ್ಟೈನ್

ಮೇರಿ ಷೆಲ್ಲಿ

ಶಾಮಲಾ ಮಾಧವ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

341

ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಣ್ಣಕಥೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಕಾಟ್ರಹಳ್ಳಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

342

ಸಂಭ್ರಮ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಶರಣಪ್ಪ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

343

ಬೇನೆಗಳ ದುಭಾಷಿ

ಜುಂಪಾ ಲಾಹಿರಿ

ಗೀತಾ ಶೆಣೈ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

344

ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು

ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್

ಎಚ್.ವೈ.ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

345

ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು

ಲಿಯೋಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್

ಜೆ.ಎನ್.ರಂಗನಾಥ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

346

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳು

ಚಾರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಲ್ಯಾಂಬ್

ಪ್ರೊ.ಎಲ್ .ಎಸ್.ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

347

ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ರಷ್ಯನ್ ಕಥೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್.ಮೂರ್ತಿ

ರಷ್ಯನ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

348

ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಒಂದು ನೆನಪು

ನರೇಂದ್ರ ಜಾಧವ್

ಸುಮಾ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

349

ಪ್ಯಾಪಿಲಾನ್(1)

ಹೆನ್ರಿ ಛಾರೇರೆ

ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ ಕೆಂಜಿಗೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

350

ಪ್ಯಾಪಿಲಾನ್(2)

ಹೆನ್ರಿ ಛಾರೇರೆ

ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ ಕೆಂಜಿಗೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

351

ಬಾಜಿ ಪ್ಯಾಪಿಯೋನ್ 3

ಹೆನ್ರಿ ಶರಾರೇ

ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆಂಜಿಗೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

352

ಹವಳದ ದ್ವೀಪ

ಆರ್.ಎಂ.ಬ್ಯಾಲನ್ ಟೈನ್

ಸೊಂದಲಗೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ

ಸ್ಕಾಟಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

353

ಸಿ.ವಿ.ಶ್ರೀರಾಮನ್ ಕತೆಗಳು

ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್

ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

354

ಡಾ.ಕಮಲಾದಾಸ್ ರವರ ಸಮಗ್ರ ಕಥೆಗಳು

ಡಾ.ಕಮಲಾದಾಸ್

ಕೆ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರನ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

355

ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮನೆ

ಎಂ.ಟಿ.ವಾಸುದೇವನ್ ನಾಯರ್

ಬಿ.ಕೆ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

356

ಮಲಯಾಳಂ ಕಥೆಗಳು

ಎಂ.ಟಿ.ವಾಸುದೇವನ್ ನಾಯರ್

ಕೆ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರನ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

357

ಗತಿಸಿದ ಕಾಲ

ಕೆ.ಪಿ.ಕೇಶವ ಮೆನೂನ್

ಎಂ.ಎಸ್.ಲಕ್ಷಣಾಚಾರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ

358

ಆಯ್ದ ಮಲಯಾಳ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

359

ಗೌರಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ

 

ಕೆ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರನ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಥಗಳು

360

ನಳಿನ ಕಾಂತಿ

ಟಿ.ಪದ್ಮನಾಭನ್

ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್,ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಥಗಳು

361

ಶ್ರೀ ಖಡ್ಗ ಮತ್ತು ಕಾಲಗಗ್ಗರ

ಎಂ.ಟಿ.ವಾಸುದೇವನ್ ನಾಯರ್

ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

362

ನನ್ನ ಚೀರಾಳಜ್ಜನ ಕಡುಗತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

363

ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಹುಡುಗಿ

ಟಿ.ಪದ್ಮನಾಭನ್

ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

364

ಕಮಲಾದಾಸ್ ಕತೆಗಳು

ಕಮಲಾದಾಸ್

ಕೆ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರನ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

365

ಭೂಮಿಯಷ್ಟು ಬದುಕು

ಅರ್ಷಾದ್ ಬತೇರಿ

ಡಾ.ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

366

ಮಲಯಾಳಂನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಥೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಕೆ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರನ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

367

ಮಲಯಾಳಂ ಮಿನಿ ಕಥೆಗಳು

ಪಿ.ಕೆ.ಪಾರಕ್ಕಡವು

ಡಾ.ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

368

ಕಾಡಿಗೆ ಮಾಯೆ

ಜಿ.ಎ.ಕುಲಕರ್ಣೆ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

369

ಭಿನ್ನ

ಕವಿತಾ ಮಹಾಜನ

ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

370

ಪಂಗುರುಪುಷ್ಪದ ಜೇನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಲೆಯಾಳಿ ಕಥೆಗಳು

ಪಿ.ವತ್ಸಲ

ಕೆ.ಪ್ರಭಾಕರನ್

ಮಲೆಯಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

371

ಸಾವಿರದೊಂದು ರಾತ್ರಿ

ಸರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬರ್ಟನ್

ಸಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

372

ಸಿಂಗರ್ ಕತೆಗಳು

ಇಸಾಕ್ ಬಾಶೆವಿಸ್ ಸಿಂಗರ್

ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷನ್ ಸ್ವಾಮಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

373

ಇದು ಮುಗಿಯದ ಕಥೆ

ಡಾ.ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ

ಜಿ.ಕುಮಾರಪ್ಪ

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

374

ಗುರಜಾಡರ ಕಥೆಗಳು

ಗುರಜಾಡ ಅಪ್ಪಾರಾವು

ಸ.ರಘನಾಥ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

375

ಡಾ.ಅಂಪಶಯ್ಯ ನವೀನ್

ಬಂಡ್ರಿ ಕರಣಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್

ಬದುಕಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

376

ರಾಣಿ ಕಥೆಗಳು

ಸಲೀಂ

ಜಿ.ವೀರಭದ್ರಗೌಡ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

377

ಮಿಥುನ

ಶ್ರೀರಮಣರ

ವಸುಧೇಂದ್ರ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

378

ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆಗಳು

 

ಬಂಡ್ರಿಕರಣಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವು

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

379

ವಿಮುಕ್ತ

ಓಲ್ಗಾ

ಜಿ.ವೀರಭದ್ರಗೌಡ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

380

ಒಂದು ತೊಲ ಪುನಗು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು

ಕಾಮರೂಪಿ

 

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

381

ಯಜ್ಙ ಒಂಬತ್ತು ಕಥೆಗಳು

ಕಾಳೀಪಟ್ನಂ ರಾಮಾರಾವ್

ಚಿದಾನಂದ ಸಾಲಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

382

ಪರದೆ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಸ.ರಘನಾಥ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

383

ಬಿರುಗಾಳಿ

ಪಾಲಗುಮ್ಮಿ ಪದ್ಮರಾಜು

ಆರ್ವೀಯೆಸ್ ಸುಂದರಂ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

384

ದೀಪದ ಕಥೆಗಳು

ಗೋಪಿನಿ ಕರುಣಾಕರ್

ಮಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

385

ತನ್ನ ಮಾರ್ಗ

ಅಬ್ಬೂರಿ ಛಾಯಾದೇವಿ

ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

386

ಸಮಕಾಲೀನ ತೆಲುಗು ಕಥೆಗಳು

 

ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಜೇಕಬ್

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

387

ಆ ದಿನಗಳು

ಪುಟ್ಟಗಂಟಿ ಗೋಪೀಕೃಷ್ಣ

ವಿಜಯಾಶಂಕರ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

388

ಕೇತು ವಿಶ್ವನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಕತೆಗಳು

ಕೇತು ವಿಶ್ವನಾಥರೆಡ್ಡಿ

ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

389

ಚಿನ್ನದ ತೆನೆ

ವಾಕಾಟಿ ಪಾಮಡುರಂಗರಾವ್

ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

390

ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲಗಳು

ಇಲ್ಲಿಂದಲ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ

ಪಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

391

ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯ ತೆಲುಗು ಕಥೆಗಳು

ಡಿ.ರಾಮಲಿಂಗಂ

ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

392

ಮಧುರಾಂತಕಂ ರಾಜಾರಾಂ ಕಥೆಗಳು

ಮಧುರಾಂತಕಂ ರಾಜಾರಾಂ

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಕೋಲಾರ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

393

ಕಮಲ ದೇಸಾಯಿ ಕಥೆಗಳು

ಕಮಲ ದೇಸಾಯಿ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

394

ಮೇಘನಾ ಪೇಠೆ ಕಥೆಗಳು

ಮೇಘನಾ ಪೇಠೆ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

395

ಮರಾಠಿ ಕಥಾ ಸಂಹಿತ

 

ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

396

ತಾತ್ಯಾ ಟೋಪೆ

ಇಂದುಮತಿ ಶೇವರೆ

ನವೀನ್ ಹಳೇಮನೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

397

ಆ 'ಸರ್ಕಾರ್'ದಿಂದ ಈ ಸರಕಾರ

ಎನ್.ವಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಸ್ವಾತಿ ಉಪಾಧ್ಯೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

398

ಹೀಗೊಬ್ಬ ಬಿಲ್ಡರ್

ಸುಧೀರ ನಿರಗುಡಕರ್

ಅಕ್ಷತಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

399

ದಲಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ

ಶರಣಕುಮಾರ ಲಿಂಬಾಳೆ

ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾಧವ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

400

ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಕಂದುಹಕ್ಕಿ

ಭಾರತ ಸಾಸಣೆ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

401

ಪ್ರಜ್ಞಾದಯಾ ಪವಾರ

ಪ್ರಜ್ಞಾದಯಾ ಪವಾರ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

402

ಒಬ್ಬನಿದ್ದ ಕಾರ್ವರ

ವೀಣಾ ಗವಾಣಕರ

ರಾಧಾ ಶಾಮರಾವ್

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

403

ಗುಜರಾತಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಕಿರುಗತೆಗಳು

ವಿನೋದ್ ಭಟ್ಟ

ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್

ಗುಜರಾತಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

404

ಕಾಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಾಪಾನಿ

ನಿರ್ಮಲ್ ಮರ್ಮ

ಭಾಲಚಂದ್ರ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಸಣ್ಣಕಥೆಗಳು

405

ಮುಂಶೀ ಪ್ರೇಮಚಂದರ 21 ಲೋಕಪ್ರಿಯ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ

ಮುಂಶೀ ಪ್ರೇಮಚಂದ

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಕನ್ಯಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

406

ಹಿಂದಿಯ ಶ್ರೇ಼ಷ್ಠ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಕಥೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

407

ಭೀಷ್ಣ ಸಾಹನಿ ಅವರ ಪ್ರಾತಿನಧಿಕ ಕಥೆಗಳು

ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ

ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

408

ಸಮಕಾಲೀನ ಹಿಂದೀ ಕಥೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಎಸ್.ವಿನೋದ ಬಾಯಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

409

ರವೀದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರರ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಥೆಗಳು

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಡಾ.ಕೆ.ಆರ್.ಪ್ರೇಮ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

410

ಹಿಂದೀ ಕಥೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಎಂ.ಎಸ್.ಭಾರದ್ವಾಜ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

411

ಹಿಂದಿ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ

ಸಂಪಾದಕರು: ಭೀಷ್ಮ ಸಹಾನಿ

ಎಸ್.ಮಾಲತಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

412

ಅಮ್ಮಿ

ಸಯೀದ್ ಅಖ್ತರ್ ಮಿರ್ಜಾ

ರಾಹು

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

413

ಚಿತ್ರಾ ಮುದ್ ಗಲ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಕತೆಗಳು

ಚಿತ್ರಾ ಮುದ್ ಗಲ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

414

ಪ್ರೇಮಚಂದರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಗಳು

ಪ್ರೇಮಚಂದ

ಡಾ.ಎ.ಜಾನಕಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

415

ಖುಶವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಕಥೆಗಳು

ಖುಷ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್

ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

416

ಆಕಾರದ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ

ಕುಂವರ ನಾರಾಯಣ

ಡಾ.ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

417

ದಡ್ಡತನದಲ್ಲಿ ಜಾಣತನ

ಮುಲ್ಲಾ ನಸೀರುದ್ದೀನ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

418

ಭಯ

ವಿಮಲ ಚಂದ್ರ ಪಾಂಡೇಯ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

419

ಕಥಾಕೌಮುದಿ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಡಾ.ಕೆ.ಆರ್.ಪ್ರೇಮ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

420

ದಶರಥನ ವನವಾಸ

ಚಿತ್ರಾ ಮುದ್ ಗಲ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

421

ಪ್ರೇಮಚಂದರ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ -2

`ಪ್ರೇಮಚಂದ

ಡಾ.ಎ.ಜಾನಕಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

422

ಪ್ರೇಮಚಂದರ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ -3

ಪ್ರೇಮಚಂದ

ಡಾ.ಎ.ಜಾನಕಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

423

ಪ್ರೇಮಚಂದರ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ -4

ಪ್ರೇಮಚಂದ

ಡಾ.ಎ.ಜಾನಕಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

424

ಚಿತ್ರಾ ಮುದ್ ಗಲ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಕತೆಗಳು ಸಂ-2

ಚಿತ್ರಾ ಮುದ್ ಗಲ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

425

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ರಾಜ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು

ಕಮಲೇಶ್ವರ್

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

426

ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ಕಥೆಗಳು

ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಂಟೋ

ಫಕೀರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

427

ಪಿರಮಿಡ್

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಡಾ.ಎಚ್.ಎಂ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

428

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

429

ರೆಕ್ಕಗಳಿಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿಗಳು

ಮ.ತಿ.ಶಾಂತನ್

ಐ.ಸೇಸುನಾಥನ್

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

430

ಬಾಗಿಲು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಜಯಲಲಿತಾ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

431

ಶಕ್ತಿವೈದ್ಯ

ತಿ.ಜಾನಕಿರಾಮನ್

ಶೇಷನಾರಾಯಣ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

432

ತಮಿಳು ಕಥಾ ಸೌರಭ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಶೇಷನಾರಾಯಣ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

433

ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ

ಅಶೋಕ ಮಿತ್ರನ್

ಶೇಷನಾರಾಯಣ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

434

ಜಯಕಾಂತನ್ ಅವರ ಕಥೆಗಳು

ಜಯಕಾಂತನ್

ಹೆಚ್.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

435

ಹತ್ತು ತಮಿಳು ಕತೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಕೆ.ನಲ್ಲತಂಬಿ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

436

ಹೊಗೆ

ಗುಲ್ಜಾರ

ಬಸವರಾಜ ಪುರಾಣಿಕ್

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

437

ಗುಲಾಬಿಯ ಹೂವು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

438

ಕಾಶ‍್ಮೀರದ ಹೂವು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

439

ಉರ್ದು ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ -1

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಬಸವರಾಜ ಪುರಾಣಿಕ್

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

440

ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಉರ್ದು ಕತೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

441

ಕುರ್ರತುಲ ಐನ ಹೈದರ ಅವರ ಆಯ್ದ ಕತೆಗಳು

ಕುರ್ರತುಲ ಐನ ಹೈದರ

ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

442

ಮಾಂಟೊ ಕತೆಗಳು

ಮಾಂಟೊ

ಜೆ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

443

ಕೃಷನ್ ಚಂದರ್ ಆಯ್ದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು

ಕೃಷನ್ ಚಂದರ್

ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

444

SAUGHAT

ಕೃಷನ್ ಚಂದರ್

ZIA JAFAR

urd

kannada

stories

445

ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹಜ್ ಬಯಕೆ

ಅಸ್ಮಾ ನಾಡಿಯಾ

ಎಚ್.ಎನ್.ಗೀತಾ

ಅಸ್ಸಾಮ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

446

ಮಧುಪುರ ಬಹುದೂರ

ಶೀಲಭದ್ರ

ಗೀತಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್

ಅಸ್ಸಾಮ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

447

ಆಧುನಿಕ ಕೊಂಕಣಿ ಕತೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಡಾ.ಗೀತಾ ಶೆಣೈ

ಕೊಂಕಣಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

448

ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ

ರವೀದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ

ಶಾ.ಮಂ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ

ಕೊಂಕಣಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

449

ಕೊಂಕಣೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕೇಣಿ

ಶಾ.ಮಂ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ

ಕೊಂಕಣಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

450

ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು

ಅಮೃತಾ ಪ್ರೀತಮ್

ಭಾರತಿ ಮೋಹನ ಕೋಟೆ

ಪಂಜಾಬಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

451

ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು

ಮೋಹನ ಭಂಡಾರಿ

ಜಿ.ಎನ್.ರಂಗನಾಥ ರಾವ್

ಪಂಜಾಬಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

452

ಅಮೃತಾ ಪ್ರೀತಂ ಅವರ ಆಯ್ದ ಕಥೆಗಳು

ಅಮೃತಾ ಪ್ರೀತಮ್

ಡಾ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ

ಪಂಜಾಬಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

453

ಕಡಲೋಡಿಗ

ಕೆ.ಆರ್.ಎ.ನರಸಯ್ಯ

ಡಾ.ವಿ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

454

ಕೃಷ್ಣ ಚಂದರ ಕಥೆಗಳು

ಕೃಷನ್ ಚಂದರ್

ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

455

ಸದ್ಯಕಿದು ಹುಚ್ಚರ ಸಂತಿ

ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಂಟೋ

ಹಸನ್ ನಯೀಂ ಸುರಕೋಡ

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

456

ನಿರುತ್ತರ

ಡಾ.ಪ್ರತಿಭಾ ರಾಯ್

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಒರಿಯಾ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

457

ಉಲ್ಲಂಘನ

ಡಾ.ಪ್ರತಿಭಾ ರಾಯ್

ಸ್ಣೇಹಲತಾ ರೋಹಿಡೇಕರ್

ಒರಿಯಾ

ಕನ್ನಡ

ಸಣ್ಣಕಥೆಗಳು

458

ದೇವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು

ಕಿಶೋರಿ ಚರಣ್ ದಾಸ್

ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಸೋಮನಾಥ್

ಒರಿಯಾ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

459

ಕಾಣಿಯಾದ ಟೋಪಿಯ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತಿತರ ಕಥೆಗಳು

ಮನೋಜ್ ದಾಸ್

ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಪ್ರಭು

ಒರಿಯಾ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

460

ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ಣಾ

ರಬಿ ಪಟ್ಟನಾಯಕ್

ಸ್ಣೇಹಲತಾ ರೋಹಿಡೇಕರ್

ಒರಿಯಾ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

461

ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೀರ್ಘರಾತ್ರಿ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಥ್

ಸ್ನೇಹಲತಾ ರೋಹಿಡೆಕರ್

ಒರಿಯಾ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

462

ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು

 

ಡಾ.ಸುಮಿತ್ರಾ ಮೋತಿಲಾಲ ಹಲವಾಯಿ

 

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

463

ಪೇಶಂಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಡಾ.ಹೇಮಾ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

464

ಪ್ರಸಿದ್ಧರ ಪ್ರಾತಿನಧಿಕ ಕಥೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಪ್ರೊ.ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

465

ರಷ್ಯನ್ ಕಥೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಶಿವಶಂಕರ

 

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

466

ಚಿನ್ನದುಳಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಟಗರು

ಜಾನ್ ಮಿನ್ ಘೋರ್ಡರು

ನೈಷದಂ ಎಸ್ಸೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

467

ನೀಲಿಗುಚ್ಛ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಎಂ.ಎಸ್.ರಘನಾಥ್

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

468

ಅನುವಾದ ಕಥಾಂಜಲಿ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಕೂರು

ತೆಲುಗು &ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

469

ಭೂಮಿ ಗೀತೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಹೆಚ್ಎಸ್.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

470

ದಲ್ಲಾಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಡಾ.ಶಶಿಧರ ಜಿ.ವೈದ್ಯ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

471

ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ನಡಾನುವಾದಿತ ಕತೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಸದಾನಂದ ಕನವಳ್ಳಿ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

472

ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಕೈವಾರ ಗೋಪೀನಾಥ್

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

473

ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಎಚ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರವದನ ರಾವ್

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

474

ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧಕ ಕತೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಸೊಂದಲಗೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

475

ಕಥಾ ಸಂಕಲನ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಸ್ನೇಹಲತಾ ರೋಹಿಡೆಕರ್

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

476

ಮಿಡಿವ ಮನಗಳಿಗೆ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಟಿ.ವಿ.ಮಾಗಳದ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

477

ರಾಗ ಒಂದು ಭಾವ ಹಲವು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಕೋವರ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಕರ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

478

ನಾಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

479

ಎರಡು ರಷ್ಯನ್ ನೀಳ್ಗತೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಟಿ.ಪಿ.ಅಶೋಕ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

480

ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

 

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

481

ಆಫ್ರಿಕದ ಹಾಡು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಸಿ.ಸೀತಾರಾಮ್

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

482

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಸಿ.ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

483

ಚೆಲುವು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಜಿ.ಎಸ್.ಸದಾಶಿವ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

484

ಸುಭಾಷಿಣಿ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

485

ವಿಚಿತ್ರ ಕಕ್ಷಿದಾರ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಎನ್.ಎಸ್.ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ,ಎಸ್.ಆರ್.ಭಟ್

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

486

ಮಂಜು ಹೂವಿನ ಮದುವಣಿಗ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಕೆ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

487

ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಗರೂ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಪಾ.ಸಂಜೀವ ಬೋಳಾರ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

488

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಕೆ.ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್

ರಷ್ಯನ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

489

ಅರಬಿ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಶಾ.ಬಾಲುರಾವ್

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

490

ನೆತ್ತರು ದೆವ್ವ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಎಚ್.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

491

ಬಾವಿಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಚಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಜು

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

492

ಅದೃಷ್ಠ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

493

ಸಜ್ಜನನ ಸಾವು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಕ.ನಂ.ನಾಗರಾಜು

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

494

ಡೇಗೆ ಹಕ್ಕಿ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

495

ಅವಸಾನ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಎ.ಈಶ‍್ವರಯ್ಯ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

496

ತಾತನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಸಿ.ಎಚ್.ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾವ್

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

497

ಬಾಲ ಮೇಧಾವಿ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

498

ಇಬ್ಬರು ಗೆಳಯರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

499

ಅಬಿಂದ -ಸಯಿದ್

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಎಸಾರ್ಕೆ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

500

ನಿಗೂಢ ಸೌಧ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಬಸವರಾಜ ನಾಯ್ಕರ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

501

ಬೆಳಗಾಗುವ ಮುನ್ನ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಶ್ರೀಕಾಂತ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

502

ಮರಳುಗಾಡಿನ ಮದುವೆ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಾಸುದೇವ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

503

ಕಿವುಡು ವನದೇವತೆ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

504

ಸಾವಿಲ್ಲದವರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಸಿ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜರಾವ್

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

505

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಆತ್ಮಕಥೆ

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್

ಜೀವೂಬಾಯಿ ಲಕ್ಷಣರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

506

ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ವೃತ್ತಾಂತ

ಕೆ.ಗಿರಿಪ್ರಕಾಶ್

ಬಿ.ಎಸ್.ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

507

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ವರುಷಗಳು

ಡಾ.ರಾಜಾರಾಮಣ್ಣ

ವಿ.ಆರ್.ಜೋಶಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ

508

ಕಪ್ಪುಹಕ್ಕಿಯ ಬೆಳಕಿನ ಹಾಡು

 

ಎಂ.ಆರ್.ಕಮಲ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

509

ಬಸವಣ್ಣನವರು

ಎಂ.ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ

ಶಂಸ ಐತಾಳ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

510

ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆ

ಪಂಡಿತಾ ರಮಾಬಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ

ಡಾ.ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

511

ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್

ಆರಾಧಿಕಾ ಶರ್ಮ

ಟಿ.ಆರ್.ಅನಂತರಾಮು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

512

ಕಲಾಮ್ ಕಮಾಲ್

ಪಿ.ಎಂ.ನಾಯರ್

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

513

ಮೂಕ ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡು

ಮುಖ್ತರ್ ಮಾಯಿ

ಡಾ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

514

ನನ್ನ ಪಯಣ

ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ಬುಲ್ ಕಲಾಂ

ಜಿ.ಕೆ.ಮಧ್ಯಸ್ಥ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

515

ಬಿಳಿ ಸಾಹೇಬನ ಭಾರತ

ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್

ಡಾ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

516

ವಿಶ್ವಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಉದಯ

ದಾದಾ ಗಾವಂಡ್

ಡಾ.ಸುಮಾ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

517

ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆ

ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್

ಆನಂದ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

518

ಬದುಕು ಬಯಲು

ಎ.ರೇವತಿ

ದು.ಸರಸ್ವತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

519

ಮಾವೋನ ಕೊನೆಯ ನರ್ತಕ

ಲೀ ಕುನ್ ಕ್ಸಿನ್

ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

520

ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಡೈರಿ

ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ಚ ಚೆಗೆವಾರ

ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನುಪಮ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

521

ಹಿಮಾಲಯ ಗುರುವಿನ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ

ಶ್ರೀಎಂ

ಡಾ.ನಯನಾ ಕಾಶ್ಯಪ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

522

ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ

ಎಸ್.ವಿ.ರಾಜು

ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮಾಧವ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

523

ಭಗತ್ ಸಿಂಗನಜೀವನ & ಹೋರಾಟ ನರ್ಭಯ

ಕುಲದೀಪ್ ನಯ್ಯರ್

ಎಸ್.ದಿವಾಕರ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

524

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜೈಲ್ ಡೈರಿ

ಸಂ:ಚಮನ್ ಲಾಲ್

ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನುಪಮ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

525

ಕಲಾಚೇತನ

ರಾಬರ್ಟ್ ಹೆನ್ರಿ

ಕೆ.ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

526

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ

ಇಂದಿರ್ ಮಲ್ಲೋತ್ರ

ಶಂಸ ಐತಾಳ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

527

ಸೆರೆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡುವುದು ಏಕೆಂದು ಬಲ್ಲೆ

ಮಾಯಾ ಏಂಜೆಲೊ

ಎಂ.ಆರ್.ಕಮಲ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

528

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ

ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

529

ಜಗವ ಚುಂಬಿಸು

ಸುಬ್ರೊತೊ ಬಾಗ್ಚಿ

ವಂದನಾ ಪಿ.ಸಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

530

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತದ ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳು

ಪದ್ಮಭೂಷಣ ರ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಡಿ.ಸಿ.ಪಾವಟೆ

ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾವಟೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

531

ಬಾನಯಾನ

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೋಪಿನಾಥ್

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

532

ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಒಂದು ಸತ್ಯಕಥೆ

ರಾಜ್ ಮೋಹನ್ ಗಾಂಧಿ

ಜಿ.ಎನ್.ರಂಗನಾಥ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

533

ಅದಮ್ಯ ಚೈತನ್ಯ

ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್

ಶಂಕರಾನಂದ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

534

ಕೊಪರ್ನಿಕಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ

 

ಜಿ.ಟಿ.ನಾರಾಯಣರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

535

ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಬಾಳಿದರಿಲ್ಲಿ

 

ಜಿ.ಟಿ.ನಾರಾಯಣರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

536

ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ರ್ರಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್

ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್

ಡಾ.ಮಾಧಮ ಪೆರಾಜೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

537

ಗಾಲಿಬ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಯುಗಾಂತ

ಪವನ್ ಕೆ.ವರ್ಮ

ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

538

ಕಲಾಂ ನಿಮಗಿದೋ ಸಲಾಂ

 

ಜಿ.ಕೆ.ಮಧ್ಯಸ್ಥ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

539

ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಪ್ರೊತಿಮಾ ಬೇಡಿ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ

ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ

ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

540

ದೀಪಧಾರಿಣಿ

ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್

ಬಿ.ಜೆ.ಕುಸುಮಾ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

541

ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಬದುಕು -ಬರಹ

 

ಡಾ.ಕರೀಗೌಡ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

542

ಸಮರವೀರ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ

ಹಂಫ್ರಿ ಇವಾನ್ಸ್

ಬಾಚರಣಿಯಂಡ ಪಿ.ಅಪ್ಪಣ್ಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

543

ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ಸ್ವಾಮಿರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದ

ಡಾ.ಹೆಚ್.ರಾಮಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

544

ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬದುಕು

ಕರ್ನಲ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಒಡೆಯರ್

ವಸಂತ ವಾಯಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

545

ಜೆರೊನಿಮೊ

ಎಸ್.ಎಂ.ಬ್ಯಾರೆಟ್

ಎನ್.ಎ.ಎಂ.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

546

ಎಲ್ಲಿ ಮನಕಳುಕಿರದೊ ಎಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿರದೊ

ಡಾ.ಎಚ್.ಪಿ.ಶಶಿದರ ಮೂರ್ತಿ

 

 

 

 

 

ಎಂ.ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಲಿಯವರ ಜೀವನ ಕಥನ

ಸಿ.ಪೌಲ್ ಮರ್ಗಿಸ್

ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಕಥನ

547

ನನ್ನ ಕಥೆ

ರೋಸಾ ಪಾರ್ಕ್ಸ್

ಎಂ.ಆರ್.ಕಮಲ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

548

ನೆನಪಿನ ಚಿತ್ರಗಳು

ಎಂ.ವೈ.ಘೋರ್ಪಡೆ

ಎಂ.ಸಿ.ಪ್ರಕಾಶ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

549

ಸಂಗೀತ ಕೋಣೆ

ನಮಿತಾ ದೇವಿದಯಾಲ

ಸದಾನಂದ ಕನವಳ್ಳಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಕಥನ

550

ಉತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ

 

ಎಂ.ಆರ್.ಕಮಲ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

551

ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ

ಸಲೀಂ ಆಲಿ

ಎನ್.ಪಿ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

552

ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ

ಕೊನೆಸ್ತಾಂತಿನ್ ಸ್ತಾನಿಸ್ಲಾವ್ ಸ್ಕಿ

ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೇವನ ಕಥೆ

553

ಯೋಗಿಯ ಆತ್ಮಕಥೆ

ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದ

 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

554

ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಗೆಲ್ಸ್

ಅರ್ನೆಸ್ಟೊ ಚೆ ಗೆವಾರ

ವಿಶ್ವ ಕುಂದಾಪುರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಪರಿಚಯ

555

ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಚಳವಳಿಯ ರೂವಾರಿ ಪೂರಣ್ ಚಂದ್ರ ಜೋಶಿ

ಅನಿಲ್ ರಾಜಿಮ್ ವಾಲೆ

ಬಿ.ವಿ.ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

556

ಸಾಹಸದ ಒಂದು ಸೀಮಾರೇಖೆ

ಎಂ.ವೈ.ಘೋರ್ಪಡೆ

ಭಾರತೀ ಕಾಸರಗೋಡು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಕಥನ

557

ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಒಬ್ಬಳ ಆತ್ಮಕಥನ

ನಳಿನಿ ಜಮೀಲಾ

ಕೆ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥನ

558

ಡಾ.ಕಿರಣ ಬೇಡಿ

ಪರಮೇಶದಂಗವಾಲ್

ಪಾಂಡುರಂಗ ಗುಡಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನಕಥೆ

559

ವಿಕ್ಟೋರಿಯ ಗೌರಮ್ಮ

ಸಿ.ಪಿ.ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ

ಡಾ.ಡಿ.ಬಿ.ರಾಮಚಂದ್ರಾಚಾರ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

560

ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್

ಸಿಸಿರ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಸ್

ಶಂಸ ಐತಾಳ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

561

ನನ್ನ ಊರು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ

ಅಣ್ಣ ಹಜಾರೆ

ಗಿರೀಶ ಜಕಾಪುರೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

562

ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರಾನ್ ಸನ್

ವರ್ಜಿನ್ ದೈತ್ಯ

ಎಸ್.ಉಮೇಶ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

563

ಮೈ ಫಾದರ್ ಬಾಲಯ್ಯ

ವೈ.ಬಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜಣ್ಣ ತಗ್ಗಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

564

ಅಲೆಮಾರಿಯೊಬ್ಬನ ಆತ್ಮಕತೆ...!

ಜೋನಾಥನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್

ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜಣ್ಣ ತಗ್ಗಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

565

ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ

ನವೀನ್ ಚಾವ್ಲ

ಪ್ರೊ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

566

ಎವರೆಸ್ಟ್ ವೀರ

ಜೇಮ್ಸ್ ರ್ಯಾಮ್ಸೆಅಲ್ಮನ್

ಕೂಡಲಿ ಚಿದಂಬರಂ,ಜನಾರ್ದನ ಗುರ್ಕಾರ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

567

ನಾನು ಮಲಾಲಾ

ಮಲಾಲಾ ಯೂಸಫ್ ಝಾಯಿ

ಬಿ.ಎಸ್.ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

568

ಒಂದು ಜೀವನ ಸಾಲದು!

ಕುಲದೀಪ್ ನಯ್ಯರ್

ಆರ್.ಪೂರ್ಣಿಮಾ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥ

569

ವಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸಮಾಗಮ

ಡಾ.ವಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ

ಪ್ರೊ.ವಿ.ನರಹರಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ

570

ಆರನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಆತ್ಮಕಥೆ

ತೆಹಮಿನಾ ದುರ್ರಾನಿ

ರಾಹು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮ ಕಥೆ

571

ತುಲಸಿದಾಸರು

ದೇವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್

ಎನ್. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

572

ಮುಳ್ಳುಗಳ್ಳಿ

ರೂಪನಾರಾಯಣ ಸೋನಕರ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ

573

ಗಾಂಧೀಜಿ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ

ಶ್ರೀಪಾದ ಜೋಶಿ

ಪ್ರಧಾನ ಗುರುದತ್ತ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ

574

ಲೋಕದೇವ ನೆಹರು

ರಾಮಧಾರಿಸಿಂಹ ದಿನಕರ್

ಮೇ.ರಾಜೇಶ್ವರಯ್ಯ,ಪ್ರಧಾನ ಗುರುದತ್ತ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ

575

ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ಸಂದೀಪ್ ಗರ್ಗ್

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಕನ್ಯಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

576

ಸವಾಯಿ ಜಯಸಿಂಹ

ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ಟ

ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

577

ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿ

ಹಿರಾಲಾಲ್ ಶರ್ಮ

ಗುರುನಾಥ ಜೋಶಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

578

ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ

ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್

ಬಿ.ಎ.ಸನದಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

579

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಲೋಯಿಯಾ

ಡಾ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಭಟ್ನಾಗರ್

ಡಾ.ವಿ.ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

580

ನಿರಕ್ಷರಿಯ ಆತ್ಮಕತೆ

ಸುಶೀಲಾ ರಾಯ್

ಜಿ.ಕುಮಾರಪ್ಪ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕತೆ

581

ದೇವರ ಗೊಡವೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಡ!

ಮಿರ್ಜಾಗಾಲಿಬ್

ಸಂ.ರವಿಕುಮಾರ

 

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

582

ಒಬ್ಬ ಖೈದಿಯ ಕತೆ

ಮೌಲಾನಾ ಹಸ್ರತ್ ಮೊಪಾನಿ

ಹಸನ್ ನಯೀಂ ಸುರಕೋಡ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

583

ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ

ವೃಂದಾವನ್ ಲಾಲ್ ವರ್ಮ

ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

584

ಮಿರ್ಜಾ ಗಾಲಿಬ್

ಮಾಲಿಕ್ ರಾಮ್

ಬಿ.ಎ.ಸನದಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

585

ರಾಮಧಾರಿಸಿಂಹ ದಿನಕರ

ವಿಜೇಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಹ

ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

586

ಮಹಾಪಂಡಿತ ರಾಹುಲ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ

ಗುಣಾಕರ ಮುಳೇ

ವೈದೇಹಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

587

ಅಮೋಘ ನಾಯಕ ಗಾಂಧಿ

ಪಾಸ್ಕಲ್ ಆಲೆನ್ ನಜ್ಹರತ್

ನೀಲತ್ತಹಳ್ಳಿ ಕಸ್ತೂರಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

588

ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಧನೆಯ ಉತ್ಕಟ ಬಯಕೆ

ಜಿಯಾವುದ್ಧೀನ್ ಸರ್ದಾರ್

ಮಾಧವ ಚಿಪ್ಪಳಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

589

ದೇವ ಪ್ರವಾದಿ

ಖಲ್ಹೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ

ಎ.ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

590

ಅಲೆಮಾರಿ ಪ್ರವಾದಿ

ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್

ಪ್ರಧಾನ ಗುರುದತ್ತ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

591

ಯುಗದ್ರಷ್ಟ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

ಡಾ.ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಧು

ಡಾ.ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

592

ಕಂದೂಕೂರಿ ವೀರೇಶಲಿಂಗಂ

ಕೊಡವಟಿಗಂಟಿ ಕುಟುಂಬರಾವ್

ಸ.ರಘನಾಥ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

593

ಧಮ್ಮಪಥಂ

ಡಾ.ಜಿ.ಆರ್.ಕುರ್ಮೆ

ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಕೂರು

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

594

ಕೊನೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ

ರಾಣಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಶರ್ಮ

ಡಾ.ಡಿ.ವೆಂಕಟ ರಾವ್

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

595

ಚಲಂ

 

ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

596

ಉನ್ನವ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ

ಎ.ವಿ.ಬಿ.ರಾಮರಾವು

ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿ ಎಸ್

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

597

ಹರಿಯುವ ನೆನಪುಗಳು

ಡಾ.ಸಂಜೀವ ದೇವ್

ಡಾ.ಕೆ.ಶಾರದಾ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

598

ದಲಿತ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಯ್ಯನ್ ಕಾಳಿ

ಅಲ್ಲಂ ನಾರಾಯಣ

ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

599

ವೋಡ್ಕಾ ವಿತ್ ವರ್ಮ

ಸೃಜನ್

ಸಿರಾಶ್ರೀ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

600

ನೋವು ತುಂಬಿದ ಬದುಕು

ಬೇಬಿ ಹಾಲ್ದಾರ್

ಜಿ.ಕುಮಾರಪ್ಪ

ಬೆಂಗಾಲಿ

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

601

ಶೃಂಖಲೆಯ ಝೇಂಕಾರ

ಬೀನಾ ದಾಸ್

ಡಾ.ಎನ್.ಗಾಯತ್ರಿ

ಬೆಂಗಾಲಿ

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

602

ನನ್ನ ಕಥೆ

ನಾಮಕ್ಕಲ್ ರಾಮಲಿಂಗಂ ಪಿಳ್ಳೈ

ಶಶಿಕಲಾ ರಾಜಾ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

603

ಸಂಗತಿ

ಬಾಮ

ಎಸ್.ಪ್ಲೊಮಿನ್ ದಾಸ್

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

604

ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ

ಡಾ.ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಕಾಮತ್

ಡಾ.ಗೀತಾ ಶೆಣೈ

ಕೊಂಕಣಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

605

ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು

ಕಮಲಾ ಸುರಯ್ಯಾ

ನಾ.ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಜೇವನ ಚರಿತ್ರೆ

606

ನೀರ್ ಮಾದಳ ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ಕಾಲ

ಕಮಲಾದಾಸ್

ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

607

ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ ಕೊಡಿ

ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್

ಜಿ.ಕೆ.ಮಧ್ಯಸ್ಥ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

608

ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಗಳು

ಗಾಂಧೀಜಿ

ಎಸ್.ಸೇತೂ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

609

ರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿಣಾಮ

ಜಿ.ಎಚ್.ಕೇಸ್ವಾನಿ

ಅಡ್ಯನಡ್ಕ ಕೃಷ್ಣಭಟ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

610

ಆನಂದ ತಾಂಡವ

ಆನಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ನ.ರವಿಕುಮಾರ -ಸಂಪಾದಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

611

ಡಿವೈನ್ ಕಾಮಿಡಿ -1

ಡಾಂಟೆ ಅಲಿಘಿಯೇರಿ

ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಂ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

612

ಡಿವೈನ್ ಕಾಮಿಡಿ -2

ಡಾಂಟೆ ಅಲಿಘಿಯೇರಿ

ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಂ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

613

ಖುಷ್ವಂತ್ ನಾಮ

ಖುಷ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್

ಎಂ.ಎಸ್.ರುದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

614

ನೆನಪಿನ ಹಳ್ಳಿ

ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಟಿ.ಆರ್.ಶಾಮಭಟ್ಟ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

615

ಅನುದಿನ ಚಿಂತನ

ಜೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷನ್ ಸ್ವಾಮಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

616

ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ

ಎಂ.ಕೆ.ನಾಯಕ್

ಬಸವರಾಜ ನಾಯ್ಕರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

617

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವರ್ಸಸ್ ಮನುವಾದ

ಡಾ.ಮ.ನ.ಜವರಯ್ಯ

 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

618

ಜೀನ್ ಪಾಲ್ ಸಾರ್ತೃ್

ಕೆ.ಎಚ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಪದಚರಿತ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

619

ಸಂಪನ್ನ ಭಾರತ ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ

ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್

ಜಿ.ಕೆ.ಮಧ್ಯಸ್ಥ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

620

ಹುಸಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ

ಸೀತಾರಾಮ ಗೋಯಲ್

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

621

ಅಂಟೋನಿಯೊ ಗ್ರಾಮ್ಷಿ

ಅಂಟೋನಿಯೊ

ಕೆ.ಫಣಿರಾಜ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

622

ಕಾರ್ಲ್ ಯೂಂಗ್

ಕಾರ್ಲ್ ಯೂಂಗ್

ಎಂ.ಬಸವಣ್ಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

623

ಗಾಂಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕ

ಗೋರಾ

ವೆಂಕಟೇಶ ಮಾಚಕನೂರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

624

ಗುರಿ!

ಬ್ರಿಯಾನ್ ಟ್ರೇಸಿ

ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಬೇಕಲ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

625

ಭೀಮ್ ರಾವ್ ರಾಮ್ ಜೀ

ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್.ಲೋಖಂಡೆ

ಸಿ.ಎಚ್.ಜಾಕೋಬ್ ಲೋಬೊ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

626

ದಿ ಮಾಸ್ಟರಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್

ರಾಬಿನ್ ಶರ್ಮಾ

ಎಸ್.ಆರ್.ಆರಾಧ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

627

ಮನುಕುಲದ ಮಾತುಗಾರ...

ನೋಮ್ ಚಾಮ್ ಸ್ಕಿ

ಸಂ.ರವಿಕುಮಾರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

628

ಗಾಂಧೀ ಮಹಾತ್ಮರಾದುದು..ಸಂ-1

ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹ

ಜಿ ಎನ್ ರಂಗನಾಥ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

629

ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮರಾದುದು...ಸಂ-2

ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹ

ಜಿ ಎನ್ ರಂಗನಾಥ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

630

ವಿಭಿನ್ನತೆ

ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ

ಕೆ.ಎಸ್.ಕಣ್ಣನ್ ಎಚ್.ಆರ್.ಮೀರಾ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

631

ಅನುವಾದ ಸಂವಾದ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

632

ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗಂ

ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕೃತ

ಎಂ.ವಿ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ -ಸಂಪಾದಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

633

ಟಿಬೆಟ್

 

ಮಂಗ್ಳೂರ ವಿಜಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

634

ಮಿರ್ದಾದನ ಮಂತ್ರ ಪುಸ್ತಕ

ಮೈಖೇಲ್ ನೈಮಿಯ

ಎ.ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

635

ಆನಂದಮರ್ಧನನ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ & ಕನ್ನಡ

 

 

 

 

 

 

ದ್ವನ್ಯಾಲೋಕ

ಆನಂದ ವರ್ಧನ

ಡಾ.ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

636

ಖೋಜ ನಸರುದ್ದೀನನ ಸಾಹಸಗಳು ಭಾಗ -2

ಲಿಯೋನಿದ್ ಸಲವೋವ್

ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್.ಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

637

ಬಾಪು ಕುಟಿ

ರಜನಿ ಭಕ್ಷಿ

ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಜು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

638

ಯೂ ಕೆನ್ ವಿನ್

ಶಿವ್ ಖೇರಾ

 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

639

ಬಾಳಿಗೊಂದು ಭಾಷ್ಯ

ಜೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

640

ಬಾಳಿಗೊಂದು ಭಾಷ್ಯ -2

ಜೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

641

ದೇವರು ಎಂಬ ಸಂಕೇತನಾಮ

ಮಣಿ ಭೌಮಿಕ್

ಕೆ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

642

ತುಳುನಾಡಿನ ಬ್ಯಾರಿಗಳು

ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎಂ.ಇಚ್ಲಂಗೋಡು

ತುಫೈಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

643

ಮೆಲೂಹದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ

ಅಮೀಶ್

ಎಸ್.ಉಮೇಶ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

644

ನಾಗಾ ರಹಸ್ಯ

ಅಮೀಶ್

ಎಸ್.ಉಮೇಶ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

645

ಚೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಹಜೀವನ

ಫಿಡೆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೋ

ನಾ ದಿವಾಕರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

646

ಗುರುದೇವ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಚಯ

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಜಿ.ರಾಮನಾಥ ಭಟ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

647

ನಾನೇಕೆ ನಾಸ್ತಿಕ

ಶಹೀದ್ -ಎ-ಅಜಮ್

ಎನ್.ಗಾಯತ್ರಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

648

ಅಂಬೇಡ್ಕರೋತ್ತರ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ದಾರಿ ದಿಕ್ಕು

ಆನಂದ ತೇಲ್ ತುಂಬ್ಡೆ

ರಾಹು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

649

ಮೈಕೆಲ್ ಕೆ ಕಾಲಮಾನ

ಮೈಕೆಲ್ ಕೆ

ಸುನೀಲ್ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

650

ಮಾರ್ಗ ತೋರುವ ಮಹಾ ಚೇತನಗಳು

ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್

ಸಂಜಯ್ ದೊರೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

651

ಅರಿವಿನ ಆಡುಂಬೊಲ

ಹೆಚ್ .ವೈ .ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದ್

ರೋಸ್ಹಿ ಡಿ ಸೋಜಾ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

652

ಉಜ್ವಲ ಕಿಡಿಗಳು

ಅರವಿಂದ್ ಗುಪ್ತ

ಎಚ್.ಎನ್.ಗೀತಾ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

653

ಆಟ-ಮಾಟ

ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಜಿ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್

ಕೆ.ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

654

ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್

ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಕೆಟಲ್

ಜೆ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಣ್ಮಣರಾವ್,ಜೀವೂಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

655

ಕಾರ್ಪೂರೆಟ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ

ಟೆರಿ ಈಗಲ್ ಟನ್

ರಾಹು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

656

ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

657

ಯುಸುಫ್ ಮೆಹರಲಿ

ಮಧು ದಂಡವತೆ

ಹನುಮಂತ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

658

ಕಹಲಿಲ್ ಜಿಬ್ರಾನ್

ಪ್ರವಾದಿ

ಮಹಿಪಾಲ ದೇಸಾಯಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

659

ಹುಲಿಯ ನೆರಳಿನೊಳಗೆ

ನಾಮದೇವ ನಿಮ್ಗಾಡೆ

ಬಿ.ಶ್ರೀಪಾದ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

660

ಖಲೀಲ್ ಗ್ರಿಬ್ರಾನ್ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು

ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್

ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯರಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

661

ನೀನು ಸತ್ತರೆ ಅಳುವವರು ಯಾರು?

ರಾಬಿನ್ ಶರ್ಮಾ

ಡಾ.ಬಿ.ಎನ್.ಹೇಮಾದೇವಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

662

ರಹಸ್ಯ

ರೋಂಡಾ ಬೈರ್ನ್

 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

663

ಶತಮಾನದ ಕವಿ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್

ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್

ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

664

ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಐದು ದಶಕಗಳು

ಯು.ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಬಿ.ಎಸ್.ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

665

ಯುವಕವಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳು

ರೈನರ್ ಮಾರಿಯಾ ರಿಲ್ಕ್

ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷನ್ ಸ್ವಾಮಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

666

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,ಆಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು

ಎಂ.ವೈ.ಘೋರ್ಪಡೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಶಾಂತಾ ನಾಗರಾಜ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

667

ವಸಾಹತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆ

ಗೂಗಿ ವಾ ಥಿಯಾಂಗೊ

ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

668

ಪ್ರೀತಿಸುವುದೆಂದರೆ...

ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಂ

ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ, ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

669

ಬೆಂದವರು

ಬಿ.ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ

ಡಾ.ಎಚ್.ಟಿ.ಪೋತೆ,ಡಾ.ಸಿಂಧೆ ಜಗನ್ನಾಥ.ಆರ್.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

670

ಮಾನವತ್ವದ ಸಾರ

ಜಾರ್ಜ್ ಥಾಮ್ಸನ್

ಆರ್.ಡಿ.ಹೆಗಡೆ ಆಲ್ಮನೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

671

ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದಿರೋಣ

ಎಸ್.ಎನ್.ಬಾಲಗಂಗಾಧರ

ಜೆ.ಎಸ್.ಸದಾನಂದ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

672

ಅಜೇಯ ಚಿಂತನ

ರ್ಯುಹೊ ಒಕಾವಾ

ಮುರುಗೇಶ ಚೆಂ.ಹನಗೋಡಿಮಠ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

673

ವಕ್ರೋಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ತನೆಗಳು

ಡಾ.ಆರ್.ಎಸ್.ಪಾಠಕ್

ಡಾ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

674

ಚಿಂತಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ

ಪ್ರಮೋದ್ ಬಾತ್ರ

ಗೌರೀತನಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

675

ಸಣ್ಣದು ಸುಂದರ

ಇ.ಎಫ್.ಶೂಮ್ಯಾಕರ

ಈಶ್ವರ ಸಿಂಪಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

676

ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್

ಮಣಿ ಭೌಮಿಕ್

ಕೆ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

677

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭಾರತೀಯ

ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ಬುಲ್ ಕಲಾಂ

ಗಾಯತ್ರಿ ಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

 

 

ವೈ.ಎಸ್.ರಾಜನ್

 

 

 

 

678

ರಥಿಕ - ಸಾರಥಿ ಸಂವಾದ

ವಿ.ಎಂ.ಮೋಹನರಾಜ್

ಡಾ.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

679

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮನೋರಂಗ

ಆರ್.ಕೆ.ಪ್ರಭು & ಯು.ಆರ್.ರಾವ್

ಎಸ್.ಸೇತೂ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

680

ಎನ್.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ

ಬಿ.ಎನ್.ರಂಗನಾಥ ರಾವ್

ಭವ್ಯ ಭಾರತ ಭವ್ಯ ಭುವನ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

681

ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್.ಯರವಿನತೆಲಿಮಠ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

682

ಬಿಂಬ ಭಾರತ

ನಂದನ್ ನಲೇಕಣೆ

ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಈ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

683

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತವೆಂಬ ಅದ್ಭುತ

ಎ.ಎಲ್.ಬಾಶಮ್

ಡಿ.ಆರ್.ಮಿರ್ಜಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

684

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈತ ಚಳುವಳಿಗಳು

ಡಿ.ಎನ್.ಧನಗೆರೆ

ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಡುಪ, ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಹೆಬ್ಬಾರ,

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

685

ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೆಸ್

ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಹಿಲ್

ಜಿ.ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

686

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಚಾಣಕ್ಯ

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಪಿಳ್ಳೆ

ಸವಿತಾ ಜೋಷಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

687

ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತು ದಲಿತರು

ಆನಂದ ತೇಲ್ ತುಂಬ್ಡೆ

ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

688

ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿಯಮದ ಸಾರ

ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಹಿಲ್

ಎಸ್.ಆರ್.ಆರಾಧ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

689

ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ

ಎಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟೋಲೆ

ಜಿ.ಎಂ.ಕೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

690

ಅಂಚೆಗೆ ಹೋಗದ ಪತ್ರ

ಮಹಾತ್ರಯ ರಾ

ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಬೇಕಲ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

691

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾರತ

ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್

ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಎಸ್.ವೆಂಕೋಬ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

692

ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸ್ಥೈರ್ಯ

ದೀನಾ ಎನ್.ಮಲ್ಹೋತ್ರ

ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

693

ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ

ಎ.ಜಿ.ನೂರಾನಿ

ಸುರೇಶ ಭಟ್ ಬಾಕ್ರಬೈಲ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

694

ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯೆಡೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ...!

ಸೀತಾರಾಮ ಗೋಯಲ್

ಮಂಜುನಾಥ ಅಜ್ಜಂಪುರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

695

ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಗುಪ್ತಪಾದ ಆಚಾರ್ಯ

ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾತ್ಮಾನಂದ

ಸಂಪಾದಕರು :ಜಿ.ರಾಜಶೇಖರ

 

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

696

ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ

 

ಡಾ.ಸುಶೀಲ ಪಿ.ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

697

ಸಿರಿವಂತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ

ರಾಬರ್ಟ್ ಟಿ.ಕಿಯೊಸಾಕಿ

ಎಸ್.ಆರ್.ಆರಾಧ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

698

ಮನಸ್ಸು ಎಂದರೇನು

ಬರ್ಟ್ರಂಡ್ ರಸೆಲ್

ಡಾ.ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

699

ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಾಂಧಿ

ರಂಜಿ ಸಹಾನಿ

ಡಾ.ಎನ್.ಎಂ.ಗಿರಿಜಾಪತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

700

ಕುಟುಂಬ ವಿವೇಕ

ರಾಬಿನ್ ಶರ್ಮಾ

ಎಸ್.ಆರ್.ಆರಾಧ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

701

ರಹಸ ಪತ್ರಗಳು

ರಾಬಿನ್ ಶರ್ಮಾ

ಡಾ.ಬಿ.ಎನ್.ಹೇಮಾದೇವಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

702

ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ವಾದ ಬುಡ ಬೇರು

ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್

ರಾಹು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

703

ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣಿ

ಹಾಲ್ ಮನ್ ಜೆ.ಪಿ

ಶ್ರೀಕಾಂತ ಎನ್.ಪಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

704

ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ರೂಪು ರೇಖೆಗಳು

ಎಂ.ಹಿರಿಯಣ್ಣ

ಪ್ರಭುಶಂಕರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

705

ಬತ್ತದ ಚಿಲುಮೆ

ವಂದನಾ ಶಿವ

ಮಾಧವ ಐತಾಳ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

706

ಸಂಗೀತ ಸಂವಾದ

ಭಾಸ್ಕರ್ ಚಂದಾವರ್ಕರ್

ವೈದೇಹಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

707

ಕೃಷ್ಣ ವಿವರಗಳು

ಜಿ.ಟಿ.ನಾರಾಯಣ

 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

708

ವಿಶ್ವ ಕಥಾವಾಹಿನಿ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಸಂಪಾದಕರು :ನಿರಂಜನ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

709

ಆನಂದವರ್ಧನನ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು

ಡಾ.ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

 

ಕನ್ನಡ ಧ್ವನ್ಯಲೋಕ

 

 

 

 

 

710

ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ..ಅದಕ್ಕೆ ಅಳುತ್ತೀರಿ..

ಪಿ. ಸಾಯಿನಾಥ್

ಟಿ.ಎಲ್.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

711

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ದೇಶ ಭಾಷೆ

ಷೆಲ್ಡನ್ ಪೋಲಾಕ್

ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

712

ಸೃಷ್ಟಿ ಶೀಲ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ

ತ್ಸುನೆಸಾಬುರೋಮಕಿಗುಚಿ

ಸುಮತೀಂದ್ರ ನಾಡಿಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

713

ಮಾನವನಾಗುವುದು

ಜೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಡಾ.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

714

ಮುಪ್ಪಾಗದ ದೇಹ.. ಕಾಲತೀತ ಮನಸ್ಸು

ದೀಪಕ್ ಚೋಪ್ರಾ

ಎಲ್.ಶಂಕರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

715

ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ

ಪಿಯತ್ರೋ ಡೆಲ್ಲಾವಲ್ಲೆಯ

ಡಾ.ವಿ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ

ಇಟಾಲಿಯನ್ -

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

 

 

ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಗ್ರೇ

 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

 

 

716

ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ

ಜೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

717

ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಅಥವಾ ಒಲವು -ನಿಲುವಿನ

ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾ.ಆರ್.ಎ.ಮಾಶೇಲಕರ್

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೃ.ದೇಸಾಯಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

 

ಬುದ್ಧಿಯೇ!

 

 

 

 

 

718

ಬೆಂಕಿಯ ನೆನಪು

ಎಡುವರ್ಡೊ ಗೆಲಿಯಾನೋ

ಕೆ.ಪಿ.ಸುರೇಶ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

719

ದಾವ್ ದ ಜಿಂಗ್

ಲಾವ್ ತ್ಸು

ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

720

ಕಾವ್ಯ ಸಮರ್ಥನೆ

ಸರ್.ಫಿಲಪ್ ಸಿಡ್ನಿ

ಎನ್.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

721

ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ

ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ

ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಶೀಕರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

722

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಂಕೋಲೆಗಳು

ಮೈತ್ರೀಯಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ

ವೈದೇಹಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

723

ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ವಾದ

ಐಜ್ಹಾಜ್ಹ್ ಅಹ್ಮದ್

ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

724

ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವರದೆಂದರೆ..

ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ

ಡಾ.ವನಮಾಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

725

ಕೃತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಕುರಿತು ಸಂಪಾದಕರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಬಿ.ಎನ್.ಗುರುಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

726

ನಿಗೂಢ ಕುಂಡಲಿನಿ

ಡಾ.ವಸಂತ ಜಿ.ರೇಲೆ

ಡಾ.ಎಸ್.ಎಮ್.ಮಿಟ್ಟಲಕೋಡ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

727

ಅಸಮಾನತೆಯ ಜಾಗತೀಕರಣ

ಪಿ. ಸಾಯಿನಾಥ್

ಸಿಂಚನ ತಂಡ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

728

ಮುಪ್ಪು

ಕಲ್ಲೂರಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್

ಎಚ್.ಎಸ್.ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

729

ಟಿಬೇಟಿಯನ್ನರ ಸತ್ತವರ ಪುಸ್ತಕ

ಡಬ್ಲೂ.ವೈ.ಈವಾನ್ಸ್ ವೆಂಟ್ಜ್

ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಧರ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

730

ರಾಜಾಸ್ಥಾನದ ಜಾನಪದ

ಡಿ.ಆರ್.ಅಹುಜ

ಡಾ.ಸಿ.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

731

ಮುಂಡ ಮತ್ತು ಮುಂಡಾಲ

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಸಿ.ರಾಯ್

ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

732

ಭೀಷ್ಮ ಮೃಂತ್ಯುಂಜಯ

ಸ್ವಾಮಿ ವೇದ ಭಾರತಿ

ಗಿರಿಜಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

733

ಅಮೆರಿಕಾ ಗಾಂಧಿ

ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್

ದೇ ಜವರೇಗೌಡ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

734

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಭುತ್ವ

ಜಾರ್ಜ ಆರ್ವೆಲ್

ಡಾ.ವಿಜಯಾ ಸುಬ್ಬರಾಜ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

735

ಸುಖಮಣಿ

ಶ್ರೀ ತರಸೇಮ್ ಸಿಂಘ್

ಎಸ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

736

ಆತ ಮಂಗಳ ಲೋಕದಿಂದ ಈಕೆ ಶುಕ್ರಲೋಕದಿಂದ

ಡಾ.ಜಾನ್ ಗ್ರೇ

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹುಲಿಕಲ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

737

ನೀವೇ ಲೋಕ ನಿಮ್ಮೊಳಗೇ ಲೋಕ

ಜೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಡಾ.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

738

ಖಲೀಲ್ ಗ್ರಿಬ್ರಾನ್

ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್

ಪ್ರಭು ಶಂಕರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

739

ಬಹುರೂಪಿ ಗಾಂಧಿ

ಬಂದ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ

ಹೆಚ್.ಎನ್.ಗೀತಾ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

740

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಕೆ.ಹೆಚ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

741

ಚಲನಶೀಲ ಬದುಕು -ಕಲಿಕೆ

ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ

ಡಾ.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

742

ಯಶಸ್ವಿ ಬದುಕಿಗೆ ರಾಜಮಾರ್ಗ

ಡೇಲ್ ಕಾರ್ನೆಗಿ

ಜಯಕೃಷ್ಣ ಟಿ.ಎನ್.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

743

ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರು

ಡಾ.ಬದರಿನಾಥ್ ಕೆ.ರಾವ್

ಡಾ.ಕೆ.ಎಲ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಯ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

744

ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆಡೆಗೆ

ಶ್ರೀ ಕ್ರಿಶನ್ ಗೋಯಲ್

ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಹೆಚ್.ಮರಿದೇವರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

745

ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ ಪಂಡಿತ ತಾರಾನಾಥರ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು

ತಾರಾನಾಥ್

ಡಾ.ಎಚ್.ಎನ್.ಚಿತ್ರಗಾರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

746

ರಾಜಾ ಮಲಯಸಿಂಹ

ಅಲೆಗ್ಜಾಂಡರ ಡೂಮಾ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

747

ರಾಜಾ ಮಲಯಸಿಂಹ -2

ಅಲೆಗ್ಜಾಂಡರ ಡೂಮಾ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

748

ರಾಜಾ ಮಲಯಸಿಂಹ -3

ಅಲೆಗ್ಜಾಂಡರ ಡೂಮಾ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

749

ಭಾಷಾಂತರ ಸೌರಭ

ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅರೋರಾ

 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

750

ಜಾರ್ಜ್ ಲೂಯಿ ಬೋರ್ಹೆಸ್

ಸಂಪಾದಕರು:ಕಾರ್ಲೊಸ್

 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

751

ಖುಲಾಸಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೇಖನಗಳು

ಧರ್ಮಾನಂದ ಕೊಸಾಂಬಿ -ಮರಾಠಿ

ಡಾ.ಗೀತಾ ಶೆಣೈ

ಮರಾಠಿ -

 

 

 

 

ಡಾ.ಮೀರಾ ಕೊಸಾಂಬಿ

 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

752

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ -

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

753

ರಾಮಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ

ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ -

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

754

ಕರ್ಪೂರಿ ಠಾಕೂರ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜವಾದ

ನರೇಂದ್ರ ಪಾಠಕ್

ಹಸನ್ ನಯೀಂ ಸುರಕೋಡ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

755

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರೈ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ

 

 

 

 

 

 

ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ

ಡಾ.ಆಬಿದಾ ಸಮೀಉದ್ದೀನ್

ಡಾ.ಷಾಕಿರಾ ಖಾನಂ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

756

ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪೊಲೀಸರು

ವಿಭೂತಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಯ್

ಹಸನ್ ನಯೀಂ ಸುರಕೋಡ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

757

ವೋಲ್ಗಾ ಗಂಗಾ

ರಾಹುಲ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ

ಬಿ.ಎಂ.ಶರ್ಮಾ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

758

ನಾಮಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಮ್ ಸಂ-2

ಹಮರಾಹೀ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

759

ಕೂಗಿರದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್

ಸ.ರಘನಾಥ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

760

ಓ ಹೆಣ್ಣೇ,ನೀನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳು!

ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್

ರುದ್ರಸ್ವಪ್ನ/ ಜಿ.ಈರಣ್ಣ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

761

ವೀರ ತೆಲಂಗಾಣ

ಪಿ.ಸುಂದರಯ್ಯ

ಕೆ.ಎಸ್.ವಿಮಲ, ಟಿ.ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್, ವಸಂತ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

 

 

 

ರಾಜ ಎನ್.ಕೆ.ವೇದರಾಜ ಎನ್.ಕೆ.

 

 

 

762

ಬಾವಲಿ

ಗಬ್ಬಿಲಂ -ಜಾಷುವಾ

ಡಾ.ಅರ್ಕಸಾಲಿ ವೃಷಭೇಂದ್ರಾಚಾರ್

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

763

ಕಾವ್ಯಾನಂದ

ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

ಪ್ರೊ.ಗಂಗಿಶೆಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

764

ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಿ

ಕೋರಾಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ

ಆರ್.ಶೇಷ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

765

ತೆಲುಗುನಾಡಿನ ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ವಿಮರ್ಶಾ

 

 

 

 

 

 

ತ್ಮಕ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ವಿದ್ಮಹೆ

ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿ ಎಸ್

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

766

ದೇವರು ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವ

ಕಂಚ ಐಲಯ್ಯ

ಡಾ.ಜಾಜಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

767

ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಆರನೇ ಮೆಟ್ಟಲು

ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್

ಎಂ.ಎಲ್.ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

768

ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾಷೆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್

ಡಾ.ಬಿ.ವಿ.ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಂ

ಸಂಡೂರು ವೆಂಕಟೇಶ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

769

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಗೆದ್ದಲು

ಕೆ.ಅಶೋಕ್ ವರ್ಧನ್ ಶೆಟ್ಟ,

 

 

 

 

 

 

ವೈ.ನಾಯುಡಮ್ಮ,ಎಸ್.ಜಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

770

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶತಮಾನದ ದಲಿತ ಚಳವಳಿ

ಆಡಪ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

771

ತೆಲಂಗಾಣ ಹೋರಾಟ

ಪಿ.ಸುಂದರಯ್ಯ

ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

772

ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ

ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್

ಯತಿರಾಜ್ ವೀರಾಂಬುಧಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

773

ಡಾ.ಎಂಡ್ಲೂರಿ ಸುಧಾಕರ್

ಡಾ.ಎ.ಆಂಜನಪ್ಪ

ವರ್ತಮಾನ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

774

ಸಮಗ್ರ ನಿರೀಶ್ವರವಾದ

ಶರದ ಬೇಡೆಕರ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

775

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಾದ

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅದ್ವಯಾನಂದ ಗಳತಗೆ

ಪ್ರೊ.ಎ.ಕೆ.ಕಮತೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

776

ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ

ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ ಪಂಡಿತ

ಪ್ರೊ.ಡಾ.ಮಧುಮತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

777

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸರೋಜಿನಿ ಬಾಬರ್

ವಾಮನ ಬೇಂದ್ರೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

778

ಅಂಧಶ‍್ರದ್ಧೆ

ಡಾ.ನರೇಂದ್ರ ದಾಭೋಲ್ಕರ್

 

 

 

 

 

 

ಪ್ರೊ.ಪಿ.ಆರ್.ಆರ್ಡೆ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

779

ಸಂವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಾನುಗುಣ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಪ್ರ.ಗ.ಸಹಸ್ರಬುದ್ಧೆ

ಹೇಮಂತರಾಜ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

780

ನಾನು ಸಾಹಸೋದ್ಯಮಿ ಆಗಬೇಕು!

ವಿಠ್ಠಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಮತ್

ಅಕ್ಷತಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

781

ಗುಲಾಮಗಿರಿ

ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ

ಡಾ.ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸುಜ್ಯಾತ್

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

782

ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಚಾರ್ವಾಕವಾದ ಮತ್ತು

 

 

 

 

 

 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅದ್ವಯಾನಂದ ಗಳತಗೆ

ಪ್ರೊ.ಎ.ಕೆ.ಕಮತೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

783

ದೇವರ ಮನುಷ್ಯರು

ಡಾ.ಅನಿಲ ಅವಚಟ್

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

784

ಲೋಹಿಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತನೆ

ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅರೋರಾ

ಡಾ.ಉಮಾ ಸರಸ್ವತಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

785

ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮಹಾತ್ಮರಾದರು

ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ 108 ಸಮತಾಸಾಗರ

 

 

 

 

 

 

ಮುನಿಮಹಾರಾಜರು

ನಾ ವುಜರೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

786

ಗಾಂಧಿ

ಸುಮಿತ್ರಾ ಗಾಂಧಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಡಾ.ಟಿ.ಸಿ.ಪೂರ್ಣಿಮಾ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

787

ದಲಿತ ಸಮಾಜ

ಡಾ.ಜಿಯಾಲಾಲ ಆರ್ಯ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

788

ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಓಮ್ ಪ್ರಕಾಶ ವಾಲ್ಮೀಕಿ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

789

ಗೊಂಡಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸಿಂಧು ರಹಸ್ಯಲಿಪಿಯ ಶೋಧ

 

 

 

 

 

 

ಮತ್ತು ಓದು

ಮೊ.ಛ.ಕಂಗಾಲಿ

ಡಾ.ಕೆ.ಬಿ.ಬ್ಯಾಳಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

790

ಸಾರ್ಥವಾಹ

ಮೋತಿಚಂದ್ರ

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

791

ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಮೊಲ್ಲೆ

ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಅಯ್ಯರ್

ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್.ಸ್ವಾಮಿ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

792

ಆಡು ಹಾವೇ

ಡಾ.ಕಾರ್ಲೋಸ್

ಸಂಯೋಜಕರು: ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಗುಡಿ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

793

ಅನನ್ಯ

 

ಡಾ.ತಮಿಳ್ ಸೆಲ್ವಿ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

794

ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ಜಾನಪದ

ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಲ್.ಲಕ್ಷಣನ್ ಚೆಟ್ಟಯಾರ್

ಜೀ.ಶಂ.ಪರಮಶಿವಯ್ಯ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

795

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಷವಾದದ ಮಹತ್ವ

ಎಜಾಜ್ ಅಹಮದ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

796

ಬಂಗಾಳಿ ರಂಗಭೂಮಿ

ಕಿರಣ್ ಮೊಯ್ ರಾಹಾ

ಡಾ.ಎಚ್.ಕೆ.ರಂಗನಾಥ್

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

797

ಯಾಪ್ಪರುಂಗಲಕಾರಿಕೆ

ಅಮಿತ ಸಾಗರನ

ಡಾ.ಜಯಲಲಿತ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

798

ತುಳುವರ ಮೂಲತಾನ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಪರಂಪರೆ

 

 

 

 

 

 

ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ

 

ಡಾ.ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ

ತುಳು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

799

ತುಳು ಜಾನಪದ ಆಚರಣಿಗಳು

ಕು.ಶಿ.

ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್

ತುಳು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

800

ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಲ್ಪ

ತಾಪಿ ಧರ್ಮಾರಾವ್

ಎಸ್.ಆರ್.ಶಾಸ್ತ್ರೀ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

801

ವಿವಾಹ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವೋತ್ತರ

ತಾಪಿ ಧರ್ಮಾರಾವ್

ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

802

ಭಾರತ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ

ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್

ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ತೆಲುಗು-ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

 

 

 

ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ

 

 

 

803

ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ವೈಕಂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

ಪೆರೆಯಾರ್

ಟಿ.ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ -ತೆಲಗು,ಬಿ.ಸುಜ್ವಾನಮೂರ್ತಿ -ಕ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

804

ಎಸ್ಸಿ,ಎಸ್ಟಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ವಾಪಸಾತಿ

ಬೊಜ್ಜಾ ತಾರಕಂ

ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

805

ದಲಿತತತ್ವ

ಕಂಚ ಐಲಯ್ಯ

ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

806

ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಿಂದ ನಿರಾಕೃತರು

ನೂರ್ ಜ್ಹಹೀರ್

ಎಂ.ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪಾಷ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

807

ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಅಪರಾಧ ಶಿಕ್ಷೆ

ಕೆ.ಬಾಲಗೋಪಾಲ್

ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

808

ಜಾತಿ ವಿನಾಶ

ಕಂಚ ಐಲಯ್ಯ

ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

809

ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮದುವೆಗಳು

ಪೆರೆಯಾರ್

ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

810

ಆಕಾಶದೇವರು ವಿಲೋಮಕತೆ

ನಗ್ನಮುನಿ

ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

811

ಅಸಮರ್ಥನ ಜೀವನಯಾತ್ರೆ

ತ್ರಿಪುರನೇನಿ ಗೋಪೀಚಂದ್

ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

812

ದಲಿತ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಸಚಿತ್ರ ದರ್ಶನ

ರಾಮ್ ಪುನಿಯಾನಿ

ಕಾತ್ಯಾಯನಿ -ತೆಲುಗು, ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

813

ತಿಗುರಿ ತಿರುಗಿಸು ನೇಗಿಲು ಉಳು

ಕಂಚ ಐಲಯ್ಯ

ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

814

ರಾಮಾಲಯಣ,ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ

ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

815

ಚಂದನದ ಮರ -ಆಯ್ದ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಗಳು

ಮೀನಾ ಕಾಕೊಡಕಾರ್

ಡಾ.ಗೀತಾ ಶೆಣೈ

ಕೊಂಕಣಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

816

ರಿಶ್ ಹಾತ್-ಎ-ನಜ್ಹಮ್

ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್

ಎಂ.ಬಿ.ಘನೀ.ಅಕ್ಮಲ್ ಆಲ್ದೂರೀ

ಕನ್ನಡ

ಉರ್ದು

ಕವನಗಳು

817

ಬೆತ್ತಲೆ ಫಕೀರ

ಅಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾಫ್ರಿ

ಜ.ನಾ.ತೇಜಶ್ರೀ

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

818

ಮೀನಾಕುಮಾರಿಯ ಶಾಯರಿಗಳು

 

ಡಿ.ಆರ್.ತುಕಾರಾಂ

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

819

ಫೈಜ್ ನಾಮಾ

ಫೈಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಫೈಜ್

ಎಲ್.ಕೆ.ಅತೀಕ್ , ಕೆ.ಶರೀಫಾ

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

820

ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಹೂವು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ.ಘನಿ

ಬಿ.ವಿ.ಗಾಯತ್ರಿ, 'ಸವಿತಾ'

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

821

ಕಿತಾಬ್ - ಎ- ನೌರಸ್

ಇಮ್ಮಡಿ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹ್

ಅಬ್ಬುಲ್ ಮಜೀದ್ ಖಾನ್

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

822

ತಾತಾ ತಿಂಗಳು

ಬಾಳಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಢ ಪೊಳೊಂವ್ವೆ

ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಗುಲ್ವಾಡಿ

ಕೊಂಕಣಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

823

ಮೇಘದೂತ

ಕಾಳಿದಾಸ

ಡಾ.ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನ್ ಭಾಗ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕೊಂಕಣಿ

ಮಹಾಕಾವ್ಯ

824

ನೂಪುರ

ಶ್ರೀ ಬಾಕಿಬಾಬ್ ಬೋರಕರ್

ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್.ಕಿಣಿ

ಕೊಂಕಣಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

825

ಭಗ್ನಮೂರ್ತಿ

ಆ.ರಾ.ದೇಶಪಾಂಡೆ 'ಅನಿಲ'

ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

826

ಬೆರ್ಟೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೆಷ್ಟ್ ಎಂಬತ್ತು ಕವಿತೆಗಳು

ಬೆರ್ಟೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೆಷ್ಟ್

ಶಾ.ಬಾಲುರಾವ್

ಜರ್ಮನ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

827

ಈ ಕಣ್ಣು ಧನ್ಯ

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಡಾ.ಅಂಜನಾ ಸಂಧೀರ್

ಗುಜರಾತಿ

ಹಿಂದಿ-ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

 

 

 

ಡಾ.ಟಿ.ಜಿ.ಪ್ರಭಾಶಂಕರ 'ಪ್ರೇಮಿ'

 

 

 

828

ಉಮಾಶಂಕರ್ ಜೋಶಿ ಕವಿತೆಗಳು

ಉಮಾಶಂಕರ್ ಜೋಶೀ

ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ

ಗುಜರಾತಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

829

ಪ್ರಣಯ ಶತಕ

ಟಿ.ಪಿ.ರಾಜೀವನ್

ಆರತಿ ಎಚ್.ಎನ್.

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

830

ಅಕ್ಕ ನುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ

ಕೆ.ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್

ಮೋಳಿ ವರ್ಗೀಸ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

831

ಈ ಪುರಾತನ ಕಿನ್ನರಿ

ಒಎನ್ ವಿ ಕುರುಪ್

ನಾ.ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

832

ಮಲಯಾಳದ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳು

ಕೆ.ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಣಿಕ್ಕರ್

ಸಿ.ರಾಘವನ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

833

ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಣಿಕ್ಕರರ ಕೃತಿಗಳು

ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಣಿಕ್ಕರ

ಸಿ.ರಾಘವನ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

834

ಕೆ.ಜಿ.ಶಂಕರಪಿಳ್ಳೆಯವರ ಕವಿತೆಗಳು

ಕೆ.ಜಿ.ಶಂಕರ ಪಿಳ್ಳೆ

ತೇರ್ ಳಿ ಎನ್.ಶೇಖೃ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

835

ಭೂಮಿಗೊಂದು ಚರಮ ಗೀತೆ

ಒ.ಎನ್.ವಿ.ಕುರುಪ್

ಸುಷ್ಮಾಶಂಕರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

836

ಕುಮಾರನ್ ಆಶಾನ್ ಮೂರು ಕವಿತೆಗಳು

ಕುಮಾರನ್ ಆಶಾನ್

ಟಿ.ಉಬೈದ್, ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣರೈ

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

837

ನಿಶಾ ನಿಮಂತ್ರಣ

ಬಚ್ಚನ

ಪಾಂಡುರಂಗ ಕೋಟಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

838

ರಸಗೀತೆ

ಶ್ರೀ ನಿರುಪಾಧೀಶ

ಡಾ.ಎಸ್.ಎಂ.ಮಿಟ್ಟಲಕೋಡ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

839

ಮಧು ಗೀತ (ರುಬಾಯಿಯಾತ್)

ಉಮರ ಖಯ್ಯಾಮನ

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

840

ಸುರಭಿ

ಡಾ.ಅನಂತ ಕಾಬರಾ

ಮೋಹನ ಯಾರಗೋಪ್ಪ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

841

ಅಜ್ಞೇಯ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳು

ಅಜ್ಞೇಯ

ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

842

ಗಜ್ಹಲ್ ಘಲ್ ಘಲ್

ಅಶೋಕ ಮಿಜಾಜ

ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

843

ಗಜ್ಹಲೋತ್ಸವ ಗಜ್ಹಲ್ ಗಳು

 

ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

844

ರಘವೀರ ಸಹಾಯ ಕವಿತೆಗಳು

ರಘವೀರ

ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

845

ಡಾ.ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಹ ದಿನಕರ ಕವಿತೆಗಳು

ಡಾ.ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಹ ದಿನಕರ

ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

846

ಕಲ್ಲೆಸೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ದೇವತಾಲೆ

ಸಿ.ವಿ.ಶೇಷಾದ್ರಿ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

847

ಮನ್ವಂತರ

ಪ್ರೊ.ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಖ್ಹಾನ್

 

 

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

848

ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಕವಿತೆಗಳು

ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ

ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

849

ಬಿರುಗಾಳಿಗಳೇ ಶಾಂತರಾಗಿರಿ

ಕುಂವರ್ ಬೇಚೈನ್

ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

850

ರಂಗು ರಂಗಿನ ಗಜ್ಹಲ್ ಗಳು

ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು

ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

851

ಸುಮಿತ್ರಾನಂದನ ಪಂತ ಕವಿತೆಗಳು

ಸುಮಿತ್ರಾನಂದನ ಪಂತ

ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

852

ಫೈಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಫೈಜ್ ಅವರ ನೂರೆಂಟು ಕವನಗಳು

ಫೈಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಫೈಜ್

ಬಾಗೇಶ್ರೀ

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

853

ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಕವಿತೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು

ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

854

ಮತ್ತಾರು ಅಲ್ಲ

ಕುಂವರ್ ನಾರಾಯಣ

ಟಿ.ಜಿ.ಪ್ರಭಾಶಂಕರ್ 'ಪ್ರೇಮಿ'

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

855

ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ

ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

856

ಭಾವಲಹರಿ

ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು

ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

857

ಕಾಲಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ..

ಡಾ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ

ಚಿದಾನಂದ ಸಾಲಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

858

ಗರಿಗಳು

ಸುಗಮ್ ಬಾಬು

ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಕೂರು

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

859

ಹೊಗೆ ಮುಸುಕಿದ ಆಕಾಶ

ಡಾ.ಅದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್

ಡಾ.ಅಣ್ಣಮ್ಮ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

860

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದ

ದಾಟ್ಲ ದೇವದಾನಂ ರಾಜು

ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಕೂರು

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

861

ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ

ಡಾ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ

ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

862

ನನ್ನ ನೋಟ ನಾಳೆಯತ್ತ

ಡಾ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ

ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

863

ಲೇಖನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ

ಡಾ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ

ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

864

ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು

ಡಾ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ

ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

865

ಸಿನಾರೆ ಗಜ್ಹಲ್ ಗಳು

ಡಾ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ

ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

866

ವಿಶ್ವಂಭರಾ

ಡಾ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ

ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

867

ಕಾಲವನ್ನು ನಿದ್ರಿಸಲು ಬಿಡೆನು

ಎನ್.ಗೋಪಿ

ರಾಜೇಶ್ವರಿ ದಿವಾಕರ್ಲ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

868

ವರ್ತಮಾನ

ಡಾ.ಎಂಡ್ಲೊರಿ ಸುಧಾಕರ್

ಡಾ.ಎ.ಆಂಜನಪ್ಪ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

869

ಮೋ'ನಿಷಾದ

ಮೋ'ವೇಗುಂಟ ಮೋಹನಪ್ರಸಾದ್

ಸ.ರಘನಾಥ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

870

ತೆಲಗು ಕಾವ್ಯಮಾಲೆ

ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು

ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಕೂರು

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

871

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ದೀಪಶಿಲೆ

ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು

ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

872

ಮೋಹನಾ! ಓ ಮೋಹನಾ!

ಕೆ.ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ

ಚಿದಾನಂದ ಸಾಲಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

873

ಜಲಗೀತೆ

ಡಾ.ಎನ್.ಗೋಪಿ

ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

874

ಒಂದು ಮಾತು ಸಾಕು

ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ

ವೆಂಕಟಾಪು ಸತ್ಯಂ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

875

ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿಯ ಕವಿತೆಗಳು

ಕೆ.ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ

ಸಿ.ಆಂಜನೇಯ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

876

ಅಗ್ನಿ ಕರೀಟ

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್

ಸ.ರಘನಾಥ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

877

ಶ್ರೀರಾಧಾ

ರಮಾಕಾಂತ ರಥ

ಸಂಧ್ಯಾ ಎಸ್

ಒಡಿಯಾ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

878

ತಮಿಳು ಕವಿತೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು

ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ,ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷಣತಮಿಳು

 

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

879

ಗರ್ಭರೇಶಿಮೆ

ಇಂದಿರಾ ಸಂತ್

ಲ.ರಾ.ಪಂಡಿತ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

880

ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮನೇ ಬಾಳು

ಭಾಯಿ ವೀರ್ ಸಿಂಘ್

ಎಸ್.ಮಾಲತಿ

ಪಂಜಾಬಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

881

ವೈರಮುತ್ತುರವರ 33 ಕವಿತೆಗಳು

ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾ.ವೈರಮುತ್ತು

ಪ್ರೊ.ಮಲರ್ ವಿಳಿ ಕೆ.

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

882

ಉಮರ ಸಂದೇಶ

ಉಮ್ರ್ ಖಯ್ಯಾಮ್-ಫಿಟ್ಸ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್

ಶಾ.ಬಾಲುರಾವ್

ಪರ್ಷಿಯನ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

883

ಶಿಶು ಅಥವಾ ಬಿದಿಗೆಯ ಚಂದ್ರ

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನರೇಗಲ್ಲ

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

884

ಮಧುರ ಗೀತಾಂಜಲಿ

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಬಾಲ ಮಧುರಕಾನನ

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

885

ಬತ್ತಲೆ ರಾಜ

ನಿರೇಂದ್ರನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಸುಮತೀಂದ್ರ ನಾಡಿಗ

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

886

ಕನ್ನಡ ಗೀತಾಂಜಲಿ

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನರೇಗಲ್ಲ

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

887

ಜೀವನಾಂದರ ಕವಿತೆಗಳು

ಜೀವನಾನಂದ

ಮೀರಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ,ಎಂ.ಆರ್.ಕಮಲ

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

888

ನೂರೊಂದು ಕವನ

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

889

ಕವಿ ರವೀಂದ್ರ

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

890

ರವೀಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಸಂಚಯ

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಜಿ.ರಾಮನಾಥ ಭಟ್

ಬಂಗಾಳಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

891

ವಸಂತಸ್ಮೃತಿ

ರೂಮಿ

ಡಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್

ಪರ್ಷಿಯನ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

892

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಕ್ಟ್

ಬರ್ಟೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೆಕ್ಟ್

ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

893

ಸಂತಾನಿಕ : ಭಾಗ - 2

ಎಮಿಲಿ ಡಿಕಿನ್ ಸನ್

ಡಾ.ಕೆ.ಪದ್ಮನಾಭ ಉಡುಪ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

894

ಗೀತಾಂಜಲಿ

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಡಾ.ಕೆ.ಬಿ.ಪವಾರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

895

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಸಾನೆಟ್ ಚಕ್ರ

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್

ಡಾ.ಎನ್.ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಭಟ್ಟ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

896

ಹುಲ್ಲಿನ ದಳಗಳು

ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ ಮನ್

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

897

ಸಲಹುವ ಸಾಗರ

ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು

ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

898

ಗುರುದೇವ

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನರೇಗಲ್ಲ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

899

ಕನ್ನಡವೆಂಬ ಕನ್ನಡಿ

ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು

ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

900

ಆಂಗ್ಲ ಕುಸುಮಗಳು

ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು

ಮ.ಸು.ಮನ್ನಾರ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

901

ಚರಮ ಗೀತೆ

ಫೆಡರಿಕೊ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಲೋರ್ಕಾ

ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

902

ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ನ ಸಮಾಜವಾದ ಆಯ್ದ ಪದ್ಯಗಳು

ಬ್ರೆಕ್ಟ್

ಕೆ.ಫಣಿರಾಜ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

903

ಪಾಪದ ಹೂವುಗಳು

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೋದಿಲೇರ್

ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

904

ಟಿ.ಎಸ್.ಎಲಿಯಟ್ ಮುಖ್ಯ ಕವನಗಳು

ಟಿ.ಎಸ್.ಎಲಿಯಟ್

ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

905

ಮಾಯಾಕನ್ನಡಿ

ಬೋದಿಲೇರ್

ಎಸ್.ಎಫ್ ಯೋಗಪ್ಪನವರ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

906

ಕಪ್ಪು ಕವಿತೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕವಿತೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು

ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

907

ದೇವರ ಸ್ವಗತ

ಶಿವ್ ಕೆ.ಕುಮಾರ್

ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

908

ಶಬ್ದ ಗರ್ಭತ ಆಕಾಶ

ಸೀತಾಕಾಂತ ಮಹಾಪಾತ್ರ

ಕಮಲಾ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

909

ಏಷಿಯಾದ ಹಣತೆಗಳು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆರ್.ನಾಗರಾಜರಾವ್

ಡಾ.ಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

910

ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ (56 ಕವಿತೆಗಳ ಸಂಕಲನ)

ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು

ಮನಜ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

911

ಕಬೀರರ ಪದ್ಯಗಳು ಕುರುಡಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೆಪವಲ್ಲ

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಬಿ.ಮಹೇಶ್ ಹರವೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

912

ಕವಿತಾ ಸಂಚಯ

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಜಿ.ರಾಮನಾಥ ಭಟ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

913

ಟೆಡ್ ಕೂಸರ್

ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್

ಮಂಜು ಮಣ್ಣು ಮೌನ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

914

ಲಲ್ಲಾದೇವಿ ಅನುವಾದ ಕವಿತೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು

ಆರ್.ವಿಜಯರಾಘವನ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

915

ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠರ ಆಯ್ದ ಚುಟುಗಳು

ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ

ಸಂ-ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್.ಅರಸ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

916

ಶತಮಾನದ ಕವಿ ರಿಲ್ಕೆ

ರಿಲ್ಕೆ

ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

917

ಶತಮಾನದ ಕವಿ ಯೇಟ್ಸ್

ಯೇಟ್ಸ್

ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

918

ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಹುಡುಗಿ

ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು

ಕೆ.ಟಿ.ಗಟ್ಟಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

919

ಒಂದು ಹಿಡಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕವನಗಳು

ಪದ್ಮಾ ಸಚ್ ದೇವ್

ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

920

ಒಲುಮೆ ಸಿರಿ

ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು

ಕೆ.ಆರ್.ಪ್ರೇಮಲೀಲಾ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

921

ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ನ ಸಮಗ್ರ (154) ಸಾನೆಟ್ಟುಗಳು

ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್

ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಆರ್.ರೋಹಿಡೇಕರ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

922

ಭಾಷೆಯಿಂದ ಭಾಷೆಗೆ .. ಆಯ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿತೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು

ಡಾ.ಮೈ.ಶ್ರೀ.ನಟರಾಜ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

923

ಡಿವೈನ್ ಕಾಮಿಡೆ 2

ಡಾಂಟೆ ಅಲಿಘಿಯೇರಿ

ಪ್ರೊ.ಕೆ ಎಂ. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

924

ಪಡುವಣದ ಗೀತೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು

ಬಂಡ್ರಿಕರಣಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

925

ಅನುರೂಪ

ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು

ಡಾ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

926

 

 

 

 

 

 

927

ತಸ್ಲಿಮಾ ನಜ್ರಿನ್ ಕವಿತೆಗಳು

ತಸ್ಲಿಮಾ ನಜ್ರಿನ್

ಡಾ.ಸರಜೂ ಕಾಟ್ಕರ್

 

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

928

ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ ಸಂಪುಟ :2

ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು

ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

929

ತಾಜೂಮಾ ಕವಿತೆಗಳು

ತಾಜುಮಾ

 

 

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

930

ನನ್ನೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ನಡಿಗೆ

ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರೂಡ

ತೇಜಶ್ರೀ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

931

ಕಪ್ಪು ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚೆಂಗುಲಾಬಿ

 

ನೈಷಧಂ ಎಸ್ಸೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

932

ಕೋಗಿಲೆ ಅಳುತಿದೆ...

ಡಾ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ

ರಾಮಸಿಂಹ ಚಾಹಲ

ಪಂಜಾಬಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

933

ಬಾಬುರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ ಅವರ ಆಯ್ದ ಕವನಗಳು

ಬಾಬುರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ

ಸಂಪಾದಕರು: ಡಾ.ಎಸ್.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

934

ಅಕ್ಕ ಸೀತಾ ನಿನ್ನಂತೆ ನಾನೂ ಶಂಕಿತ

 

 

 

 

 

935

ರೂಪಾಂತರ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

936

ಗೀತಾಂಜಲಿ

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಡಾ.ಕೆ.ಬಿ.ಪವಾರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

937

ಪಾಶ್ ಕವಿತೆಗಳು

ಪಾಶ್

ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ

ಪಂಜಾಬಿ

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

938

ಟ್ವೆಲ್ಫ್ತ್ ನೈಟ್ (ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ರಾತ್ರಿ)

ವಿಲಿಯಂ ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್

ಡಾ.ಎನ್.ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಭಟ್ಟ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

939

ಚಂಡಮಾರುತ

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

940

ದ್ವಾದಶ ರಾತ್ರಿ

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

941

ಹಾಸ್ಯಮೂರ್ತಿ ಫಾಲ್ ಸ್ಟಾಫ್

ಫಾಲ್ ಸ್ಟಾಫ್

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

942

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ದೃಶ್ಯಗಳು -15

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

943

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ದೃಶ್ಯಗಳು -9

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

944

ಅಂದ್ರೋಸಿನ ಕನ್ಯೆ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಮಿಯೊ

ತೆರನ್ಸ್

ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ನಾಯ್ಕರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

945

ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯಾನೆ

ಬರ್ಟೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೆಕ್ಟ್

ಲಿಂಗದೇವರು ಹಳೆಮನೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

946

ಲಿಯರ್ ಮಹಾರಾಜ

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

947

ಪಡುವಣ ನಾಡಿನ ಪ್ರೇಮವೀರ ಮತ್ತಿತರ ನಾಟಕಗಳು

ಜಾನ್ ಮಿಲಿಂಗಟನ್ ಸಿಂಗ್

ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ನಾಯ್ಕರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

948

ಕೆಂಪು ಕಣೆಗಿಲು ಮತ್ತಿತರ ನಾಟಕಗಳು

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ನಾಯ್ಕರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

949

ಒರೆಸ್ತಿಯಾ ಗ್ರೀಕ್ ತ್ರಿವಳಿ ನಾಟಕ

ಇಸ್ಕಿಲಸ್

ವಿಜಯಾ ಗುತ್ತಲ

ಗ್ರೀಕ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

950

ಕೀನ್

ಜೀನ್ ಪಾಲ್ ಸಾರ್ತೃ್

ಕೆ.ಎಚ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

951

ಸೀಗಲ್

ಚೆಕಾವ್

ಡಾ.ಹೇಮಾ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

952

ನಾಲ್ಕು ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ.ಸುತ್ರಾವೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

953

ಚೆರ್ರಿ ತೋಪು

ಆ್ಯಂಟನ್ ಚೆಕಾಫ್

ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

954

ವಿಸರ್ಜನ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಟಕಗಳು

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ.ಸುತ್ರಾವೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

955

ಅಂಕೆ ತಪ್ಪಿದ ಆರ್ಢರೋ ಊಯಿ

ಬರ್ಟೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೆಕ್ಟ್

ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

956

ವೊಯ್ ಜೆಈ

ಜಾರ್ಜ್ ಬುಶ್ನರ್

ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

957

ಪ್ರಜಾಶತ್ರು

ಹೆನ್ರಿಕ್ ಇಬ್ಸನ್

ಎಚ್.ಎ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

958

ಕಡಲ ಹಕ್ಕಿ

ಆ್ಯಂಟನ್ ಚೆಕಾಫ್

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿ.ಸುತ್ರಾವೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

959

ಬೆಂಬಿದ್ದ ಬೇತಾಳಗಳು/ಭೂತಗಳು

ಹೆನ್ರಿಕ್ ಇಬ್ಸನ್

ಎಚ್.ಎ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

960

ಸಾಹೇಬರು ಬರುತ್ತಾರೆ

ನಿಕೊಲಾಯ್ ಗೊಗೋಲ್

ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

961

ಕಪ್ಪು ಜನ

ಜೀನ್ ಜ್ಹೆನೆ

ಜಿ.ಎನ್.ರಂಗನಾಥ ರಾವ್

ಫ್ರೆಂಚ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

962

ರಕ್ತ ಕಣಗಿಲೆ

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಕೆ.ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ

 

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

963

ಫಾದರ್

ಸ್ಟ್ರಿಂಡ್ ಬರ್ಗ್

ಸಿ.ನಾಗಣ್ಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

964

ಕೆಂಪು ಕಣಗಲೆ

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಪ್ರೊ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ.ಸುತ್ರಾವೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

965

ನರ್ತಕಿಯ ಪೊಜೆ ಚಾಂಡಾಲಿಕಾ

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ.ಸುತ್ರಾವೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

966

ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಶ್ರೀನಿವಾಷ ವಿ.ಸುತ್ರಾವೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

967

ನೆತ್ತರ ಮದುವೆ

ಫೆಡರಿಕೊ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಲೋರ್ಕಾ

ಬಿ.ಎ.ವಿವೇಕ ರಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

968

ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ

ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್

ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

969

ಮಾಮಾಮೋಶೀ

ಮೋಲಿಯೇರ್

ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

970

ಬೊಂಬೆ ಮನೆ

ಹೆನ್ರಿಕ್ ಇಬ್ಸನ್

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ.ಸುತ್ರಾವೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

971

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಮೂರು ಮಹಾ ನಾಟಕಗಳು

ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್

ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್.ಭಗವಾನ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

972

ರೈಲು ಭೂತ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಟಕಗಳು

ಆರ್ನೊಲ್ಡ್ ರಿಡ್ಲೆ

ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

973

ಕೆಂಪು ಕಣಗಿಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿ

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

974

ದೂರದ ಆಕಾಶ

ಡಾ.ಗೋವಿಂದ ಜಾತಕ

ಡಾ.ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

975

ಆಷಾಢದ ಒಂದು ದಿನ

ಮೋಹನ್ ರಾಕೇಶ‍್

ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

976

ಗಾಂಧಾರಿ

ಶಂಕರ್ ಶೇಷ್

ಎಂ.ಎಸ್.ಶಶಿಕಲಾ ಗೌಡ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

977

ಅಂಧೇರ ನಗರಿ ಮತ್ತು ಕುರುಡರ ಆನೆ

ಭಾರತೇಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ,ಶಾರದ ಜೋಷಿ

ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

978

ಗೋಡಸೆ @ ಗಾಂಧಿ. ಕಾಮ್

ಅಸಗರ ವಜಾಹತ್

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

979

ಬಾರತೇಂದು ಅವರ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳು

ಬಾಬು ಭಾರತೇಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ

ಡಾ.ಎಚ್.ಎಂ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

980

ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ

ಜಯಶಂಕರ ಪ್ರಸಾದ್

ಮಾಧುರಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

981

ಮೀರಾ

ಡಾ.ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀವ್

ಎಂ.ಎಸ್.ಶಶಿಕಲಾ ಗೌಡ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

982

ಇತಿ ನಿನ್ನ ಅಮೃತಾ

ಜಾವೇದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ

ಜಯಂತಿ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

983

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ

ಶಂಕರ್ ಶೇಷ್

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

984

ನೇಪಥ್ಯ ರಾಗ

ಮೀರಾ ಕಾಂತ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

985

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ

ಡಾ.ಶಂಕರ್ ಶೇಷ್

ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

986

ಕಪ್ಪು ಗುಲಾಬಿ

ಆಬಿದ್ ಸುರತಿ

ಎಂ.ಎ.ನಾಗರಾಜರಾವ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

987

ಪರಿಹಾರ

ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ

ಅಶ್ವಿನಿ ರಂಗಾ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

988

ಸಪ್ಧರ್ ಹಾಜ್ಮಿಯವರ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಡಾ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

989

ವೈತರಣಿಯ ಆಚೆ

ಜಿ.ಜೆ.'ಹರಿಜಿತ್'

ಎ.ಎ.ಸನದಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

990

ಗುಲಾಮನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾತ್ರೆ

ತೌಫಿಕ್ -ಅಲ್-ಹಕೀಮ್

ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಪ್ರಭು

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

991

ಇರುಳು ಹಗಲಾಗುವುದರೊಳಗೆ

ಶಂಕರ್ ಶೇಷ್

ಪ್ರಭಾಕರ ಸಾತಖೇಡ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

992

ಹಿಂದಿಯ ಲಘ ನಾಟಕಗಳು

ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಜೈನ್

ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

993

ಮಲಯಾಳಿ ಏಕಾಂಕಗಳೂ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಬಿ.ಕೆ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

994

ಗುಜರಾತಿ ಏಕಾಂಕಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಪೇಮಾ ಕಾರಂತ

ಗುಜರಾತಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

995

ಸೊನಾಟಾ

ಮಹೇಶ ಎಲಕುಂಚವಾರ

ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

996

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

ಜಯವಂತ ದಳವಿ

ಶಾ.ಮಂ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

997

ಛಿನ್ನ

ವಾಮನ ತಾವಡೆ

ಡಾ.ಸರಜೂ ಕಾಟ್ಕರ್, ಸತೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

998

ಕನ್ಯಾದಾನ

ವಿಜಯ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್

ವೀಣಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

999

ನಟ ಸಾಮ್ರಾಟ

ವಿ.ವಾ.ಶಿರವಾಡಕರ

ಡಾ.ವಾಮನ ಬೇಂದ್ರ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1000

ಮೂರು ಪಂಜಾಬಿ ನಾಟಕಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ

ಪಂಜಾಬಿ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1001

ಮೂರು ಬಾನುಲಿ ನಾಟಕಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1002

ಮೂರು ಅಪೂರ್ವ ವೈನೋದಿಕ ನಾಟಕಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1003

ಇಲ್ಲದಿದ್ದವರು

ಜೀನ್ ಪಾಲ್ ಸಾರ್ತೃ್

ವಿದ್ಯಾ ನಿಲೇಕಣೆ ಆರ್ಯ

ಪ್ರೆಂಚ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1004

ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ

ಶ್ರೀ ಎ.ಸಿ.ಪಿ.ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಗುತ್ತಿ (ಜೋಳದರಾಶಿ) ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1005

ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

ಭರತಮುನಿ

ಆದ್ಯ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1006

ಜಾಂಬವತೀ ಪರಿಣಯ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ

ಡಾ.ಶ್ರೀರಾಮ ಭಟ್ಟ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1007

ಗದಾಯುದ್ಧ

ರನ್ನ

ಡಿ.ಆರ್.ತುಕಾರಾಂ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1008

ಕನ್ನಡ ವಿಕ್ರಮೊರ್ವಶೀಯಮ್

ಕಾಳಿದಾಸ

ಡಾ.ಕೆ.ಲೀಲಾಪ್ರಕಾಶ್

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1009

ಕನ್ನಡ ಚಾರುದತ್ತಮ್

ಭಾಸ

ಡಾ.ಕೆ.ಲೀಲಾಪ್ರಕಾಶ್

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1010

ಕನ್ನಡ ಅವಿಮಾರಕಮ್

ಭಾಸ

ಡಾ.ಕೆ.ಲೀಲಾಪ್ರಕಾಶ್

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1011

ಭಾಸನ ಐದು ನಾಟಕಗಳು

ಭಾಸ

ಮಹಾಬಲ ಸೀತಾಳಭಾವಿ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1012

ಭಸನ ಒಂಬತ್ತು ನಾಟಕಗಳು

ಭಾಸ

ಎಲ್.ಗುಂಡಪ್ಪ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1013

ಕನ್ನಡ ಅಭಿಷೇಕನಾಟಕಮ್

ಭಾಸ

ಡಾ.ಕೆ.ಲೀಲಾಪ್ರಕಾಶ್

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1014

ಕುರಿ ಕೊಂದ ಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಟಕಗಳು

ಕಾಳಿದಾಸ.ಭಾಸ, ಹರ್ಷ

ಆರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1015

ಕಾಳಿದಾಸ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

 

 

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1016

ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ

ಶೂದ್ರ

ಡಾ.ಎನ್.ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಭಟ್ಟ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1017

ವಿದಿಶೆಯ ವಿದೂಷಕ

ಕಾಳಿದಾಸ

ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1018

ಮೀಡಿಯ

ಯುರಿಪಿಡೀಸ್

ಕೆ.ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ

ಗ್ರೀಕ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1019

ಅಗಣ್ಯ ಅಬಲೆ

ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್

ಎಚ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರವದನ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1020

ಮೋಲಿಯೇರನ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು

ಮೋಲಿಯೇರ್

ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿರಾವ್

ಫ್ರೆಂಚ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1021

ನಿಜದ ನೆಲೆ ನಿಜಕಿಲ್ಲ

ಫ್ರೀಡ್ರಿಶ್ ಡ್ಯುರೆನ್ ಮಟ್

ವಿನಾಯಕ ನಾಯಕ

ಜರ್ಮನ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1022

ತಾಯಿ

ಬರ್ಟೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೆಕ್ಟ್

ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1023

ಹ್ಯಾಮ್ ಲೆಟ್

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1024

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ದೃಶ್ಯಗಳು-2

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1025

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ದೃಶ್ಯಗಳು -3

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1026

ಚಂಡಮರುತ ಮತ್ತು ದ್ವಾದಶರಾತ್ರಿ

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1027

ಎ ಮಿಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್

ಕೆ.ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1028

ಒಥೆಲೊ

ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್

ಕೆ.ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1029

ಮಳೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ

ಎನ್.ರಿಚರ್ಡ್ ನ್ಯಾಶ್

ಕೆ.ವೈ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1030

ಪಾರಿತೋಷ

ಎ.ತೋಲ್ಸತೋಯ್

ಆರ್.ಕೆ.ಶಾನಬೋಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1031

ನಾಗಮಂಡಲ

ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ

 

 

 

 

1032

ವೇದಯುಗ ಭಾಗ-1

ಆರ್.ಸಿ.ಮಜುಂದಾರ್

ಎ.ವಿ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1033

ವೇದಯುಗ ಭಾಗ-2

ಆರ್.ಸಿ.ಮಜುಂದಾರ್

ಎ.ವಿ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1034

ಅಭಿಜಾತ ಯುಗ (ಗುಪ್ತ ಯುಗ) ಭಾಗ -1)

ಆರ್.ಸಿ.ಮಜುಂದಾರ್

ಆರ್.ಎಲ್.ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1035

ಅಭಿಜಾತ ಯುಗ (ಗುಪ್ತ ಯುಗ) ಭಾಗ -2)

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1036

ಕನೂಜ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯುಗ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1037

ಕನೂಜ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯುಗ ಭಾಗ -2

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1038

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಭಾಗ -1

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1039

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಭಾಗ -2

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1040

ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಧಿಪತ್ಯ ಭಾಗ -1

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1041

ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಧಿಪತ್ಯ ಭಾಗ -2

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1042

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರಮ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ

ಆರ್.ಸಿ.ಮಜುಂದಾರ್

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1043

ಮುಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ -1)

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1044

ಮುಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ -2

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1045

ಮುಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ -3

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1046

ಮರಾಠರ ಪಾರಮ್ಯ ಭಾಗ -1

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1047

ಮರಾಠರ ಪಾರಮ್ಯ ಭಾಗ -2

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1048

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರಮ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1049

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರಮ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ (1)(2)

 

 

 

 

 

1050

 

 

 

 

 

 

1051

 

 

 

 

 

 

1052

 

 

 

 

 

 

1053

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರರು

ಆರ್ ಎಸ್.ಶರ್ಮ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1054

ದಕ್ಷಿಣ ಏಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಚಿಂತನೆ

ಮಿಖಾಯೆಲ್ ಗೊಟ್ ಲೊಬ್

ಆರ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1055

ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಗಳು

ಎಸ್.ಜಿ.ಸರ್ದೇಸಾಯಿ

ಡಾ.ಕೆ.ಎಲ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಯ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1056

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು

ಶಾಂತಿಮೊಯ್ ರಾಯ್

ಬಸು ಬೇವಿನಗಿಡದ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1057

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ನಾಲ್ವರು ಚಿಂತಕರು

ಕೆ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್

ಆರ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1058

ವೈದಿಕ ಯುಗ

ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್

ಡಾ.ಸಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ,ಬಿ.ಪ್ರದೀಪ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1059

ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ 1858-1914

ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್

ಕೆ.ಎಂ.ಲೋಕೇಶ‍್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1060

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂದೋಲನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ & ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನ

ಪ್ರೊ.ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್

ಎಂ.ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪಾಷ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1061

ಮೌರ್ಯರ ಕಾಲದ ಭಾರತ

ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್,ವಿವೇಕಾನಂದ ಝಾ

ನಗರಗೆರೆ ರಮೇಶ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1062

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಕಲೆ

ಸಿ.ಶಿವರಾಮಮೂರ್ತಿ

ಪಿ.ಆರ್.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1063

ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಭವ್ಯ ಭಾರತ

ವಿಲ್ ಡ್ಯೂರಾಂಟ್

ಶಿವಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1064

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟ

ಬಿಪನ ಚಂದ್ರ ಅಮಲೇಶ ತ್ರಿಪಾಠಿ,ಬರುನ್ ಡೇ

ಆರ್.ಎಲ್.ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1065

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ

ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಭಾಂಭರಿ

ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1066

ಮಹಾನ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು

ಅರುಣ್ ಶೌರಿ

ಮಂಜುನಾಥ ಅಜ್ಜಂಪುರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1067

ಮರೆತುಹೋದ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯನಗರ

ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿವೆಲ್

ಸದಾನಂದ ಕನವಳ್ಳಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1068

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರ್ಯರ ಪ್ರವೇಶ

ಆರ್.ಎಸ್.ಶರ್ಮಾ

ಎಸ್.ಗುರುದತ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1069

ಆರ್ಯರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ

ಆರ್.ಎಸ್.ಶರ್ಮಾ

ಎಸ್.ಗುರುದತ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1070

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದರ

ಎಸ್.ಜಿ.ಸರ್ದೇಸಾಯಿ

ಕೆ.ಎಲ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಹತ್ವ

 

 

 

 

 

1071

ಯುಗಾಂತ

ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ

ಶ್ರೀಪತಿ ತಂತ್ರಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1072

ಇಸ್ಲಾಂ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ

ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಹಸನ್ ನಯೀಂ ಸುರಕೋಡ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1073

ವಿಜಯನಗರದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು

ಡಾ.ಓರುಗಂಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ

ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಕೂರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1074

ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ

ಬಿಪನ್ ಚಂದ್ರ

ಎಚ್.ಎಸ್.ಗೋಪಾಲ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1075

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ

ಪ್ರೊ.ರಾಮ್ ಶರಣ್ ಶರ್ಮ

ಎನ್.ಪಿ.ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1076

ನಿಗೂಢ ಭಾರತದಲ್ಲೊಂದು ಹುಡುಕಾಟ

ಪಾಲ್ ಬ್ರಂಟನ್

ಗಿರಿಜಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1077

ಸಮಾಜವಾದ ಅಧ್ಯಯನ

ಅಶೋಕ ಮೆಹತಾ

ಖಾದ್ರಿ ಎಸ್.ಅಚ್ಯುತನ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1078

ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಭಾರತ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀ

ಜಿ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1079

ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತಕರು

ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹ

ಜಿ.ಎನ್.ರಂಗನಾಥ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1080

ಕೌಟಲೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಕೌಟಿಲ್ಯ

ಶ್ರೀ ಕೂಡಲೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಜನದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಂಕರಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1081

ಭಾರತ ಭಂಜನ

ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ,ಅರವಿಂದನ್ ನೀಲಕಂಡನ್

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1082

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತವೆಂಬ ಅದ್ಭುತ

ಎ.ಎಲ್.ಬಾಶಮ್

ಡಿ.ಆರ್.ಮಿರ್ಜಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1083

ಮಹಾನ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು

ಅರುಣ್ ಶೌರಿ

ಮಂಜುನಾಥ ಅಜ್ಜಂಪುರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1084

ಟ್ತೋಜನ್ ಯ

 

 

 

 

 

1085

ಬಿಜಾಪುರದ ಸೂಫಿಗಳು

ರಿಚರ್ಡ್ ಈಟನ್

ಡಾ.ಜಿ.ಬಿ.ಸಜ್ಜನ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1086

ಟ್ರೋಜನ್ ಯುದ್ಧ

ಮಹಾಕವಿ ಹೋಮರ

ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಂ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1087

ಸಮಾಜವಾದ ಅಧ್ಯಯನ

ಅಶೋಕ ಮೆಹತಾ

ಖಾದ್ರಿ ಎಸ್.ಅಚ್ಯುತನ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1088

ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ

ಡಾ.ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಹಸನ್ ನಯೀಂ ಸುರಕೋಡ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1089

ತಾರೀಖ-ಎ-ಫರಿಶ್ತಾ:ಭಾಗ-1

ಮುಹಮ್ಮದ ಕಾಸೀಮ ಫರಿಶ್ತಾ

ಬಿ.ಜಯಾಚಾರ್ಯ,ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್

ಪರ್ಷಿಯನ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1090

ತಾರೀಖ-ಎ-ಫರಿಶ್ತಾ:ಭಾಗ-2

ಮುಹಮ್ಮದ ಕಾಸೀಮ ಫರಿಶ್ತಾ

ಹಸನ್ ನಯೀಂ ಸುರಕೋಡ,ಎಂ.ಎನ್.ನದಾಫ

ಪರ್ಷಿಯನ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1091

ತಾರೀಖ-ಎ-ಫರಿಶ್ತಾ:ಭಾಗ-3

ಮುಹಮ್ಮದ ಕಾಸೀಮ ಫರಿಶ್ತಾ

ಪ್ರೊ.ವಸಂರ ಕುಷ್ಟಗಿ,ರತ್ನಾ ಮಣ್ಣೂರ

ಪರ್ಷಿಯನ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1092

ತಾರೀಖ-ಎ-ಫರಿಶ್ತಾ:ಭಾಗ-4

ಮುಹಮ್ಮದ ಕಾಸೀಮ ಫರಿಶ್ತಾ

ಡಾ.ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್,ಡಾ.ಬಿ.ರಘೋತ್ತಮರಾವ್

ಪರ್ಷಿಯನ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1093

ಬಸಾತೀನೆ ಸಲಾತೀನ -5

ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಜುಬೇರಿ

ಡಾ.ಕೃಷ್ಣ ಕೊಲ್ಹಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಪರ್ಷಿಯನ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1094

ಇಬ್ರಾಹೀಮ ನಾಮಾ, ಗುಲದಸ್ತಾಯೆ ಬಿಜಾಪುರ,ತಾರೀಖೆ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಪರ್ಷಿಯನ್

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

 

ಹಪ್ತ ಕುರ್ಸಿ,ಫುತೂಹತೆ ಅಲಂಗೀರ್

 

 

 

 

 

1095

ಊರುಸೇ -ಇರ್ಫಾನ್ (ಮನ್ ಲಗನ್) -9

ಹಜ್ರತ್ ಖ್ವಾಜಿ ಮಹಮೂದ ಬಹರಿ

ಬೋಡೆ ರಿಯಜ್ಹ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಿಮ್ಮಾಪುರಿ

ದಖನಿ

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1096

ಪುರಾತನ ಲಖನೌ

ಅಬ್ದುಲ್ ಹಲೀಮ್ 'ಶರರ್'

ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1097

ಜಂಗ್ ನಾಮಾ

ಸಂಪಾದಕರು:ಡಾ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ,ಡಾ.ವಿ.ವಸಂತಶ್ರೀ

 

 

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1098

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಭಗವತ್ ಶರಣಂ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಪ್ರಧಾನ ಗುರುದತ್ತ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1099

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ

ಡಾ.ನೇಲಟೂರು ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ

ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಕೂರು

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1100

ಯಾವುದು ಚರಿತ್ರೆ?

ಎಂ.ವಿ.ಆರ್.ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1101

1857 ನಾವು ಮರೆತಿರುವ ಮಹಾಯುದ್ಧ

ಎಂ.ವಿ.ಆರ್.ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಡಾ.ಕೆ.ಶಾರದಾ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1102

ಉದಯನ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹ

ಉ.ವೇ.ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಅಯ್ರ್

ಎಲ್.ಗುಂಡಪ್ಪ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1103

ಅಭಿನವ ಗುಪ್ತ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಪಾದೆಕಲ್ಲು ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1104

ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಧೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಬಸ್ತಿ ಪುಂಡಲೀಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಶೇಣಾಇ

 

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1105

ಅಭಿನಯ ದರ್ಪಣ

ನಂದಿಕೇಶ್ವರ

ಅಭಿನಯ ದರ್ಪಣ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ಇತಿಹಾಸ

1106

ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ವಿಧಾನ

ಡಾ.ಅಶೋಕ

 

 

ಕನ್ನಡ

ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು

1107

ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು

ಡಾ.ಅಶೋಕ

 

 

ಕನ್ನಡ

ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು

1108

ಸಂವಿಧಾನ

ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ

 

 

ಕನ್ನಡ

ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು

1109

ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ

ಮಾನ್ಯ ವೈ.ವಿ.ಚಂದ್ರ ಚೂಡ್

ಎನ್.ಎಸ್.ಸಂಗೊಳ್ಳಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು

1110

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್

ಎಮ್.ಅಸ್ಲಮ್

ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು

1111

ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ

ಎನ್.ಮಣಿವಾಸಕಮ್

ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು

1112

ಬಡತನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ

ಎಂ.ಚಂದ್ರಪೂಜಾರಿ

 

 

ಕನ್ನಡ

ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು

1113

ಕೋಮುವಾರು ಸಮಸ್ಯ

 

ಈಶ‍್ವರ ಚಂದ್ರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು

1114

ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು

ಸುಭಾಷ್ ಸಿ.ಕಶ್ಯಪ್

ಆರ್.ಎಲ್.ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು

1115

ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಂ:ಡಾ.ಜೆ.ಎಸ್.ಸದಾನಂದ

 

 

ಕನ್ನಡ

ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು

1116

ಎರಡು ನಗರಗಳ ಕಥೆ

ಚಾರ್ಲ್ ಡಿಕನ್ಸ್

ಪ್ರೊ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

1117

ಕೊನೆಯ ಕೊಡುಗೆ

ಜಿಮ್ ಸ್ಟೋವಾಲ್

ಎ.ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

1118

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿಗಳು

ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ

ಜೆ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

1119

ಜೇನ್ ಏರ್

ಶಾಲೇಟ್ ಬ್ರಾಂಟಿ

ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮಾಧವ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

1120

ಅನಭೇಪ್ಸಿತ

ಪ್ರಶಸ್ಯಮಿತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಜನಾರ್ದನ ಹೆಗಡೆ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

1121

ಹೊರಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು

ಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರಭಾ

 

 

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

1122

ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ

ಕಾತ್ಯಾಯನಿ

ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

1123

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ

ಟಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಮಹಾದೇವನ್

ಜಿ.ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

1124

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್

ಸುರೇಶ‍್ ರಾಮ್

ಟಿ.ಶ್ರೀವೆಂಕಟರಮಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

1125

ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ

ಜಸಲೀನ್ ಧಮೀಜ

ಬಸು ಬೇವಿನಗಿಡದ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

1126

ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

ಶಾಂತಿಸ್ವರೂಪ್ ಬೌದ್ಧ

ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

1127

ನಿವೇದನೆ

ಧರ್ಮಾನಂದ ಕೊಸಾಂಬಿ -ಮರಾಠಿ

ಡಾ.ಮೀರಾ ಕೊಸಾಂಬಿ -ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಮರಾಠಿ-ಇಂ

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

 

 

 

ಡಾ.ಗೀತಾ ಶೆಣೈ - ಕನ್ನಡ

 

 

 

1128

ಒಂಟಿ ಸೇತುವೆ

ಕೊಂಡಪಲ್ಲಿ ಕೋಟೀಶ್ವರಮ್ಮ

ಸ.ರಘನಾಥ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

1129

ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದ

ರೇಮಂಡ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್

ಜಿ.ರಾಜಶೇಖರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು

1130

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ 80 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು

ಡೇವಿಡ್ ಬೀಥಮ್ ಮತ್ತು ಕೆವಿನ್ ಬಾಯ್ಲ್

ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು

1131

ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ

ಬಿ.ಆರ್.ಅಗರ್ ವಾಲ

ಎಸ್.ಆರ್.ಗೌತಮ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು

1132

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾನೂನು ಸಂಗಾತಿ

ಡಾ.ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

 

 

ಕನ್ನಡ

ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು

1133

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾನೂನು ಕೈಪಿಡಿ

ಡಾ.ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

 

 

ಕನ್ನಡ

ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು

1134

ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾವೆಗಳು

ಪ್ರೊ.ಸಿ. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ

 

 

ಕನ್ನಡ

ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು

1135

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನುಗಳು(ಹತ್ತು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ)

 

 

 

ಕನ್ನಡ

ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು

1136

ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ

ವಿ.ಆರ್.ಮನೋಹರ್

ಎನ್.ಎಸ್.ಸಂಗೊಳ್ಳಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು

1137

ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ

ವಿ.ಆರ್.ಮನೋಹರ್

ಎನ್.ಎಸ್.ಸಂಗೊಳ್ಳಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು

1138

ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಮುಕ್ತಿ

ಓಶೋ

ಮಾ.ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1139

ಪ್ರಳಯ

ಓಶೋ

ಸ್ವ -ಪ್ರಕಾಶ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1140

ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್

ಓಶೋ

ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1141

ಕೇನೋಪನಿಷತ್

ಓಶೋ

ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1142

ಕೈವಲ್ಯ ಉಪನಿಷತ್

ಓಶೋ

ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1143

ನಾನು ಮಹಾದ್ವಾರ

ಓಶೋ

ಮಾ.ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1144

...ಮತ್ತು ಹೂಮಳೆಗರೆಯಿತು

ಓಶೋ

ಮಾ.ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1145

ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಓಶೋ

ಎಂ.ಎಸ್.ರುದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1146

ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಾವೋ

ಓಶೋ

ಪಿ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1147

ನೀರ ಮೇಲಣ ಗುಳ್ಳೆ

ಓಶೋ

ಎಂ.ಎಸ್.ರುದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1148

ನಾನೇ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು

ಓಶೋ

ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1149

ಮಹೋಪದೇಶ

ಓಶೋ

ಸ್ವ ಜೀವನ ಈಕಿಮ್, ಸ್ವ ಅಂತರ ವಿಶ್ವಾಸ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1150

ಶೂನ್ಯ ನಾವೆ

ಓಶೋ

ಮಾ.ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1151

ಸ್ವರ್ಣ ಬಾಲ್ಯದ ಸವಿನೆನಪುಗಳು

ಓಶೋ

ಸ್ವ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವಾಸ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1152

ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ 60 ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕಥೆಗಳು

ಓಶೋ

ಎಂ.ಎಸ್.ರುದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1153

ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಡುವು

ಓಶೋ

ಡಾ.ಟಿ.ಎಸ್.ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1154

ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಸಂಹಿತೆ

ಓಶೋ

ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1155

ಮೌನದ ಮಾತುಗಳು

ಓಶೋ

ಬೆ.ಕಾ.ಮೂರ್ತೀಶ್ವರಯ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1156

ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಭಾರತ

ಓಶೋ

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1157

ನೀನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ

ಓಶೋ

ಸ್ವ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವಾಸ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1158

ಪ್ರೇಮದ ಪಥ ಸಂತ ಕಬೀರರ

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1159

ಶೂನ್ಯ ಬರಹ

ಓಶೋ

ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1160

ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ

ಓಶೋ

ಡಾ.ಟಿ.ಎನ್.ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1161

ವಿಜ್ಞಾನ ಭೈರವ ತಂತ್ರ ಭಾಗ-1

ಓಶೋ

ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1162

ವಿಜ್ಞಾನ ಭೈರವ ತಂತ್ರ ಭಾಗ-2

ಓಶೋ

ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1163

ವಿಜ್ಞಾನ ಭೈರವ ತಂತ್ರ ಭಾಗ -3

ಓಶೋ

ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1164

ವಿಜ್ಞಾನ ಭರವ ತಂತ್ರ ಭಾಗ -4

ಓಶೋ

ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1165

ವಿಜ್ಞಾನ ಭೈರವ ತಂತ್ರ ಭಾಗ -5

ಓಶೋ

ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1166

ಅಂತರ್ ಯಾತ್ರೆ

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1167

ಮಾನವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1168

ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-1

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1169

ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-2

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1170

ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-3

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1171

ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-5

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1172

ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-6

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1173

ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-7

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1174

ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-8

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1175

ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-9

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1176

ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-10

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1177

ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-11

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1178

ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-12

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1179

ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1180

ಸ್ತ್ರೀ ಮುಕ್ತಿ : ಹೊಸದೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1181

ಆನಂದ ಮಧುಧಾರಾ

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1182

ಪಂಡಿತ ಪುರೋಹಿತ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1183

ಧ್ಯಾನ ಕಮಲ

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1184

ಮಣ್ನಿನ ಹಣತೆ 59 ಅಮೂಲ್ಯ ಕಥೆಗಳು

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1185

ಯೋಗ ಹೊಸ ಆಯಾಮ

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1186

ಪ್ರೇಮ ಧ್ಯಾನದ ಪಥದಲ್ಲಿ

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1187

ಸಂಬೋಗದಿಂದ ಸಮಾಧಿಯ ಕಡೆಗೆ

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1188

ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1189

ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಸಂ-2

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1190

ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಸಂ-3

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1191

ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಸಂ-4

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1192

ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಸಂ-1

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1193

ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಸಂ-2

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1194

ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1195

ಕೈವಲ್ಯ ಉಪನಿಷದ್

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1196

ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಮಹಾಗೀತಾ

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1197

ಭಾರತ ಒಂದು ಸನಾತನ ಯಾತ್ರೆ

ಓಶೋ

ಸ್ವ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವಾಸ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1198

ಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಚೇತನ ಸಂ-2

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1199

ಮೌಜೂದ್ ವಿವರಣಾತೀತ ಬದುಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಓಶೋ

ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1200

ಕಗ್ಗ ಭಾವಧಾರೆ (ಅರ್ಥ ವಿವರಣಿಯೊಂದಿಗೆ) ಭಾಗ-2

ಡಿ.ವಿ.ಜಿ

ಕುಲ್ಯಾಡಿ ಮಾಧವ ಪೈ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1201

ಕಗ್ಗೋಕ್ತಿ ಸಂಪದ(ಅರ್ಥ ವಿವರಣಿಯೊಂದಿಗೆ) ಭಾಗ-3

ಡಿ.ವಿ.ಜಿ

ಕುಲ್ಯಾಡಿ ಮಾಧವ ಪೈ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1202

ನಾಗಾರ್ಜುನನ ಮೂಲಮಾಧ್ಯಮಕಕಾರಿಕಾ

ನಾಗಾರ್ಜುನ

ಎಸ್.ನಟರಾಜ ಬೂದಾಳು

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1203

ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾಶ 1-6 ಉಲ್ಲಾಸಗಳು

ಶ್ರೀಮಮ್ಮಟ

ವಿದ್ವಾನ್ ಡಾ.ಅನಂತ ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್ಟ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1204

ಶ್ರೀರಾಮ ಚರಿತ ಮಾನಸ ಬಾಲಕಾಂಡ(ಪೂರ್ವರ್ಧ)

 

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೆಯರಾವ ಹೇರೂರ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1205

ಧನಂಜಯನ ದಶರೂಪಕ

ಧನಂಜಯ

ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1206

ಸಿದ್ಧಾಂಜನ

ಟಿ.ವಿ.ಕಪಾಲಿಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಡಾ.ಜಯಂತಿ ಮನೋಹರ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1207

ಕನ್ನಡಾಚ್ಯೊ ತೀಸ ಕಾಣಿಯೊ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾ

ಕನ್ನಡ

ಕೊಂಕಣಿ

ಕಥೆಗಳು

1208

ಹಿಂದೂಧರ್ಮ ಎಂದರೇನು?

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀ

ಎನ್.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1209

ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಪ್ರೊ.ಮಹೇಶ ತಿಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1210

ಪ್ರಬೇಧಗಳ ಉಗಮ ಅಥವಾ ಜೀವ ವಿಕಾಸ

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್

ಜೆ.ಎಸ್.ಶಶಿಧರ ಶರ್ಮಾ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1211

ಡೈರಿ ಮಿಸೆಸ್ ಶಾರದಾ

ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್

ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರ್

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

1212

ಬೋಧಿಸತ್ವ

ಧರ್ಮಾನಂದ ಕೊಸಾಂಬಿ -ಮರಾಠಿ

ಡಾ.ಗೀತಾ ಶೆಣೈ - ಕನ್ನಡ

ಮರಾಠಿ-ಇಂ

ಕನ್ನಡ

ನಾಟಕ

1213

ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಸುಭಾಷಿತ ತ್ರಿಶತಿ

ಭರ್ತೃಹರಿ

ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಜಿ.ಸುಬ್ಬರಾವ್

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ಕಾವ್ಯಗಳು

1214

ಉರಿವ ಕುಡಿಯ ನಟ್ಟನಡುವೆ

ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ

ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನುಪಮ

 

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

1215

ಪಾರ್ಥನ ಜೋಗೀಹಾಡು

ನಂಜನಗೂಡು ವೀರಭದ್ರ

ಸಂ: ಡಾ.ಪಿ.ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ

ಕನ್ನಡ

 

ಕವಿತೆಗಳು

1216

ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾವ್ಯಸಾಕ್ಷಿ

ಸಂ:ಡಾ.ಕಾ.ವೆಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತಿತರು

 

ಕನ್ನಡ

 

‍ಕವಿತೆಗಳು

1217

ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗಂ

ಶ್ರೀವಿಜಯ

ಆರ್ವಿಯಸ್ ಸುಂದರಂ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1218

ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಸೂತ್ರಗಳು

ಚಾಣಕ್ಯ

ಶ್ರೀಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಂಕರಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳು

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1219

ಧರ್ಮಾಮೃತಂ

ನಯಸೇನದೇವ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1220

ಮಹಾತ್ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರಾವ ಫುಲೆ

ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ ಕೀರ

ಡಾ.ಜೆ.ಪಿ.ದೊಡಮನಿ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

1221

ಮಹರ್ಷಿ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಮಜಿ ಶಿಂದೆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ

ಗೋ.ಮಾ.ಪವಾರ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

1222

ಪ್ರಕಾಶ ಮಾರ್ಗ

ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ ಆಮ್ಟೆ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

1223

ಒಂದು ಗಿಡ ಮತ್ತು ಎರಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು

ವಿಶ್ರಾಮ ಬೇಡಕರ

ಕುಮುದಿನಿ ಅಶೋಕ ಭೈರಣ್ಣವರ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

1224

ಝಾನ್ಸಿಯ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ

ಪ್ರತಿಭಾ ರಾನಡೆ

ವಿಠಲರಾವ್ ಟಿ.ಗಾಯಕ್ವಾಡ್

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

1225

ಬಲುತ

ದಯಾ ಪವಾರ

ಪ್ರೊ.ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

1226

ಭೀಮಸೇನ

ವಸಂತ ಪೋತದಾರ

ಶುಭದಾ ಅಮಿನಭಾವಿ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ

1227

ಇಡ್ಲಿ,ಆರ್ಕಿಡ್ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಬಲ

ವಿಠ್ಠಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಮತ್

ಅಕ್ಷತಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ

1228

ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಬದುಕಬೇಕು

ಮಂಗಲಾ ಕೇವಳೆ

ಕೃ.ಶಿ.ಹೆಗಡೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಆತಚರಿತ್ರೆ

1229

ಅಕ್ರಮ ಸಂತಾನ

ಶರಣಕುಮಾರ ಲಿಂಬಾಳೆ

ದು.ನಿಂ.ಬೆಳಗಲಿ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

1230

ಶಿವಾಜಿ ಯಾರು?

ಗೋವಿಂದ ಪಾನಸರೆ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

1231

ಉಚಲ್ಯಾ

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಾಯಕವಾಡ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

1232

ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಚಳುವಳಿ

ಡಾ.ಅಶೋಕ ಚೌಸಾಳಕರ

ಡಾ.ಜೆ.ಪಿ.ದೊಡಮನಿ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

1233

ಕುಞ್ಞಪ್ಪ

ಕುಞ್ಞಪ್ಪ

ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥ

1234

ಚಂಪಾ ಲಿಮಯೆ ನೆನಪುಗಳು

ಚಂಪಾ ಲಿಮಯೆ

ಡಾ.ಸರಜೂ ಕಾಟ್ಕರ್,ಪ್ರೊ.ಎ.ಬಿ.ಘಾಟಗೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

1235

ನಾನು ಹೀಗೆ ರೂಪಗೊಂಡೆ

ಭಾಲಚಂದ್ರ ಮುಣಗೇಕರ್

ಸರಜೂ ಕಾಟ್ಕರ್

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕಥೆ

1236

ಬದುಕು ನಮ್ಮದು

ಬೇಬಿತಾಯಿ ಕಾಮಬಳೆ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕತೆ

1237

ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು

ವಿ.ರಾ.ಕರಂದೀಕರ

ದು.ನಿಂ.ಬೆಳಗಲಿ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

1238

ತೆರಿನಾಯ ವಚನೊಲು

ಸರ್ವಜ್ಞ

ಪ್ರೊ.ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ‍್ವರ

ಕನ್ನಡ

ತುಳು

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1239

ವಚನ ಸೌರಭ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1240

ವಚನ ಸೌರಭದ್ವೀತಿಯ ಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1241

ವಚನ ಸೌರಭ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1242

ವಚನ ಸೌರಭ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1243

ವಚನ ಸೌರಭ ಐದನೆಯ ಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1244

ವಚನ ಸೌರಭ ಏಳನೆಯ ಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1245

ವಚನ ಸೌರಭ ಆರನೆಯ ಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1246

ವಚನ ಸೌರಭ ಎಂಟನೆಯ ಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1247

ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಕದಾಸರ ನಳಚರಿತ್ರೆ

ಕನಕದಾಸ

ಎನ್.ಎಂ.ಅಂಬಲಿಯವರ

ಕನ್ನಡ

 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1248

ಕಬೀರ ವಚನಾವಳಿ

ಕಬೀರ

ಎಚ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್

ಕನ್ನಡ

 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1249

ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು

ಸರ್ವಜ್ಞ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1250

ಕಬೀರ ವಿಚಾರ -ವಿವೇಕ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1251

ಕನಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಸಂ:2

ಕನಕದಾಸ

ಸಂ:ಡಾ.ಸಾ.ಶಿ.ಮರುಳಯ್ಯ

ಕನ್ನಡ

 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1252

ಫ್ಹರ್ಮೂದಾತ್ -ಏ-ಸರ್ವಜ್ಞ

ಸರ್ವಜ್ಞ

ಎಂ.ಬಿ.ಘನೀ.ಅಕ್ಮಲ್ ಆಲ್ದೂರೀ

ಕನ್ನಡ

ಉರ್ದು

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1253

ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಮಣ ವಚನಮೃತ

ಶ್ರೀ ರಮಣ

ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1254

ಶರಣರು ಮತ್ತು ದಾರ್ಶನಿಕರು

ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಎಂ.ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1255

ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಡಿಗೆಗಳು

ಕನಕದಾಸ

ಸಂ:ಸುಧಾಕರ

ಕನ್ನಡ

 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1256

ವೇಮನ ಶತಕೊ

ವೇಮನ

ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್.ಶಿವಕುಮಾರ್

ತೆಲುಗು

ತುಳು

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1257

ಸೂರ ಪದಾವಲಿ

ಸೂರದಾಸ್

ಡಾ.ಮ.ಸು.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1258

ವಚನ ಮಾನಸ

ಪ್ರಭುಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1259

ಶಯದ್ ಕೀ ಬೂಂದೇಂ

ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ

ಎಂ.ಬಿ.ಘನೀ.ಅಕ್ಮಲ್ ಆಲ್ದೂರೀ

ಕನ್ನಡ

ಉರ್ದು

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1260

ಸದ್ ಅಖ್ ವಾಲೇ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ್

ಶ್ರೀಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ.ಘನಿ

ಕನ್ನಡ

ಉರ್ದು

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

1261

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಸೂರ್ಯ ಡಾ.ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

ದತ್ತೋಪಂತ ಠೇಂಗಡಿ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಂಢಾರಿ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1262

ಶಿವಾಜಿ ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ನೆಲ

ಡಾ.ರಾ.ಚಿ.ಢೇರೆ

ಡಾ.ಸರಜೂ ಕಾಟ್ಕರ್

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1263

ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಆಂಬೇಡಕರ

ಗಂ.ಬಾ.ಸರದಾರ

ಅನಂತ ಕಲ್ಲೋಳ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1264

ಡಾ.ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಹತ್ಯೆ

ಪ್ರಾ.ವಿಲಾಸ ಖರಾತ

ಡಾ.ಜೆ.ಪಿ.ದೊಡಮನಿ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1265

ಶ್ರೀ ಮಾಲಿನೀ ವಿಜಯೋತ್ತರ ತಂತ್ರಮ್

ಡಾ.ಪರಮಹಂಸ ಮಿಶ್ರ

ಡಾ.ನೀಲಕಂಠಸ್ವಾಮಿಗಳು

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1266

ಸುಂದರ ರಾಮಾಯಣ

ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ

 

 

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1267

ಅನಾದಿ ವೀರಶೈವ ಸಾರಸಂಗ್ರಹ

ಸಿದ್ಧವೀರಣಾರ್ಯ

ಡಾ.ಸಿ.ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ,ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎ.ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1268

ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ

ಡಾ.ಕೆ.ಜಮ್ನಾದಾಸ್

ಹೊ.ಬ.ನಾಗ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಹೊಲೆಯಾರ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1269

ಮಂಗಲಮಂತ್ರ ಣಮೋಕಾರ : ಒಂದು ಅನುಚಿಂತನ

ಡಾ.ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರೀ,ಜ್ಯೋತಿಷಾಚಾರ್ಯ

ಡಾ.ಟಿ.ಆರ್.ಜೋಡಟ್ಟಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1270

ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ನ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ

ಶಿಕಾರಿಪುರ ಹರಿಹರೇಶ‍್ವರ

 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1271

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಕುಂ.ಬಾ.ಸದಾಶಿವಪ್ಪ

 

 

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1272

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಕರ್ಣಾಮೃತಂ

ಲೀಲಾ ಶುಕಮುನಿ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1273

ವರದ ಹನುಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ರಂ.ರಾ.ನಿಡಗುಂದಿ(ಕುಲಕರ್ಣಿ)

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1274

ಚಿತ್ರಾಂಕಿತ ರಾಮಾಯಣ

ಪವನ ಕುಮಾರ ' ಪಾವನ'

ಆರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1275

ರನ್ನ ಸಂಪುಟ -4

ರನ್ನ

ಪ್ರೊ.ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ

1276

ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ದರ್ಶನ

ವಿದ್ವಾನ್ ವಿ.ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ

 

 

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1277

ಸ್ವಯಂಭು

ಡಾ.ಪದ್ಮಾಕರ ವಿ.ವರ್ತಕ

ಹೇಮಂತರಾಜ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1278

ತೀರ್ಥಂಕರ ಮಹಾವೀರ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆ

ಡಾ.ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರೀ,ಜ್ಯೋತಿಷಾಚಾರ್ಯ

ಡಾ.ಎಸ್.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1279

ಶ್ರೀಮದ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ

ದಿ.ಶ್ರೀ ಅಗ್ರಹಾರ ನಾರಾಯಣ ತಂತ್ರಿ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1280

ಶ್ರೀಶಿವತತ್ತ್ವ ರತ್ನಾಕರ 1,2,3, ಕಲ್ಲೋಲಗಳು

ಕೆಳದಿ ಬಸವರಾಜ

ಸಂ:ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರಂ.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1281

ಶ್ರೀಶಿವತತ್ತ್ವ ರತ್ನಾಕರ 4,5 ಕಲ್ಲೋಲಗಳು

ಕೆಳದಿ ಬಸವರಾಜ

ಸಂ:ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರಂ.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1282

ಶ್ರೀಶಿವತತ್ತ್ವ ರತ್ನಾಕರ 6 ನೇ ಕಲ್ಲೋಲ

ಕೆಳದಿ ಬಸವರಾಜ

ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1283

ಶ್ರೀಶಿವತತ್ತ್ವರತ್ನಾಕರ 7,8 ನೇ ಕಲ್ಲೋಲ

ಕೆಳದಿ ಬಸವರಾಜ

ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1284

ಶ್ರೀಶಿವತತ್ತ್ವ ರತ್ನಾಕರ 9ನೇ ಕಲ್ಲೋಲ & ಶಬ್ದ ಸೂಚಿ

ಕೆಳದಿ ಬಸವರಾಜ

ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1285

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಮ್

ಮಹಾಕವಿ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಧ್ವರಿ

ತರ್ಕವೇದಾಂತ ವಿದ್ವಾನ್ ಡಾ.ಎಂ.ಇ.ರಂಗಾಚಾರ್

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1286

ಬಾಹುಬಲಿ -ಮಧುರ ಸಂಪುಟ ಧರ್ಮನಾಥ ಪುರಾಣಂ

ಸಂ: ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಬಸವಾರಾಧ್ಯ

 

 

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1287

ಶಿಖರ ಸಂಗಣಾಪುರದ ಶ್ರೀ ಶಂಭು ಮಹಾದೇವ

ಡಾ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಚಿಂತಾಮಣ ಢೇರೆ

ಡಾ.ವಿಠಲರಾವ್ ಟಿ.ಗಾಯಕ್ವಾಡ್

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1288

ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಸಂಪುಟ-2

ಗುಳೂರು ಸಿದ್ದವೀರಣ್ಣೋಡೆಯ

ಬಸವಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಶರಣರು ಬೆಲ್ದಾಳ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1289

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ

ವಾಲ್ಮೀಕಿ

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

 

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ

1290

ಆಂಡಾಳ್ ಕನ್ನಡ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ

ಆಂಡಾಳ್

ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ

1291

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಕಿಶೋರದಾಸ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು

ಕಲ್ಯಾಣ ಮರಳಿ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1292

ಅಗ್ನಿ ಹೋತ್ರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪ

ಡಾ.ಕೋ.ಸುಬ್ಬರಾವು

ವಾ.ವೀ.ವೆಂ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1293

ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿರುಮುರೈ)ಶೈವ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ)

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಪ್ರೊ.ಮಲರ್ ವಿಳಿ ಕೆ.

ತಮಿಳು

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1294

ದೇವ ಮಾನವರು

ಟಿ.ವಿ.ಕಪಾಲಿಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1295

ಲಿಂಗಾಯತಧರ್ಮ: ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ

ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಆರ್.ಸಾಖರೆ

ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ದೇಸಾಯಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1296

ದೇವಮಾನವ ಯೇಸು

ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್

ಎ.ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1297

ವಿಶ್ವಬಾಹು ಪರಶುರಾಮ

ಡಾ.ವಿಶ್ವಂಭರನಾಥ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1298

ಗೀತೆಯ ಅಂತರಂಗ

ಪಂಡಿತರಾವು

ವಾ.ವೀ.ವೆಂ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1299

ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1300

ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ

ವಾಲ್ಮೀಕಿ

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

 

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1301

ಏಶಿಯಾ ಜ್ಯೋತಿ

ಎಡ್ವಿನ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್

ಪಾವಟೆ ಸಂನಬಸಪ್ಪ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1302

ಗೀತೋಪದೇಶಾಮೃತ ಹತ್ತು "ಗೀತೋಪನ್ಯಾಸ"ಗಳ ಸಾರಸಂಗ್ರಹ

ವಿದ್ವಾನ್ ವೇ.ಕೆ.ಜಿ.ಸುಬ್ರಾಯ ಶರ್ಮಾ ಎಂ.ಎ

 

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1303

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸನೆ ಯಂತ್ರ,ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ

ಸಾ.ಕೃ.ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1304

ಇತಿಹಾಸದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ

ಎಚ್.ಡಿ.ಸಂಕಾಲಿಯಾ

ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ

1305

ಜೈನ ಕಥಾಲೋಕ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ

1306

ಪವಿತ್ರ ಪಂಚಕನ್ಯೆಯರು -ಪರಮ ಪಂಚ ಮಿಥೈಯರು

ಪ್ರದೀಪ ಭಟ್ಟಚಾರ್ಯ

ಡಾ.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ

1307

ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ

ಕುವೆಂಪು

 

ಕನ್ನಡ

 

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ

1308

ಚುಂಚಾದ್ರಿ ಚಂದ್ರಿಕೆ

ಸಿ.ಹನುಮೇಗೌಡ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ

1309

ವಾಲ್ಮೀಕ ರಾಮಾಯಣದ ಅಂತರಾರ್ಥಗಳು

ಎಸ್.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ

1310

ನಾಥ ಪಂಥದ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿಗಳು

ಕಡವ ಶಂಭು ಶರ್ಮ

ಸಂ:ಡಾ.ಶ್ರೀಧರ ಎಚ್.ಜಿ.

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಕನ್ನಡ

 

1311

ರಾತ್ರಿಯ ಪಯಣ

ಡಾ.ರಾಮದರಶ್ ಮಿಶ್ರ

ಜಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

1312

ಗಲಿವರಾಯಣ

ಜೋನಾಥನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್

ಬಿ.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

1313

ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ?

ಐ.ವಿ.ಎಸ್.ಅಚ್ಯುತವಲ್ಲಿ

ವಿಜಯಾಶಂಕರ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

1314

ಬೆಳ್ಳೆ ಯಾತ್ರೆ

ಎಂ.ಅನಂತನಾರಾಯಣ್

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಚಂದರ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

1315

ಕಾನ್ರಾಡ್ ಕಥೆಗಳು

ಕಾನ್ರಾಡ್

ಶೈಲಜ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

1316

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಥೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಎಂ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

1317

ಎವೆರೆಸ್ಟ್

ಜಾನ್ ಕ್ರಾಕೌರ್

ವಸುಧೇಂದ್ರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

1318

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುವಾದಿತ ಕಥೆಗಳು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಸೊಂದಲಗೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

1319

ಬೊಗಸೆ ನೀರು

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿಜಯಾಶಂಕರ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

1320

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಪ್ರಾಣ ದೇವರು

ಕಕ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ

ಬೋಲ ಚಿತ್ತರಂಜನದಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

1321

ಮರಣದಿಂದ ಮರಣದವರೆಗೆ...

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ವಿಜಯಾಶಂಕರ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

1322

ಗಂಟೆ ಗೋಪುರ

ಹರ್ಮನ್ ಮೆಲ್ವಿಲ್

ಕೆ.ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ‍್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

1323

ಕಳೆದ ಕಾಲದ ಕಡಲು

ಗಾಬ್ರಿಯಲ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಜ್

ಎ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

1324

ಕಾಡುವ ಕಥೆಗಳು

ಸಲೀಂ

ದೇವಕವಿ' ನಾ.ಧನಪಾಲ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಕಥೆಗಳು

1325

ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಮಗಿರಿ

ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ

ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1326

ನಾರಿ ಅಂಕಣ

ಸತ್ಯವತಿ ರಾಮನಾಥ್

 

 

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1327

ಏನು ಜನ! ಎಂಥ ಗಾನ!

ಅರವಿಂದ ಗಜೇಂದ್ರಗಡಕರ

ದಮಯಂತಿ ನರೇಗಲ್ಲ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1328

ಮಂದಿರ ಅಪವಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಇಂಡೊ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು

ರಿಚರ್ಡ್ ಈಟನ್

ಸುರೇಶ ಭಟ್ ಬಾಕ್ರಬೈಲ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1329

ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ

ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ್ ಶ್ರೀಮಾಲಿ

ನಾ.ದಿವಕರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1330

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ

ಆರ್.ಶಿವ ಕುಮಾರ್

ಬಿ.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ‍್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1331

ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ

ಪಾವ್ಲೊ ಫ್ರೆಯರೆ

ಡಾ.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1332

ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ವಾದ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ಅತೃಪ್ತಿಗಳು

ಪ್ರೊ.ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೆನ್

ಎಸ್.ಶಿವಾನಂದ ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1333

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಲ್ಲಾಳರು

ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್.ಬಲ್ಲಾಳ್

ಡಾ.ಬಿ.ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1334

ಗೊತ್ತುಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ಕುತೂಹಲ

ಯಶ್ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಪಾಲ್

ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1335

ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

ಆರ್.ಬಿ.ಶ್ರೀಕುಮಾರ್

ಡಾ.ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1336

ಅಕ್ಷರ ಬಿತ್ತುವ ಕೃಷಿಕರು

ಸಿ.ವಿ.ಜಯರಾಮ ನಾಗಮಂಗಲ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1337

ಅನ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಸೊಂದಲಗೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1338

ಸಂತ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆ

ಸಿ.ರಾಮಾನುಜಾಚಾರಿಯರ್ & ಡಾ.ವಿ.ರಾಘವನ್

ಎಂ.ವಿ.ವಸಂತಕುಮಾರಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ

1339

ಅಂತರಂಗ ಮೃದಂಗ

ಡಾ.ಬಿ.ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ

ಡಾ.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕತೆ

1340

ಕದಡಿದ ಕಣಿವೆ

ರಾಹುಲ್ ಪಂಡಿತ

ಬಿ.ಎಸ್.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆತ್ಮಕತೆ

1341

ವಿಶ್ವಾಸದ ಗುರಿ

ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಬಿ.ಘನಿ

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಗಫಾರ್ ಬೇಗ್

ಉರ್ದು

ಕನ್ನಡ

ಕವಿತೆಗಳು

1342

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ಡಾ.ಎಂ.ಕೆ.ಗಂಗೋಪಾಧ್ಯಾಯ

ಡಾ.ಬಿ.ಎನ್.ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ತತ್ತ್ವಗಳು &ಸಿದ್ಧಾಂತ

1343

ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ಡಾ.ಆರ್.ದತ್ತ

ಪ್ರೊ.ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ತತ್ತ್ವಗಳು &ಸಿದ್ಧಾಂತ

1344

ಬೇಕನ್ ನಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನವರೆಗೆ

ಡಾ.ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ

ನಗರಗೆರೆ ರಮೇಶ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ತತ್ತ್ವಗಳು &ಸಿದ್ಧಾಂತ

1345

ಹೆಗೆಲ್ ನಂತರದ ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ಡಾ.ಎಸ್.ಪಿ.ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ

ಪ್ರೊ.ಶೈಲಜಾ,ಪ್ರೊ.ಟಿ.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ತತ್ತ್ವಗಳು &ಸಿದ್ಧಾಂತ

1346

ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಭವಿಷ್ಯ

ಡಾ.ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ

ಮ.ಶ್ರೀ.ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ತತ್ತ್ವಗಳು &ಸಿದ್ಧಾಂತ

1347

ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ ಪ್ರಸ್ತುತ

ಟೆರಿ ಈಗಲ್ ಟನ್

ರಾಹು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಲೇಖನಗಳು

1348

ವೈವಿಧ್ಯ

ಕೆ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1349

ಅನುಭೂತಿ

ಕೆ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

ಸಂ:ಬಿ.ಆರ್.ಸುಮಿತ್ರ

ಕನ್ನಡ

 

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1350

ತಲಪರಿಗೆ

ಸಂ:ಕೋಟಿಗಾಣಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1351

ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಷಣಗಳು

ಡಾ.ಆರ್.ಕೆ.ಪೃಥಿ

ಡಾ.ರಾಜಶೇಖರ ಮಠಪತಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಭಾಷಣಗಳು

1352

ಮಾನವ ಘನತೆಯ ಪರವಾದ ಮಾನವೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚಿಂತನೆಗಳು

ನ್ಯಾ.ಶಿವರಾಜ ವಿ.ಪಾಟೀಲ

ಡಾ.ಎಸ್.ಕೆ.ಜೋಶಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಭಾಷಣಗಳು

1353

ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜಕೀಯಗಳು

ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಟ್

 

ಕನ್ನಡ

 

ಪ್ರಬಂಧಗಳು

1354

ಆರ್ಯಾವರ್ತ

ಆರ್ಯಾ

ಸಂ:ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1355

ಪಂಡಿತರ ತಪ್ಪು

ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಪ್ರಬಂಧಗಳು

1356

ನನ್ನೊಳಗಿನ ನಾನು

ಡಾ.ರಾಜಶೇಖರ ಮಠಪತಿ(ರಾಗಂ)

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1357

ಸಂಜೀವನ

ಎಂ.ಬಿ.ಕುಕ್ಯಾನ್

 

ಕನ್ನಡ

 

ಸಾಹಿತ್ಯ

1358

ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಲ್ಲ

ಮೋಹನ ಕಳಸದ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಬರಹಗಳು

1359

ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ

ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1360

ಪರಿಶೋಧ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1361

ತಂತ್ರಯೋನಿ

ಸತ್ಯಕಾಮ

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1362

ಎ.ಕೆ.ರಾಮಾನುಜನ್ ಆಯ್ದ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಎ.ಕೆ.ರಾಮಾನುಜನ್

ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷನ್ ಸ್ವಾಮಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಪ್ರಬಂಧಗಳು

1363

ಕಾಲಾತೀತ ವಿಖ್ಯಾತ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್

ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್

ಜೆ.ಎನ್.ರಂಗನಾಥ ರಾವ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಬರಹಗಳು

1364

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಜಾತಿಮೀಮಾಂಸೆ

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ

ಡಾ.ಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಲೇಖನಗಳು

1365

ಜೀವಸಿರಿ

ಡಾ.ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1366

ಅಂತರಂಗದ ಮೃದಂಗ

ನರಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಪ್ರಬಂಧಗಳು

1367

ಬಲ್ಲವರು ಬಹಳಿಲ್ಲ

ಎಚ್.ವೈ. ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದ್

ಪ್ರಭುಶಂಕರ ,ಬಾ.ವೇ.ಶ‍್ರೀಧರ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಲೇಖನಗಳು

1368

ಓ ನನ್ನ ಭಾರತ

ತರುಣ್ ವಿಜಯ್

ಚೈತನ್ಯ ಹೆಗಡೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಬರಹಗಳು

1369

ನೋಡುವ ಬಗೆ

ಜಾನ್ ಬರ್ಜರ್

ಎಚ್.ಎ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಲೇಖನಗಳು

1370

ಮಾತಿನ ಮಳೆ

ವೈ.ಕೆ.ತಿಮ್ಮರಸಯ್ಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1371

ಬೂಸಾ ದಹನ

ಎಸ್.ಎನ್.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1372

ನಗೆ-ಕೇದಿಗೆ

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕಾಮತ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಪ್ರಬಂಧಗಳು

1373

ಗಾಳಿ ಪಟ

ರಾ.ಕು

 

ಕನ್ನಡ

 

ಪ್ರಬಂಧಗಳು

1374

ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಎಂ.ವೈ.ಘೋರ್ಪಡೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಕಾಸರಗೋಡು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಲೇಖನಗಳು

1375

ಸ್ತ್ರೀಪಥ

ನಾಗಮಣಿ ಎಸ್.ರಾವ್

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1376

ನಿರೂಪಣ

ಡಾ.ಕರೀಗೌಡ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1377

ಈಡಿಪಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್

ಎಂ.ಬಸವಣ್ಣ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1378

ರಂಗಜಂಗಮ

ಸಂ:ಡಾ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಮಾವಿನ ಕುಳಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1379

ಕಲಬೆರಕೆ

ಆಹಿತಾನಲ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1380

ಹಿಡಿಯದ ಹಾದಿ

ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಪ್ರಬಂಧಗಳು

1381

ಸಾವೇ ಬರುವುದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಬಾ!

ನೇಮಿಚಂದ್ರ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1382

ಸೋಲೆಂಬುದು ಅಲ್ಪವಿರಾಮ

ನೇಮಿಚಂದ್ರ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1383

ಹಳ್ಳಿ ಹಾದಿ

ಜಿ.ಎಸ್.ಜಯದೇವ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1384

ತೆಲುಗು ಗಜಲು

ಡಾ.ಗಜಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಲೇಖನಗಳು

1385

ಆಗಮಿಕ

ಡಾ.ಶಾಂತಿನಾಥ ದಿಬ್ಬದ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಪ್ರಬಂಧಗಳು

1386

ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು

ಸತ್ಯವತಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣನ್

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1387

ಸಪ್ತ ಸ್ವರ

ಎಂ.ಬಿ.ಕುಕ್ಯಾನ್

 

ಕನ್ನಡ

 

ಬರಹಗಳು

1388

ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ

ಡಾ.ನರೇಂದ್ರ ದಾಭೋಲ್ಕರ್

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಲೇಖನಗಳು

1389

ಸುಮ್ಮನಿರಬಾರದೇ..?

ಗುರೂಜಿ ಶ್ರೀ ಋಷಿಪ್ರಭಾಕರ್

ನೆಲ್ಲೀಕೆರೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಲೇಖನಗಳು

1390

ಹರಿದಾಸರು ಕಂಡ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ

ಹರಿದಾಸರು

ಸೌ.ಶೋಭಾ ವ.ಕುಲಕರ್ಣಿ,ಡಾ.ವಸಂತ ಅ.ಕುಲರ್ಣಿ

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1391

ಹೀಗೊಂದು ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾಣ

ಈರಪ್ಪ ಎಂ.ಕಂಬಳಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಪ್ರಬಂಧಗಳು

1392

ಇಸ್ಲಾಂ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಗಹಿಕೆಗಳು

ಡಾ.ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ಹಸನ್ ನಯೀಂ ಸುರಕೋಡ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಲೇಖನಗಳು

1393

ರಾಮನಿಗೆ ಸೀತೆ ಏನಾಗಬೇಕು?

ಡಾ.ಆರುದ್ರ

ಕೆ.ಎಲ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರಾವ್

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಲೇಖನಗಳು

1394

ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್

ಡಾ.ದೇವದತ್ತ ಪಟ್ನಾಯಿಕ್

ಬಿ.ಆರ್.ರವೀಂದ್ರನಾಥ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಲೇಖನಗಳು

1395

ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಎಸ್.ಜಿ.ಸರ್ದೇಸಾಯಿ,ದಿಲೀಪ್ ಬೋಸ್

ಎಸ್.ಆರ್.ಭಟ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಲೇಖನಗಳು

1396

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ಫಂದನ

ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1397

ಉಪ್ಪು

ಟಿ.ವಿ.ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1398

ಅರಸಿಕರಲ್ಲ

ಕೆ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1399

ನೀಲಿ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಡಾ.ಎ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರರಾವ್

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1400

ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು

ಶಶಿಕಲಾ ವೀರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1401

ಪತ್ರಗಳು

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

 

ಕನ್ನಡ

 

ಲೇಖನಗಳು

1402

ಮಾನುಷಿಯ ಮಾತು

ಮಧು ಕೀಶ‍್ವರ್

ಎಲ್.ಜಿ.ಮೀರಾ

 

ಕನ್ನಡ

ಲೇಖನಗಳು

1403

ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಓಲ್ಗಾ

ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ

ತೆಲುಗು

ಕನ್ನಡ

ಲೇಖನಗಳು

1404

ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಜ್ಞಾನ

ಪ್ರೊ.ಟಿ.ಎಲ್.ದೇವರಾಜ್

 

ಕನ್ನಡ

 

ಆರೋಗ್ಯ

1405

ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಡಾ.ಸಿ.ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ

1406

ಕಿವಿ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಸರಳ ಮಾರ್ಗ

ಎಸ್.ಕೆ.ಕಲೂಸ್ಕರ್,ಸಂಜಯ್ ಸಚ್ ದೇವ

ಡಾ.ಡಿ.ಕೆ.ಮಹಾಬಲರಾಜು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ

1407

ಆಯುರ್ವೇದ ದರ್ಶನ

ಶರದಿನಿ ದಹನೂಕರ್,ಉರ್ಮಿಳಾ ತಟ್ಟೆ

ಡಾ.ಎಚ್.ಡಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ

ಮರಾಠಿ

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ

1408

ಸ್ವಸ್ಥವೃತ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಜನಪದೋಧ್ವಂಸಕ ರೋಗಗಳು ನಿಸರ್ಗೋಪಚಾರ

 

 

 

 

 

 

ಮತ್ತು ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ

ಪ್ರೊ.ಟಿ.ಎಲ್.ದೇವರಾಜ್

 

ಕನ್ನಡ

 

ಆರೋಗ್ಯ

1409

ಮಾನವ ಯಂತ್ರ

ಡಾ.ಆರ್.ಎಲ್.ಬಿಜಲಾನಿ

ಡಾ.ಎಚ್.ಡಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ

1410

ಮಾದಕ ಮದ್ದುಗಳು

ಅನಿಲ್ ಅಗರವಾಲ್

ಡಾ.ಎಚ್.ಡಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ

1411

ಔಷಧಿ

ಪುನತ್ತಿಲ್ ಕುಞ್ಙಬ್ದುಲ್ಲ

ಎಂ.ಎಸ್.ಲಕ್ಷಣಾಚಾರ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ

1412

ಸ್ತಾನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ಪ್ರೊ.ಎ.ರಮೇಶ ರಾವ್

ಡಾ.ಹೆಚ್.ರಾಮಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ

1413

ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ

ಡಾ.ಟಿ.ಎಲ್.ದೇವರಾಜ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಆರೋಗ್ಯ

1414

ಫಸ್ಟ್ ಎಯಿಡ್

ಡಾ.ಶಿರಿಗಿನೀಡಿ ನಾಗೇಶ‍್ವರ ರಾವ್

ಟಿ.ಎಸ್.ರುಕ್ಮಾಯಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ

1415

ಏಡ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸವಾಲು

ಖೋರ್ಷೆದ್ ಎಂ.ಪಾವ್ರಿ

ಡಾ.ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ

1416

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ಪ್ರೊ.ರಮೇಶ ರಾವ್

ಡಾ.ಹೆಚ್.ರಾಮಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ

1417

ಮುಪ್ಪು

ಕಲ್ಲೂರಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್

ಎಚ್.ಎಸ್.ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ

1418

ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು

ಅನಿಲ್ ಅಗರವಾಲ್

ಡಾ.ಕೆ.ಬಿ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ

1419

ಹೃದಯ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ

ಡಾ.ಎಸ್.ಪದ್ಮಾವತಿ

ಡಾ.ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ

1420

ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ

ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್

ಕೆ.ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ‍್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

ಆರೋಗ್ಯ

1421

ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು

ಡಾ.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಆರೋಗ್ಯ

1422

ಮಧುಮೇಹ ತಡೆಯಿರಿ ಕೈಪಿಡಿ

ಡಾ.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಆರೋಗ್ಯ

1423

ವೈದ್ಯ ಸಹಚರ (ವೈದ್ಯರ ಕೈಪಿಡಿ)

ಪ್ರೊ.ಟಿ.ಎಲ್.ದೇವರಾಜ್

 

ಕನ್ನಡ

 

ಆರೋಗ್ಯ

1424

ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಡಾ.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಆರೋಗ್ಯ

1425

ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೊಂದುವುದು ಹೇಗೆ?

ವಿ.ವಿ.ಗೋಪಾಲ್

 

ಕನ್ನಡ

 

ಆರೋಗ್ಯ

1426

ಸುಖ ಸಂಪದ

ಡಾ.ಬಿ.ಎಂ.ಹೆಗ್ಡೆ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಆರೋಗ್ಯ

1427

ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ

ಡಾ.ವಸಂತ ಅ.ಕುಲಕರ್ಣಿ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಆರೋಗ್ಯ

1428

ಭೀಮಾಯಣ

ಎಂ.ಟಿ.ವಾಸುದೇವನ್ ನಾಯರ್

ಸಿ.ರಾಘವನ್

ಮಲಯಾಳಂ

ಕನ್ನಡ

ಕಾದಂಬರಿ

1429

ನಮಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಮ್

ಹಮರಾಹೀ

ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1430

ನೀನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲಾದವನು(ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ತ)

ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್

 

ಕನ್ನಡ

 

ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

1431

ಆರೋಗ್ಯ ಆಶಯ

ಡಾ.ಶ‍್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ ಬೇವಿಂಜೆ

 

ಕನ್ನಡ

 

ಆರೋಗ್ಯ

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-08-2022 04:50 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080